17 de juliol de 2015

El Govern de la Generalitat es nega a negociar el retorn de les pagues i oposicions amb una oferta suficient

EL GOVERN DE LA GENERALITAT ES NEGA A NEGOCIAR EL RETORN DE LES PAGUES I FA UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ABSOLUTAMENT INSUFICIENT PER MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS I REDUIR LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL 


El dia 13 de març les organitzacions sindicals van demanar la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública, per tal de negociar l'Oferta d’Ocupació Pública de 2015, la recuperació de les pagues de 2012, 2013 i 2014, així com la recuperació de mesures de conciliació personal i laboral i ajuts socials.

Finalment el Govern ha convocat la Mesa pel dia d'avui, amb tres mesos de retard sobre la seva obligació legal, que és d'un mes des de la demanda d'una de les parts.

La reunió ha acabat sense CAP acord  davant la postura tancada de l’Administració negant-se a fer una oferta d’ocupació pública suficient i a establir un calendari de negociació sobre els temes retributius i de conciliació.

CCOO exigeix el Govern de la Generalitat:

-  Convocatòria de places suficients per atendre adequadament els serveis públics i reduir la temporalitat de les plantilles que és del voltant del 30%.

-  El retorn total de la paga de 2012 a tots els treballadors i treballadors de la Generalitat.

-  Establir un calendari de negociació per determinar els terminis de retorn de les pagues de 2013 i 2014, en els exercicis pressupostaris de 2016 i 2017.

-  Recuperar les mesures de conciliació per atendré necessitats personals i familiars i la seva aplicació a tots els col·lectius d'empleats públics.