26 de juliol de 2015

El Síndic de Greuges continua investigant l'atenció sanitària a l'alumnat als centres educatius

La Federació d'Educació de CCOO vam presentar una queixa al Síndic de Greuges al 2014, denunciant que s'estava obligant al personal educatiu, tant docent com de suport, a realitzar tasques sanitàries per a les quals no estava ni format ni contractat, amb el què no disposava de la protecció jurídica necessària. De la mateixa manera, s'estava conculcant el dret de l'alumnat a rebre una atenció educativa i sanitària de qualitat. Full informatiu de CCOO sobre tasques sanitàries als centres educatius

Després que el Síndic de Greuges admetés la queixa presentada per CCOO el mes del juliol de 2014 (Admissió de la queixa per part del Síndic), i que aquest hagués de requerir en diverses ocasions al Departament d’Ensenyament per tal que lliurés la informació reclamada, acabem de rebre la resposta del Síndic:

-      Qüestiona la formació i les funcions de les persones encarregades d'atendre les necessitats sanitàries de l'alumne.
-      Remarca que l'Administració té l'obligació de dotar dels recursos necessaris als centres per tal de garantir l'atenció específica que requereixi l'alumnat, sigui sanitària o no.
-      Observa que s'ha està atenent a un alumne concret de forma condicionada a la voluntat dels professionals no sanitaris.

Degut a que la resposta del Departament es basava en un únic cas i la queixa de CCOO es refereix a una situació generalitzada, i d'acord a la informació remesa pel nostres sindicat al Síndic, aquest ha sol·licitat nova informació al Departament per tal de continuar amb l'estudi del tema.

La Federació d'Educació de CCOO considerem que el Síndic de Greuges comparteix les nostres inquietuds respecte l'atenció sanitària a l'alumnat que ho requereix, i ens felicitem perquè continuï investigant un tema tan controvertit i important. Per suposat, ens posem a la seva disposició i els facilitarem tota la informació que aconseguim sobre atenció sanitària a alumnat en els centres educatius. Si tens coneixement d'algun cas, ens ho pots comunicar omplint el següent formulari: