9 d’agost de 2015

Ensenyament públic i concertat. Ja podeu consultar la nòmina (ATRI). Informacions importants sobre la nòmina de juliol.

En la nòmina del mes de juliol que els docents de l'ensenyament públic ja poden consultar a l'aplicatiu ATRI, el Govern de la Generalitat ha abonat una petita part de la paga de Nadal  de 2012


Aquesta quantia correspon a un error de càlcul del Govern de la Generalitat del passat mes de març, quan a la nòmina ens van abonar la part que l'Estat retornava a tots els funcionaris i docents d'escoles concertades i a la vegada ens van  prendre el 5% del sou del 2012, agafant com a base del càlcul unes retribucions que encara no havíem cobrat, ja que la Generalitat donava per fet que havíem percebut totes les retribucions de 2012, quan encara l'Estat ens devia (i ens deu) un 75% aproximat d'una de les pagues de 2012.

La quantia que ens han abonat pot variar força d’una persona a un altra; en funció del temps treballat durant l’any 2012, tipus de contracte, etc.

Dins l'ATRI, un cop visualitzada la nòmina podeu clicar on diu "devolució" i trobareu les fórmules que han fet servir per fer els càlculs.


Pel que fa al personal docent concertat, si veieu que a la vostra nòmina no es recull aquest concepte, poseu-vos en contacte el permanent sindical de la vostra zona.

Igualment, l’IRPF, en la majoria dels casos, també ha patit una lleugera rebaixa.