30 d’agost de 2015

Personal Laboral. PROGRAMA D'ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT per al curs 2015-16


El Departament informa al Comitè Intercentres que, un cop aprovat  l’acord del Parlament que suposa un augment de places de les categories de EEE, TIS i TEI, de cara al curs vinent té prevista la contractació de:
  •  211 educadors/res d’educació especial
  •  93 Tècnics d’Integració Social
  •  56 Tècnics d’educació infantil
La nota negativa és que aquestes places estan subjectes a programa i per tant tindran una durada determinada fins a 31 de juliol. No ens agrada aquest fet i així ho hem manifestat al Departament reiteradament. CCOO treballarem per aconseguir que aquestes places passin a ser un augment de plantilla real i permanent. En total 360 llocs de treball, de les quals han concretat a data d'avui 226. 

Per aquestes places el Departament informa que no atendrà peticions de canvi per apropament al domicili donat el seu caràcter temporal, únicament es podran oferir a les persones integrants de la borsa que en el moment de les adjudicacions tinguin un contracte en inferiors condicions que els esmentats.

El Departament ha convocat un acte públic central a Barcelona del que s'informa a continuació:


MÉS INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPARTAMENT (+)