21 de juliol de 2015

El Departament d’Ensenyament vol aplicar la resolució que regula la reducció de jornada als majors de 55 anys en detriment dels drets dels docents i dels centres

El dret a la reducció de jornada és fruit de l’Acord subscrit l’any 2005 pel Departament d’Ensenyament i pels representants de la Federació d’Educació de CCOO.El Departament ha enviat un comunicat als centres informant que “si el docent major de 55 anys és nomenat o nomenada càrrec de coordinació la reducció lectiva se li ha d’aplicar pel concepte de càrrec de coordinació”. L’aplicació d’aquest criteri comportaria que la reducció de les dues hores es faci a càrrec de la borsa d’hores que els centres tenen assignada i no com a hores lectives computables per al càlcul de professorat que requereix el centre. Des de la FECCOO entenem que aquesta decisió unilateral no s’ajusta al contingut de la resolució i suposa una modificació de les condicions establertes a la mateixa.
Davant d’aquesta informació que ha arribat als centres, la FECCOO vol fer les següents consideracions:

  • La resolució estableix la incompatibilitat amb altres reduccions de jornada però no la incompatibilitat amb l’exercici d’altres càrrecs.
  • No regula ni concreta a quina reducció s’hauria de renunciar en cas que es donés aquesta incompatibilitat amb d’altres reduccions de jornada.
  • L’exercici del dret a la reducció comporta la utilització d’aquestes hores, que no s’ha de fer necessàriament al centre, per a tasques específiques regulades per la pròpia resolució.
  • Les resolucions atorgant o denegant la reducció de les dues hores lectives són, generalment,  prèvies al nomenament dels diferents càrrecs i, fins i tot, a la resolució definitiva d’adjudicacions provisionals d’estiu.
  • La reducció de dues hores lectives setmanals pels majors de 55 anys, un cop sol•licitada  per l’interessat i reconeguda pel Departament, constitueix un dret del docent i, com a tal, només s’hi pot renunciar personalment i voluntària, sense que això pugui comportar posteriorment, una modificació substancial, de les condicions establertes a la mateixa resolució.

Per tot això, la FECCOO entenem que el Departament fa una interpretació no ajustada al contingut de la resolució vulnerant el dret individual del docent que suposa una modificació unilateral de les condicions establertes per al seu exercici i que, a més, afecta a la correcta organització i gestió dels recursos del centre.
Davant aquesta situació i la negativa del Departament a rebre’ns per tractar aquest greuge,  la FECOO exigeix que el Departament reconsideri la seva postura i trobi una solució respectuosa amb els drets dels docents i amb les necessitats d’organització i gestió dels centres.

Descarregeu-vos aquí el comunicat (pdf)