3 de juliol de 2015

Universitats: Consideracions sobre el decret de l'acreditació per a l'accés als cossos docents


El Reial Decret suposa una modificació important del procediment per a l'obtenció de l'acreditació per al PDI funcionari, es modifiquen 15 dels 17 articles del Reial Decret 1312/2007 pel que amb la nova redacció del RD, el nou sistema d'acreditació poc o res tindrà a veure amb l'originari. Hagués estat més raonable, com assenyala el Consell d'Estat en el seu dictamen, aprovar una norma completa que substituís a l'antiga, però aquesta no ha estat la pràctica del PP durant la legislatura que finalitza en cap de les reformes universitàries.