7 de setembre de 2015

X Fòrum Interxarxes


La Diputació de Barcelona organitza el X Fòrum Interxarxes sobre les possibilitats que ofereix el treball en xarxa en la potenciació dels recursos de les pròpies famílies i en l’emergència de noves sortides a situacions complexes. 
Família i escola acompanyen els infants en el camí que els porta a ser partíceps del món. En un i altre entorn, les criatures assagen, amb la guia i la  protecció dels adults, el que poc a poc aniran fent soles. Així, més enllà de la seva funció protectora, la família, i també l’escola, esdevenen els entorns privilegiats del desenvolupament infantil.
I és ben sabut que si la família segueix jugant aquest paper cabdal és, entre altres raons, perquè ha anat modificant i diversificant la seva estructura, així com la distribució de rols i les formes de relació entre els seus membres, d'acord  amb els canvis que s'han anat produint en el conjunt de la societat.
Aquestes importants acomodacions tenen un preu: avui més que mai les famílies es mostren desconcertades en l’exercici de la seva funció parental i, sovint, cerquen l’ajuda en els serveis, en una societat que els exigeix ​​una tasca educadora dels fills i filles, per a la qual sovint se senten fràgils o inhibits.
Per la seva part, també a l'escola se li demana funcions i tasques que difícilment pot assumir, i molt menys si intenta fer-ho de manera aïllada o amb intenció substitutòria, reemplaçant el que els progenitors deleguen en ella de forma més o menys intencionada. Per això, resulta necessària una acció col·laborativa entre família i escola en l’educació dels infants al seu càrrec.
I quan aquestes famílies han requerit la intervenció d’altres serveis (socials, de salut, de protecció o de lleure...) aquesta acció col·laborativa els implica també a ells, de tal manera que hem pogut observar l’emergència de recursos de resiliència facilitadors del desenvolupament infantil, nascuts d’aquesta acció compartida, en la qual les actuacions d’un entorn mobilitzen les potencialitats dels altres.
Més informació aquí
Podeu inscriure-us aquí