16 d’octubre de 2015

Lleida: Curs de formació: Gestió de l'aula i atenció a la diversitat (1ertrimestre 2015/16)


Gestió de l’aula i atenció a la diversitat


Curs 100% subvencionat ( 0 € ) 

CLIQUEU AQUÍ PER FER INSCRIPCIÓ 

Destinataris
Docents i altres professionals vinculats al món de l’ensenyament públic (tècnics d’educació de les administracions públiques, animadors socioculturals, etc.). que estiguin o hagin estat en actiu durant algun mes de l’any 2015.

Lloc de realització:  Institut Mitjana de Lleida (C/ Vicens Ximenis nº 4, Lleida)

Durada: 30 hores

Calendari: en color gris
OCTUBRE
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOVEMBRE
DESEMBRE
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG


1

1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
23
24
25
26
27
28
29
28
29
30
3130

Horari: de 17:30 a 20:30 hores

Formadors:  Rosa Miralles Pascual i Antonio Peregrino Gutierrez 

Descripció dels curs
En aquest curs desplegarem tot un seguit d’oportunitats per encetar un procés individual de coaching educatiu. La reflexió, l’anàlisi i el qüestionar-se sobre l’àmbit emocional, les relacions intra i interpersonals, serà la base per a aconseguir un canvi de mirada en la tasca docent i afavorir les relacions d’equip.
L’educació emocional juga un paper clau en tots els procesos d’ensenyamnça-aprenentatge, és necessari està formats.

OBJECTIUS
Què hem de ser capaços de fer al finalitzar la formació
 • Reflexionar sobre la importancia de l’educació emocional per atendre la diversitat
 • Desenvolupar els aspectes emocionals i cognitius que ens ajudaran a tenir mirades més complertes, ajustades i realistes amb nosaltres i el nostre entorn.
 • Dur a terme un procés de coaching personal per desenvolupar-me a nivell personal  professional.
 • Conèixer i entrenar els diferents aspectes de la intel·ligència emocional per gestionar la pròpia i la dels sistemes on estem immersos.
 • Conèixer estratègies per aconseguir una gestió més afectiva i efectiva de l’aula.
Continguts
 1. Les emocions
  • Vivència de les nostres emocions i de les dels altres.
  • Funció de les emocions.
  • Tipus d’emocions.
  • Autoconsciència emocional.
 2. Diàleg emocional intern i extern.
  • Millora de la nostra capacitat de comprendre el que passa.
  • Errors cognitius.
  • Gestió saludable de les emocions. Gimnàstica emocional.
  • Creences.
 3. Dimensió intrapersonal – Autoconeixement.
  • Autoconcepte. Autopercepció.
  • Valors personals.
  • Autoacceptació.
  • Autoeficàcia. Autoconfiança.
  • Tolerància a la frustració
 4. Dimensió interpersonal.
  • Empatia. Legitimació d’emocions.
  • Estils de comunicació. Comunicació no verbal.
  • Escolta activa. Assertivitat.
 5. Coaching educatiu.
  • El coaching com a eina educativa

Per més informació
David Taranilla: dtaranilla@ccoo.cat