6 d’octubre de 2015

Full actualitat: Reducció horària per a majors de 55 anys

Reducció horària per a majors de 55 anys

El Departament continua anant a la seva


Full informatiu aquí El passat mes de maig el Departament va publicar una resolució sobre la reducció horària per a majors de 55 anys. Donat que la resolució generava molts dubtes sobre la seva aplicació, el Departament es va veure obligat a enviar unes instruccions als equips directius dels centres. 
La Federació d’Educació de CCOO vam fer un comunicat on denunciava que l’aplicació de les instruccions no s’ajustaven al contingut de la resolució: bit.ly/mes55
Per aquest motiu, vam presentar una queixa per escrit al registre al Departament d’Ensenyament.
Des de la Federació hem intentat demanar explicacions al Departament de com i per què s’ha fet aquesta interpretació de la resolució, però dissortadament ja forma part de la seva rutina modificar, unilateralment, les nostres condicions laborals sense tenir en compte els representants dels treballadors.
Estem rebent moltes queixes dels i les docents respecte a l’aplicació que s’està fent d’aquesta resolució.

CCOO Educació constata que:

  • Als docents de les escoles d’adults se’ls està negant aquest dret quan la resolució no contempla aquesta possibilitat. Resolució: http://bit.ly/1LerpCw
  • Els centres han rebut instruccions ambigües i no unificades, entre els diferents serveis territorials, sobre l’aplicació d’aquesta resolució.
  • Els docents que són nomenats com a càrrec de coordinació i han fet la sol·licitud de la reducció horària per majors de 55 anys, la reducció lectiva se li està aplicant pel concepte càrrec de coordinació. Aquest fet comporta que la reducció de dues hores lectives es fa a càrrec de la borsa d’hores que els centres tenen assignada i no com a hores computables per al càlcul de professorat que requereix el centre.
  • Hi ha SSTT que apliquen diferents criteris segons les individualitats i les casuístiques apel·lant a unes instruccions internes que es neguen a fer públiques.