27 d’octubre de 2015

Girona: Curs de formació: (1er curs de contenció per a educadors / es (trimestre 2015/16)

Curs de contenció per a educadors i educadores
Curs 100% subvencionat (0€) CLIQUEU AQUÍ PER FER INSCRIPCIONS

Destinataris: 
Tècniques d’educació infantil , docents i altres professionals vinculats al món de l’ensenyament públic (tècnics d’educació de les administracions públiques, animadors socioculturals, etc.). que estiguin o hagin estat en actiu durant algun mes de l’any 2015.

Lloc de realització:
Locals de la Fundació Paco Puerto Girona: Rambla Xavier Cugat, 45 Girona

Durada:  20hores

Calendari
Novembre: 14, 21 i 28
Desembre: 12 i 19

Horari: 09:30 a 13:30 hores

Formadors: Aina Codina  i Margot Fusté. 

Objectius:
Aplicar tèniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per dur a terme el treball de forma objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l'estrès, el desgast professional i el dany psicològic en l'atenció als menors.
Identificar i reconduir els senyals aliens que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins el grup, elements distorsionadors, barreres en comunicació, espais no dirigits, etc.
Capacitar al professional de discursos efectius que afavoreixin la contenció emocional en situacions complicades.