18 d’octubre de 2015

Santa Coloma de Farners, Girona: Curs de formació: Speaking English (1ertrimestre 2015/16)

Speaking English


Curs subvencionat 100% (0€) 


CLIQUEU AQUÍ PER INSCRIPCIÓ

Destinataris: 
Formació adreçada a professorat de secundària d’ensenyament públic , de centres que imparteixen o volen impartir en un futur immediat continguts curriculars en llengua anglesa i acredita que en anglès ha assolit com a mínim el nivell B2 del MECR.

Curs presencial de 30 hores, organitzat en 4 mòduls i un projecte final on es treballa com integrar l’ensenyament de continguts curriculars i llengua anglesa a través d’estratègies i recursos que són aplicables a diferents àrees.
Imprescindible tenir nòmina pública del 2015

Lloc de realització: IES Santa Coloma (Avda. Salvador Espriu, s/n) Santa Coloma de Farners, Girona

Durada:  30 hores

Horari: de 17.00 a 20.00 hores

Calendari: en color grisNOVEMBRE
DESEMBRE
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG


1

1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
23
24
25
26
27
28
29
28
29
30
3130


Objectius:
  • Contribuir a la millora en la competència oral en llengua anglesa dels docents que imparteixen una assignatura no lingüística.
  • Contribuir a la millora de la pràctica docent del professorat que imparteix una matèria no lingüística en llengua estrangera.
  • Conèixer les bases teòriques i estratègies didàctiques on es recolzen els aprenentatges AICLE.
  • Facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials AICLE. 
  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent com a eina de millora professional. 

Continguts:
  • Ensenyament i aprenentatge de l’anglès com a llengua vehicular de coneixements curriculars.
  • Aprenentatge del llenguatge relacionat amb el raonament abstracte (relacions de causa i efecte, hipotetitzar, comparar, trobar punts a favor i en contra, definir, donar explicacions...).
  • Ensenyament i aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera, focalitzant en l’anàlisi de materials i la seva implementació a l’aula. 
  • Introducció a les bases teòriques de l’ AICLE (Les 4C's de Coyle, la matriu de Cummins, scaffolding, assessment...).

Per més informació: Eva Masmiquel: emasmiquel@ccoo.cat