28 d’octubre de 2015

Posició de la Federació de CCOO respecte del "MIR" educatiu


En el dia d’ahir va sortir als mitjans de comunicació una notícia sobre canvis en la formació inicial del professorat. Aquesta notícia ha estat tractada de forma molt dispar, fins i tot contradictòria, pels diferents mitjans i ha ocasionat una certa confusió entre els i les docents, tant els actuals com els futurs.


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya, després d’haver mantingut converses amb la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament, volem manifestar el següent:  • Entenem que ha estat una frivolitat el tractament d’aquest tema, durant la presentació d’un estudi de l'Agència de Qualificació del Sistema Universitari. La importància social i educativa del mateix requereix molt més rigor a l’hora d’abordar-ho.
  • Segons ens informa el Departament d’Ensenyament, únicament s’està parlant de la possible modificació del pràcticum dels estudis universitaris, que depèn del Departament d’Economia i Coneixement. Aquesta modificació es preveu a partir del curs 2017-18 i té un camí legal complex degut al fet que una part important de les competències són estatals.
  • En cap cas s’està parlant que aquest pràcticum pugui tenir implicacions laborals futures per als docents. En aquest cas, la Federació d’Educació de CCOO, com a representants legals dels treballadors i treballadores, exercirem la interlocució corresponent.
  • CCOO continuem insistint en què la tutorització actual del pràcticum no s’està valorant com correspon per part del Departament d’Ensenyament. Aquesta tasca mereix un reconeixement horari, econòmic i de mèrits que no s’està donant.
  • La formació inicial dels treballadors i treballadores de l'educació és molt important, però també ho és la continua, que ha estat abandonada per l’actual Departament d’Ensenyament.
  • La millora del sistema educatiu passa per la millora de la funció docent, però no és ni molt menys l’única qüestió. No millorarem el sistema educatiu sense avaluar i controlar l’actuació i les polítiques de les Administracions Educatives. En aquesta qüestió, el paper dels i les representants sindicals dels treballadors i treballadores de l’educació és fonamental.

Llegiu i descarregueu aquí el Comunicat (pdf)