21 d’octubre de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública (21 d'octubre de 2015)

Avui dimecres, 21 d'octubre s'ha reunit la Mesa sectorial d'educació pública. Aquí teniu un resum del què hi hem tractat. 

Avui dimecres 21 d’octubre de 2015, els representants de CCOO hem participat a la Mesa Sectorial convocada per tractar diversos temes.

Llegeix i descarrega aquí el resum de la Mesa


Màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació Professional.

La informació del màster va ser sol·licitada per CCOO amb l’objectiu de poder contrastar la informació que ens estava arribant per part dels docents afectats, pel fet de no disposar de la titulació pedagògica exigida un cop exhaurit el termini legal previst. Un cop analitzades les propostes presentades per CCOO per a les persones que no tinguin l’acreditació requerida, el Departament confirma el següent:

  • Continuaran a la borsa fins que acreditin la formació per un temps no concretat, però d’uns dos anys aproximadament.
  • Rebran una comunicació individualitzada del Departament abans de finals de gener. Fins aleshores podran seguir sent nomenades. 


CCOO hem realitzat altres propostes que el Departament s’ha compromès a estudiar:

  • Que no sigui requisit indispensable per iniciar la formació tenir el B1, sinó que es pugui cursar paral•lelament.
  • Que es pugui fer nomenaments si s’està realitzant la formació.
  • Estudiar una solució per al professorat amb molts anys d’experiència.
  • Que es tinguin en compte les adaptacions que altres comunitats autònomes han dut a terme per evitar greuges comparatius entre els docents de les diferents CCAA.


Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al curs 2015-2016.

El Departament ha facilitat una sèrie de dades sobre plantilles i adjudicacions i s’ha compromès a enviar-nos altra informació sol·licitada sobre comissions de serveis, jubilacions produïdes i previstes, expedients disciplinaris, propostes de no continuïtat i nomenaments d’urgència.
Respecte a les llicències de reducció de dues hores lectives per majors de 55 anys, el Departament ha negat que el càrrec de coordinació sigui incompatible amb la reducció de les dues hores lectives. També ha clarificat que els docents de les escoles d’adults tenen dret a demanar aquesta reducció ja que la normativa no els exclou. 
CCOO ha fet constar que els diferents SSTT han fet diferents interpretacions de la normativa i que això ha comportat malentesos i actuacions no fidels a la normativa. També hem demanat revisar la quota fixada per cobrir aquestes reduccions, per tal que no afecti a l’organització dels centres i es respecti el dret individual a gaudir d’aquest dret.
CCOO hem insistit en la insuficiència i el retard en els nomenaments de setembre i hem tornat a exigir que siguin efectius des de l’1 de setembre.
En aquest punt també hem sol·licitat informació sobre la Formació Professional Bàsica i la Dual per tal de realitzar propostes de millores laborals en aquests dos sectors.

Altres temes tractats.

CCOO hem demanat la reactivació de la comissió de seguiment de l’acord del 2005, (descarregueu aquí l’acord de 2005)donat que les mesures d’excepcionalitat que el suprimien han finalitzat aquest 31 d’agost. Com que l’Acord no ha estat denunciat, s’han de tornar a aplicar les mesures acordades, com per exemple el cobrament del mes de juliol per part dels substituts que hagin treballat més de sis mesos,.

Tenint en compte la nova normativa estatal de millora de substitucions, CCOO hem sol·licitat la revisió de la normativa catalana per de substituir des del primer dia en qualsevol dels casos.

Hem demanat també informació sobre la problemàtica sorgida i publicada aquest últims dies sobre l’endarreriment en el cobrament semestral dels docents col·laboradors de l’Institut Obert de Catalunya. CCOO ha recordat que encara s’ha de regular mitjançant un Decret (la LEC obligava a tenir-lo enllestit al juliol del 2012) i que hem sol·licitat, des del mes d’abril de 2015, (descarregueu aquí el full d’Actualitat sobre l’IOC), la convocatòria d’una Mesa específica.

Igualment hem recordat des de CCOO la demanda d’una Mesa de negociació específica per abordar els ensenyaments artístics, i entre ells la situació de la Llotja. 

Respecte a l’oferta pública d’ocupació (oposicions) el Departament no concreta quina serà l’oferta, ni tan sols si la convocatòria es realitzarà durant aquests curs escolar. Han recordat que l’Acord de Govern es va realitzar per evitar perdre la possibilitat de convocar aquestes places, però que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic els permet acumular la convocatòria de tres anys consecutius. Tampoc no han pogut respondre qüestions importants de la convocatòria, com si serà exigible la titulació en llengua estrangera.

Un altre tema tractat ha estat la reducció dels complements al professorat que té alguna reducció de jornada. Davant el refús del Departament, els hem insistit en què una persona que té assignada una tasca, per exemple la tutoria, realitza la funció plenament, exactament igual que aquells que tenen la jornada completa, i que és injusta la reducció salarial per aquest complement. Continuarem insistint en aquesta qüestió.