26 de novembre de 2015

Barcelona: Curs de formació: Nivell Bàsic d'Anglès (A2)

Curs Nivell Bàsic d'Anglès (A2)

Curs 100% subvencionat (0€) 
Destinataris
Qualsevol persona amb nòmina pública del 2015 que estiguin o hagin estat en actiu durant algun mes o setmana de l'any 2015.
Docents i altres persones vinculades al món de l'ensenyament públic (tècnics d'educació de les administracions públiques, animadors socioculturals...)

Lloc de realització
Escola Superior Disseny i Art la Llotja (C / Ciutat de Balaguer, 17)

Durada
30 hores (12 hores presencials + 18 hores treball a casa)

Calendari de relització (en gris)
DESEMBRE
DL
DM
DC
DJ
DV
DS
DG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Horari
de 17:20  a 20:00 hores

Formadora
Amàlia Guerola de Rocafiguera

Objectius del curs
 • Participar amb una facilitat raonable i de forma senzilla en situacions de comunicació habitual i en converses curtes. 
 • Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions familiars.
 • Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes del entorn concret i immediat i per satisfer necessitats bàsiques.
 • Localitzar els punts principals i la informació detallada de discursos orals senzills i en llengua estàndard. 
 • Fer descripcions de llocs i persones, narracions d’experiències, donar instruccions bàsiques, tenir converses col·loquials.
 • Ampliar el vocabulari relacionat amb temes variats.
 • Identificar paraules d’ús freqüent amb diferents funcions o que poden portar a confusions.
 • Introduir-se en el sistema al sistema vocàlic i consonàntic anglès.


Continguts
 • Descripcions de llocs i persones, narracions d’experiències, instruccions bàsiques, converses col·loquials. 
 • Documents d’àudio i audiovisuals senzills sobre temes habituals articulats amb una certa claredat i en els quals pot aparèixer lèxic desconegut com ara converses cara a cara i telefòniques, reportatges, documentals, anuncis... 
 • Vocabulari i estructures pròpies del nivell i en els quals pot aparèixer lèxic desconegut com podrien ser: la identificació personal i les relacions socials, la feina, el transport, les compres i les activitats comercials, la moda, l’alimentació, el temps lliure, els viatges, les tradicions i les celebracions, l’esport i la salut, el paisatge i el medi ambient.
 • “False friends”.
 • Ampliació dels “minimals pairs”.
 • Consolidació de la pronunciació dels morfemes i sufixos verbals.
 • Ampliació dels grafemes muts i “consonant clusters”.
 • Accent, ritme i entonació de paraules simples i compostes.

Per a més informació
Carmen Revelles, crevelles@ccoo.cat