3 de novembre de 2015

Lleure educatiu. Continuem defensant la regulació del nostre sector


El lleure educatiu continuem demanant una regulació que vagi més enllà de la lbaral (conveni). Cal la participació de tots els actors socials que prenen part del lleure educatiu i sociocultural (pares i mares, adminsitracions, empreses sindicats...). 


Cal que alguns aspectes com l'establiment d'una ràtio, el condicionament d'espais, la formació necessària per desenvolupar les tasques relacionades amb el lleure educatiu o les condicions per accedir als concursos públics per part de les empreses quedin ben regulats.

Més informació aquí