12 de gener de 2016

Curs de formació: Modalitats de pràctiques, alternança i dual

Curs de formació sobre els models de referència i modalitats de conveni/beca/contracte a les pràctiques, l'alternança i la formació dual del Sistema Educatiu i Laboral


Lloc de realització:      Barcelona, CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 – 1º Planta – AULA 1 (105) 


Motivació:      En els darrers anys s’ha generalitzat la vinculació de l’alumnat amb els centres de treball en diverses modalitats. La comunitat educativa ens ha fet arribar amb reiteració les seves inquietuds i des de la Federació d’Educació de CCOO hem cregut oportú elaborar un curs envers aquestes necessitats. Destinataris: Equips directius, caps de departament, coordinadors/es i tutors/es de pràctiques, alternança i formació dual, professorat de FOL, docents i formadors interessats. 

Consideracions:

- Curs gratuït per a persones afiliades

- Persones no afiliades: 40 euros 
Forma de Pagament: Ingressar, abans del 2 de febrer, al compte de La Caixa 2100 5000 50 02 00008211 de la Federació d’Educació, la quantitat total corresponent (40 €), indicant a l’apartat “Concepte” de la transferència el nom de l’alumne seguint el següent format: COGNOMS, NOM, F. DUAL(exemple = GARCÍA GARCÍA, ANNA,F. DUAL).


- Nombre màxim de 20 participants.

Objectius: Anàlisi acurat de la regulació actual sobre pràctiques, alternança i formació dual a l’estat espanyol i a Catalunya. Modalitats de relació laboral i no laboral. Desenvolupament d’aquestes modalitats a la Formació Professional del Sistema Educatiu i del Sistema Laboral. Bones pràctiques i models de referència europea i estatal. 


Formadors: Jesús Martínez, Domingo Arribas i Eduard Requena

Calendari i horari de realització: 
3 i 10 febrer de 10 a 13 hores
17 i 24 de febrer de 9 a 13 hores