27 de gener de 2016

Personal laboral. Signat l’increment salarial de l’1%.

Signat l’increment salarial de l’1% sobre tots els conceptes retributius per al personal laboral


Com sabeu, dimarts passat el Govern va aprovar, amb efectes de l'1 de gener de 2016,  l’increment de l'1 % en cadascun dels conceptes retributius, al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral.

Per al personal laboral, el Decret  fixava l’increment màxim de la massa salarial en el mateix 1%.

L’aplicació de l’increment és automàtica per als funcionaris, i està sotmesa a la negociació col·lectiva pels laborals. Això comporta la necessitat d’un acord entre l’Administració i els Sindicats presents a la Mesa de negociació, per poder aplicar l’increment.

En el dia d’avui els Sindicats presents a la Mesa de Negociació del personal laboral, CCOO, UGT i IAC, han acordat aplicar el citat increment de l’1%, sobre tots els conceptes retributius, al personal laboral de la Generalitat sotmès al VI Conveni Col·lectiu Únic, en la nòmina d’aquest mes de gener.

Aquesta noticia és produeix dos dies després de l’aprovació de la resolució parlamentaria, impulsada per CCOO i els sindicats de la Mesa General, que ha de comportar la recuperació de la totalitat de la paga del 2012, així com les del 2013 i 2014, i dels dies addicionals d’assumptes personals i de vacances que ens han arrabassat.

Malgrat això no és temps de complaença, sinó de continuar lluitant per aconseguir recuperar tot el que ens han robat.

En defensa dels Serveis Públics,Volem el que és nostre!