8 de febrer de 2016

Convocatòria d'ingrés en les llistes de mestres interins a Extremadura


Convocatòria d'ingrés en les llistes de mestres interins a Extremadura.

Extremadura convoca llistes d'espera per a la integració per primera vegada de nous aspirants al cos de mestres i l'actualització dels seus mèrits.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.


Us passem l’enllaç a la web de FECCOO-Extremadura. Inclou fòrum de consulta i s'anirà actualitzant amb tots els aclariments que siguin necessaris: