1 de febrer de 2016

Girona. Curs de metodologia CLIL (AICLE) a Santa Coloma de Farners

Curs presencial de metodologia CLIL (AICLE) 


Lloc: IES de Santa Cooma de Farners. Carrer Salvador Espriu S/N
Inici: 18.02.2016
Final: 26.05.2016
Durada:45 hores
Horari: Dijous de 17.00 a 20.00 hores  (excepció divendres 1 d'abril, de 17 a 20h) .


Objectius
 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb el bilingüisme i l’aprenentatge bilingüe
 • Conèixer les principals metodologies, avantatges i reptes que comporta l’ensenyament bilingüe.
 • Conèixer i comparar els diferents models i programes d’educació bilingüe.
 • Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor bilingüe efectiu.
 • Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les capacitats cognitives, lingüístiques i emocionals de l’alumne en un context bilingüe.
 • Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa bilingüe quant a organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors.
 • Conèixer la figura de l’auxiliar de conversa, comprendre el seu valor com a eina
 • d’aprenentatge i veure exemples de com integrar aquest recurs de forma efectiva en un pla bilingüe.

Continguts
 • Les bases teòriques de l'AICLE
 • La llengua anglesa a l'aula
 • Estratègia per a l'aula
 • La incorporació de les TIC en el CLIL
 • Disseny d'una lliçó CLIL
 • L'avaluació en el CLIL
Tota la informació i inscripcions aquí