9 de febrer de 2016

Mesa extraordinària d'FP a petició de CCOO Educació
A petició de CCOO Educació s'ha convocat pel 10 de febrer una mesa extraordinària d'FP en la qual es tractaran els següents temes:  Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes següents:


    Acta núm. 10/2015 corresponent a la sessió del dia 21 de desembre de 2015


    Acta núm. 01/2016 corresponent a la sessió del dia 21 de gener de 2016
2.-Formació Professional (a petició de FECCOO):    Resolució de Plantilles 2015-2016


    Ràtios i desdoblaments


    Equiparació salarial PT/PS


    Situació laboral del Professorat especialista


    Formació del professorat


    Càrrecs de direcció i coordinació


    Requisits de formació pedagògica


    Formació en centres de treball: exercici de les tutories


    Alternança simple i en formació dual


    Requisits per impartir docència


    Efectes laborals de la nova regulació dels Ensenyaments Artístics i de Disseny


    Anàlisi, revisió i actualització, si s’escau, de l’acord d’FP


    Condicions laborals del professorat d’ensenyaments a distància
3.- Torn obert de paraules.