1 de febrer de 2016

Personal laboral. Retribucions 2016. Taules salarials.

RETRIBUCIONS 2016. TAULES SALARIALS. Personal Laboral.

 Accedeix al document en pdf


SUBGRUP
SOU BASE
COMPLEMENT DE GRUP
TOTAL

MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
A1
1.862,57
26.075,98
231,07
2.772,84
2.093,64
28.848,82
A2
1.728,19
24.194,66
231,07
2.772,84
1.959,26
26.967,50
A3
1.616,24
22.627,36
231,07
2.772,84
1.847,31
25.400,20
B1
1.565,35
21.914,90
205,47
2.465,64
1.770,82
24.380,54
C1
1.348,63
18.880,82
144,63
1.735,56
1.493,26
20.616,38
C2
1.227,94
17.191,16
144,63
1.735,56
1.372,57
18.926,72
D1
1.135,61
15.898,54
117,84
1.414,08
1.253,45
17.312,62
D2
1.097,48
15.364,72
117,84
1.414,08
1.215,32
16.778,80
E
1.049,62
14.694,68
115,09
1.381,08
1.164,71
16.075,76


COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUP
TRIENNIS
MENSUAL
ANUAL
A
49,90
698,60
B
45,28
633,92
C
40,64
568,96
D
36,02
504,28
E
31,36
439,04

COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL
MENSUAL
ANUAL
Complement singular docents de serveis educatius
312,21
3,746,52
Complement singular docent – Logopeda CREDA
175,79
2.109,48
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A
Professor grup B


277,34
3.328,08
295,98
3.551,76
Complement singular Serveis Educatius
 Assis. Socials, Fisios, Audios 
233,31
2.799,72
Director/a de Residència-Internat  CET
720,71
8.648,52
Cap de Col·legi  CET
76,48
917,76Complements  LLARS d’INFANTS
MENSUAL
ANUAL
Director B1  Educador
505,75
6.069,00
Director A3  Adaptació
420,82
5.049,84
Personal Cuina Llars d’Infants D1
155,40
1.864,80
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic   
Mensual 263,60       Anual 3.163,20