19 de març de 2016

Opinió: "Un Tsunami arrasa P3 a Catalunya" per Paco Ramos Falcó

 

 Paco Ramos Falcó, permanent sindical de CCOO Educació. 
Segueix-lo a Twitter: @pacoramosbcn

 

Un tsunami arrasa P3 a Catalunya

Com si es tractés d’un tsunami, una catàstrofe natural imprevisible, incontrolable i devastadora, la demografia destrueix 67 unitats de P3 al sistema educatiu català. La Conselleria, i els portantveus del govern de TV3, ens donen tota mena d’explicacions del que era inevitable i de la bondat i bones intencions de la mesura. Tornem a la vella i rància política: “quien bien te quiere te hará llorar”.
El Govern de Catalunya no escolta el Parlament que uns dies enrere aprovava una moció que demanava reconsiderar el tancament d’unitats i exigia planificació consensuada i baixar la ràtio d’alumnes per classe.
Resulta fàcil programar a cop de destral, retallant i mutilant. Sembla que al segle XXI i convençuts que la inversió en educació és una de les mesures que més reverteix en el progrés de les societats, en la justícia social i equitat entre els ciutadans, mantenir la inversió en aquests nivells d’educació infantil i aprofitar per reduir les ràtios, ampliar els suports i millorar la qualitat és l’opció mes rentable. Però no, la Consellera Meritxell Ruiz agafa el camí més simple i dolorós: Tancar les aules, paralitzar projectes, dissoldre grups amb greus  conseqüències pels centres, les famílies i els treballadors i treballadores de les escoles i així estalviar-se el que considera una despesa.

Però de què estem parlant quan demanem la reducció de ràtios? La ràtio és el nombre de nens i nenes que hi ha a cada aula. En aquest moment la Conselleria marca que poden haver-ne 25, però en alguns casos, quan les places no cobrien la demanda,  aquest nombre s’ha ampliat per decisió de l’administració.
Feu un esforç per imaginar-vos i recorreu a la vostra experiència com a pares i mares, què suposa tenir sota la vostra responsabilitat, en un horari de matí i tarda a un grup de 25 infants de 3 anys (alguns tindran  2 anys si han nascut al darrer trimestre). Recordeu el darrer aniversari on us féreu responsables dels companys i companyes de classe? Una estona a la tarda o el mati de dissabte? Eren una desena i acabàreu esgotats, exigeixen atenció, cura, activitat, energia, empatia ... i en el cas de l’escola aprenentatge.
Creieu que una reducció de ràtio aniria bé? No resulta imprescindible? Us sembla el mateix atendre'n a 20 o a 25? D’això estem parlant i d’ampliar el suport amb els tècnics d’educació infantil per a que a l’aula hi hagi, juntament amb el mestre o mestra altres professionals de suport per atendre la diversitat i convertir l’escola en un espai realment inclusiu.
Font: http://pacoramosfalco.blogspot.com.es/