27 d’abril de 2016

No reglada. Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada. Actualització, abril 2016.


Ets treballadora o treballador d'ensenyaments No Reglats? 

Tens clars els teus drets?
  • Quin tipus de permís per lactància tinc? El puc acumular? 
  • Quants dies de llicència em toquen si em caso? I si em trasllado de domicili?
  • Què passa si hi ha risc tant per la salut ja sigui de la mare com del lactant?
  • Quin tipus d'excedència puc gaudir per tenir cura d'un fill o filla? El puc gaudir també per tenir cura dels avis?

Tota aquesta informació i molta més en l'actualització del nostre document: Permisos, llicències, excedències i reduccins de jornada:


Llegiu i descarregueu aquí la versió en català (pdf)


Leed y descargad aquí la versión en castellano (pdf)