18 d’abril de 2016

Publicat el calendari escolar del curs 2016-2017


Normativa
La publicació recull la proposta de CCOO de reduir a 1,5 hores l'horari de permanència seguida en el centre pels alumnes d'Educació Infantil durant l'inici gradual de les classes.


Accedeix al Full d'Actualitat de pública en pdf
Accedeix al Full d'Actualitat de privada en pdf

Inici de les activitats
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats programades i habituals del professorat, acaben el 30 de juny

Inici de les classes
  • Segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, les classes començaran el dia 12 de setembre, 
  • En els ensenyaments dels cicles de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, i els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults, les classes començaran no més tard del 19 de setembre.
  • Als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes començaran no més tard del 28 de setembre.
Final de les classes: 21 de juny de 2017 


Vacances escolars i dies festius
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Tenen la consideració de dies festius els que determini el Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició.