2 de juny de 2016

Calendari escolar 2016-2017

Us facilitem el calendari del curs 2016/17

Accedeix al document en pdf
Calendari
 • Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés a aquests cicles: les classes començaran el 12 de setembre.
 • No obstant, en l’educació secundària, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre. Aquests dies d’endarreriment caldrà compensar-los amb dies de lliure disposició, amb el 23 de desembre de 2016, 22 o 23 de juny de 2017.
 • Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés, ensenyaments de règim especial i ensenyaments de centres i aules de formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 setembre.
 • A les EOI les classes començaran no més tard del 28 de setembre.
 • Les classes finalitzaran el 21 de juny, llevat dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.
 • Els centres poden demanar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant el 12 de setembre, no podrà anar més enllà del 16 de setembre. A proposta de CCOO incorpora un mínim de 1,5 hores de permanència seguida de l’alumnat al centre.
 • Les proves extraordinàries de secundària, del primer curs de batxillerat i, si escau, cursos de formació específic per a l’accés a cicles formatiu es realitzaran entre l’1 i el 5 de setembre.


Horari
No hi han modificacions rellevants respecte el curs passat. No s’ha recollit la demanda de CCOO d’autoritzar la jornada continuada dels centres de primària que presentin un projecte aprovat pel Consell Escolar i consensuat amb la comunitat educativa del centre.

Vacances i dies festius
 • Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 8 al 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
 • Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
 • Tenen consideració de dies festius els que determini el departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als establerts de lliure disposició.


Altres modificacions
 • Els centres poden sol·licitar organitzar jornada continuada a partir del dia 5 de juny de 2017.
 • Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a l’organització de la jornada continuada del 22 de desembre de 2016 i la del 21 de juny de 2017.
 • Els centres educatius públics de secundària que estiguin aplicant una organització horària singular que comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de sol·licitar-ho als SSTT corresponents.NormativaCalendari escolar del proper curs (+) (Font: Departament)