21 de juliol de 2016

Pagament del 1r termini de la paga de 2012 en persones actualment jubilades

El passat més de juny, gràcies a l’Acord de la Mesa General de la Funció pública, els empleats i empleades vam aconseguir el restabliment d’alguns drets perduts, entre ells, l’abonament del 75’96% pendent de la paga de 2012 i, per a aquelles persones tenen dret a rebre’l, l’abonament del 5% retingut adicionalment per la Generalitat. 

Es van establir tres terminis de pagament:  a l’octubre o al novembre de 2016, el 20% al març de 2017, el 35%, i al març de 2018, el 20% restant.
L’ordre de pagament del primer abonament es va materialitzar oficialment en el Decret Llei 4/2016, que es va publicar el dia 23 de juny 2016, on s’estableix el dret a recuperar la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària.

Els abonaments es faran d’ofici, automàticament  a tot el personal que estigués en actiu o en situación assimilada però el personal que el 23 de juny de 2016, per qualsevol motiu, no estigués en actiu o en una situació assimilada (persones jubilades, que hagin canviat  de situació administrativa, amb extinció de contracte o finalització de nomenament, etc…) han d’adreçar una sol·licitud d’abonament al departament, organisme, ens o entitat  a la qual  li hagués correspost abonar paga extraordinària en el seu moment.

La sol·licitud correspon només al primer termini o tram de retorn, és a dir, al 20,77% corresponent a 38 dies de paga extraordinària. 
Per accedir a la info sobre la sol·licitud i les instruccions per emplenar-la cal entrar al portal ATRI . Les persones que no hi tinguin accés, poden emplenar la sol·licitud adjunta i presentar-la a l’organisme corresponent.

Les sol·licituds  han de presentarse en el termini de tres mesos a partir de la publicació de l’esmentat Decret Llei, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016. Aquestes quantitats s’abonaran en el moment que es faci efectiu la devolució per a la resta de personal en actiu i, en qualsevol cas, es percebran al mes següent a la verificació de la seva procedència.

Llegeix i descrrega aquí el Comunicat (pdf)
Descarrega aquí el model de sol·licitud oficial