1 de setembre de 2016

La Federació d’Educació lamenta que el Govern no consideri l’educació com una prioritat

La Consellera ha informat en roda de premsa d’un petit increment de recursos absolutament insuficient per les necessitats que té l’educació a Catalunya. Es continua sense recuperar les dotacions que es disposaven a 2011. Amb l’augment d’alumnat que es va consolidant cada curs, el nombre de professorat continua sent molt inferior a la necessària. Manquen més de 7.000 docents als centres públics per donar resposta a l’increment d’alumnat des del 2011. 

CCOO considera que la consellera ha fet cas omís a les mobilitzacions i reivindicacions fetes durant tot el curs passat per CCOO i tota la comunitat educativa. Es van fer propostes concretes sobre ràtios, substitucions, formació professional, professorat interí i substitut... En definitiva, propostes per millorar la qualitat educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Continuen les polítiques educatives de misèria del Govern de la Generalitat i del Departament d’Ensenyament que malgrat els “bons desitjos” expressats per la consellera no donen resposta ni estan a l’alçada del que hauria de ser un model educatiu d’acord als reptes que  la societat i l’ època actual demanen.

CCCO es compromet a fer una anàlisi contrastada de les dades que s’han presentat avui per oferir una valoració de l’estat real de l’educació a Catalunya.