15 de novembre de 2016

CCOO està participant activament al CEM i al MUCE de Girona
CCOO està participant activament al CEM i al MUCE de Girona, conscients de necessitat de la lluita col·lectiva i de la gran força que té la Comunitat Educativa. L'augment demogràfic a secundària fa prioritari i urgent la creació d'un nou institut a la ciutat de Girona per al proper curs.

Amb aquesta finalitat, col·lectivament, el 10 d'octubre vam presentar una moció a l'Ajuntament de Girona. S'ha debatut aquest dilluns 14 de novembre al Ple i ha estat aprovada PER UNANIMITAT per tots els grups municipals. L'Ajuntament ha anunciat que cedirà uns terrenys al Departament d'Ensenyament per fer-ho possible.


CCOO, dins del MUCE, ens mantindrem alerta i farem el seguiment d'aquest projecte que ha de formar part de l'oferta de centres en la preinscripció del curs 17-18, per aconseguir una bona atenció de l'alumnat de secundària i garantir la qualitat educativa i la igualtat d'oportunitats.