17 de març de 2017

Concurs de trasllats 2016-2017, adj. provisionals. Publicada Resolució del COS de MESTRES!

Resolució PROVISIONAL del Concurs de Trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació 2016-2017:
Llistats d'adjudicació provisional


Cossos de mestres

Termini per presentar reclamacions: del 15 al 29 de març de 2017.Cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció

Termini per presentar reclamacions: del 8 al 22 de març de 2017.


Docents d'Ensenyament Secundari, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Idiomes

 • Listado alfabético general:


 1. Anexo I (letras A-E) PDF
 2. Anexo II (letras F-L) PDF
 3. Anexo III (letras M-Q) PDF
 4. Anexo IV (letras R-Z) PDF


 • Inspecció educativa


 • Listado alfabético general:
 1. Listado (letras A-Z) PDFATENCIÓ! COS DE MESTRES ACABAT DE PUBLICAR DIMARTS 14 DE MARÇ!!!!


Docentes Maestros

 • Listado alfabético general:
 1. Anexo I (letras A-E) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 2. Anexo II (letras F-L) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 3. Anexo III (letras M-Q) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 4. Anexo IV (letras R-Z) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017

CONSULTES DES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYALLISTAT DE PARTICIPANTS AMB LA PUNTUACIÓ


Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI)


Accés amb el codi d'usuari temporalCossos de mestres

Termini per presentar reclamacions: del 15 al 29 de març de 2017.Cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció

Termini per presentar reclamacions: del 8 al 22 de març de 2017."S'obre un termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, per presentar reclamacions contra la resolució provisional.
Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació. En el mateix termini els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària"