20 d’abril de 2017

22 d'abril, Marxa Mundial per la Ciència

dissabte 22 d’abril de 2017
a les 12.00 h
Parc de Recerca Biomèdica
C/ Doctor Aiguader, 88

Aquest dissabte, 22 d'abril de 2017 es celebra la Marxa per la Ciència en més de 500 ciutats per tot el món. Més de 150 d'organitzacions han secundat la marxa sota tres pilars fonamentals: la celebració de la passió per la curiositat, la ciència i el mètode científic; la reivindicació d'una millor política científica i d'unes condicions de treball dignes per a la nostra comunitat investigadora; i la defensa del paper del coneixement científic i humanístic en l'opinió pública. A Espanya s'han adherit a la marxa les associacions de joves científics, sindicats, assemblees i entitats acadèmiques i científiques com COSCE i CRUE.

És evident que, en els últims mesos, els grups que discuteixen i neguen evidències científiques tan rellevants com el canvi climàtic, l'efectivitat de les vacunes o la pròpia teoria de l'evolució estan aconseguint un poder sense precedents. El seu atac a conceptes establerts basats en l'experimentació científica rigorosa i en la seva validació per les institucions més prestigioses del món científic, pot implicar conseqüències desastroses per a l'objectiu de construir un món més just i més segur. 

La marxa per a la ciència adquireix un significat especial a l’estat espanyol, on les retallades en inversió en recerca han superat el 40% durant els últims cinc anys. El resultat més dolorós és que els joves investigadors formats a Espanya es veuen obligats triar entre la precarietat i l'emigració si volen seguir treballant en ciència. 

Com a exemple paradigmàtic, el Pla Estatal de Ciència i Tecnologia, que hauria d'haver entrat en vigor al gener de 2017, encara no ha estat aprovat; la universitat i la recerca han estat relegades de l'oferta pública d'ocupació del 2017 i les reivindicacions de pressupostos estables i gestionats de forma independent segueixen sense ser escoltades. 

Els pressupostos per 2017 confirmen el nostre progressiu allunyament de les polítiques seguides pels països de l'O.I i, sobretot, el desinterès del Govern per apostar per un futur basat en la ciència i la tecnologia. Això situa a Espanya en les últimes posicions de la UE. 

La falta d'inversió en ciència té altres conseqüències per a Espanya, amb un nivell d'atur superior al 20%, que arriba al 50% en els joves menors de 30 anys, i amb un creixent deteriorament dels serveis bàsics en sanitat, educació, dependència o cultura. El dèficit de competitivitat del nostre aparell productiu en activitats de contingut tecnològic mitjà i alt ha repercutit negativament en la qualitat de l'ocupació, en els nivells salarials i en la sostenibilitat a llarg termini de l'activitat econòmica, creant borses de pobresa, afeblint la cohesió social i contribuint a la dualització creixent de la nostra societat. 

A Catalunya la Marxa per la Ciència es desenvoluparà amb diverses activitats a partir de les 12 hores a la plaça interior del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (Carrer del Dr. Aiguader, 88).

Perquè invertir en ciència és invertir al país. Perquè sense ciència no hi ha futur.