29 de juny de 2017

La comunitat educativa demana la retirada de la proposta de decret que regula la gestió del servei de menjador

La comunitat educativa demana la retirada de la proposta de decret que regula la gestió del servei de menjador

·        La proposta de Decret que ha enviat el Departament d’Ensenyament s’ha fet sense transparència, diàleg ni participació de la comunitat educativa.

·       El MUCE demana que l’administració garanteixi el servei de menjador escolar com a servei públic, vinculat al dret a l’educació i  al dret a l’alimentació.


Les entitats i organitzacions que formem el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) demanem la paralització de l’actual projecte de “Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament”, i exigim la redacció d’un nou esborrany que contempli altres criteris i prioritats amb un objectiu clar: definir i garantir el menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació, prenent com a fonament la igualtat, la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social.

El projecte de decret defineix models de gestió allunyats de la presa de decisió de la comunitat educativa, no prioritza criteris de qualitat i proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris, ni tampoc altres criteris socioeducatius o ambientals ni d’economia social.

La necessitat d’actualitzar l’actual decret 160/1996, després de 21 any vigent, ha de ser una oportunitat per fer un pas endavant i no enrere, aprofundir en la consideració del temps de menjador com a temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre. De la mateixa manera, és necessari aprofitar aquest moment per obrir el debat participatiu dels diferents agents de la comunitat educativa per tal de fer també una aposta innovadora en aquesta franja educativa.

El MUCE recorda que, d’acord amb allò que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva.

  
Rebuig al procés de treball seguit per Ensenyament
El MUCE manifestem també la nostra crítica i absoluta discrepància amb el mètode de treball seguit pel Departament d’Ensenyament per elaborar i difondre el projecte de decret amb tan poca transparència, manca de diàleg i participació de les organitzacions de la comunitat educativa que representem. Aquesta no és la manera per avançar des de la coresponsabilitat i la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa cap al repte comú de definir, concretar i garantir el servei de menjador escolar com un servei públic, vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Catalunya Laïca - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d’Educació de CCOO - Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Federació d’Ensenyament FETE-UGT – Front d’Estudiants (FdE) - Sindicat d’Estudiants (SE) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - USTEC-STEs (IAC)

Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

Posicionament de la Federació d'Educació de CCOO en relació al projecte de Decret de menjadors escolars


La Federació d’Educació de CCOO hem estat coneixedors d’un document intern de treball sobre el Decret per regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars dels centres de titularitat pública. No sabem si aquest document té caràcter oficial i hem de denunciar que en cap moment s’ha comptat amb les organitzacions sindicals per participar en els treballs que s’estan realitzant.

CCOO ens van adreçar al Departament d’ensenyament el passat més de febrer per fer arribar les nostres propostes en la fase de consulta pública, prèvia a la tramitació del projecte de nou decret, i hem de lamentar que cap d’elles s’ha recollit.

ÚLTIMES NOTÍCIES (14/09/2017)
El Departament d'Ensenyament ha retirat el projecte de decret de menjadors escolars que havia començat a elaborar després de la reunió que van mantenir ahir la consellera Clara Ponsatí i el Moviment Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE). Des de la Federació d'Educació de CCOO volem insistir en la necessitat d'iniciar un procés participatiu del conjunt de la Comunitat Educativa en l'elaboració del Decret.


Reiterem aquí els trets essencials del que considerem ha de ser el servei de menjador escolar des d’una perspectiva integral.

Pel que fa a les condicions laborals del personal:


1.   S’ha de reconèixer la prioritat en la qualitat educativa del servei de menjador, amb el reconeixement explícit de la condició d’educadors als monitors i monitores.
2.   S’ha de garantir l’aplicació del conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal vinculat al servei de menjador, amb l’ única possible excepció del personal de cuina.
3.  Les ràtios actuals als menjadors escolars són molt elevades i aquest Decret les hauria de limitar, assegurant el nombre d’educadors o educadores adient per a cada cicle.
4.  En coordinació amb l’elaboració del nou Decret d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, el menjador escolar ha de garantir els suports necessaris, també en l’horari de menjador, per a l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.

Pel que fa a les característiques del servei:


1.  Els plecs de condicions per a la licitació dels serveis, han de valorar al màxim el projecte educatiu per davant d’altres requisits.
2.   És imprescindible que el Projecte Educatiu de Centre pugui tenir un elevat grau de continuïtat durant el menjador escolar, amb el que s’ha d’establir la necessària coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu i del servei de menjador.
3.  En coordinació amb la Reforma Horària, s’hauria de plantejar la possibilitat del menjador universal i gratuït a totes les etapes obligatòries.
4.    S’haurà de garantir la inspecció de la bona qualitat del menjar.
5.  Els ajuts econòmics han de garantir que cap alumne quedi fora del servei de menjador per motius econòmics. Proposem l’establiment d’un preu màxim per a tots els centres sostinguts amb fons públics, garantint la igualtat de tot l’alumnat del Servei d’Educació Públic de Catalunya.
6.    S’ha de garantir la diversitat de menús per poder atendre la diversitat dels usuaris.


Pel que fa a la contractació i la gestió:


1.  Rebutgem que el nou projecte de decret impedeixi la contractació directa, per part del Departament d’Ensenyament, del personal del servei de menjador, quan era possible al Decret del 1996.
2. Considerem essencial la participació del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre.

En aquesta situació, les CCOO exigim la paralització dels actuals treballs i fem una nova crida al Departament d’ensenyament per tal que inicií un procés participatiu del conjunt de la Comunitat Educativa en l’elaboració del Decret.CCOO considera del tot insuficient l'increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Publicat al BOE l'increment de l'1% del salari dels treballadors i treballadores del sector públic


CCOO considera del tot insuficient l'increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya·       CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient

·       CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010

·       CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments.


El BOE del dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals.  Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem al Govern a seguir amb les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del el 100% per Incapacitat Temporal en tots els casos, el FAS, la Productivitat, Pla de Pensions… com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

28 de juny de 2017

Taller d'oratòria: "Jo davant del públic"Taller d'oratòria: "Jo davant del públic"


Exclusiu i gratuït per afiliats i afiliades a CCOOTaller de dues hores "Jo davant del públic", pensat especialment per a preparar l'exercici d'exposició oral de les oposicions de 2018. Amb Isidre Montserrat (professor i actor).


  • Barcelona, dilluns 3 de juliol. De 17 a 19 h, a la Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16).


  • Tarragona, dimarts 04 de juliol. De 17 a 19 h, a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV (Av. Catalunya 35).


  • Girona, dimecres  5 juliol. De 17 a 19 h, a la seu de CCOO (C/ Miquel Blay 1. 5a planta).


  • Lleida, dijous 6 de juliol. De 17 a 19 h, a la seu de CCOO (C/ Enric Granados, 5) (Si vols venir al taller de Lleida, cal que confirmeu assistència a aquest correu: pere_sanchez@ccoo.cat)
A l'entrada us demanarem que us acrediteu com a afiliades o afiliats a CCOO (carnet, App, últim rebut...) i si no ho sou, us podreu afiliar allà mateix.

Més informació: http://bit.ly/VineAmbNosaltres

23 de juny de 2017

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018. Principals novetats.Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018


Disponibles per a tots els centres educatius públics i privats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2017-18. 

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Projecte educatiu de centre
Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdfOrganització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d'administració electrònica .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdfProtecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdfRecollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d'animació en circ i CFGS en tècniques d'actuació teatral .pdf

Novetats

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018


Convivència i clima escolar
Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius, i la Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre
Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el projecte educatiu del centre i els documents de gestió del centre, i que es publiquin en el web del centre.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
S’expliquen les aules integrals de suport (AIS), que s’adrecen als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
Es detallen els ajustaments organitzatius que s’han aplicat a les matèries de la modalitat d’arts. També s’han incorporat convalidacions i reconeixements de matèries per als alumnes que cursen simultàniament estudis de música o dansa.

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars
Es fan constar les mesures d’adaptació del currículum que els centres poden sol·licitar en funció de les possibilitats organitzatives, a fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses.

L’educació bàsica als centres d’educació especial
Es concreta el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que regula l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost.

Ensenyaments artístics superiors
Es desenvolupa el procediment que es preveu en el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per acreditar els ensenyaments artístics superiors.

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional
S’estableix el procediment previ d’informació de la sol·licitud del servei d’assessorament.

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
Es desenvolupa el Decret 8/2010, de 31 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Arts del Circ.

Organització del temps escolar
S’adapta el text a la nova ordre del calendari escolar i es detalla la presència al centre dels membres de l’equip directiu.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa
Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres, d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Personal docent
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’han incorporat dos apartats referents a actuacions en matèria de transparència i als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que, per completar el procés educatiu, compaginen l’assistència al centre educatiu amb intervencions terapèutiques.

Formació del personal dels centres educatius
Es detallen els objectius de formació permanent del període 2017-2020.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
S’actualitza el document per a la implantació de l’eina corporativa Esfer@ i s’afegeixen nous apartats que fan referència al relleu en la direcció del centre i a donacions, herències i llegats.

Implantació de les eines d’Administració electrònica
S’explica l’ús de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes).

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha afegit un nou apartat sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància.

Salut escolar en els centres educatius
Es fa constar el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària.22 de juny de 2017

Cursos d'anglès on-line

Cursos d'anglès on-line


Cursos ofertats:

Curs per principiants: és el curs perfecte per aprendre anglès des del principi. De forma amena i mitjançant el visionat de vídeos, adquiriràs els coneixements necessaris per establir una base sòlida en el teu estudi, a més de conèixer en profunditat els exàmens per certificar A1/A2.

Curs Nivell Intermedi: t'ajudarà a preparar de forma efectiva els nivells B1/B2/First Certificate del marc europeu de referència per a les llengües.

Mètode exclusiu ColourPhonics: t'apropa a l'aprenentatge de la fonètica anglesa usant el color com a eina didàctica. Els símbols de l'alfabet fonètic internacional t'ajudaran a portar la teva comprensió al següent nivell.

L'alumnat pot seguir la formació al ritme que millor s'adapti a les teves necessitats, al llarg dels 12 mesos de vigència de les claus d'accés, des de la data d'inici del curs. El desenvolupament d'aquesta formació fa servir una metodologia eminentment pràctica. Per cadascuna de les 30 unitats de què consta el curs, es realitzen les següents activitats:

- Visualització i estudi de vídeos explicatius.

- Enregistrament de la veu de l'alumnat per practicar la pronunciació.

- Estudi i comprensió del material de suport adjunt.

- Realització de dos test de traducció i listening del vocabulari.

- Realització de dos test de traducció i listening de frases amb gramàtica aplicada.

Les persones interessades a accedir a l'homologació, han de començar els cursos en les següents dates:

-Curs A1 / A2. 100 hores. Del 15 de setembre al 17 de novembre.

-Curs B1 / B2. 100 hores. Del 15 de setembre al 17 de novembre.

-Curs fonètica Colour Phonics. 50 hores. Del 17 d'octubre al 17 de novembre.

La resta pot començar en qualsevol moment.

Fes clic aquí per accedir a tota la informació, inscripció i prova demo.

21 de juny de 2017

A la Universitat, avui tots som PAS temporal, Article de Cesar Marin (CCOO Universitats)

El Govern del PP finalment ha aconseguit la majoria suficient per treure endavant l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat -PGE- al Congrés dels Diputats. Ara ha de passar el tràmit del Senat, i no és d'esperar cap sorpresa. Amb això tindrà tranquil·litat per dos anys, ja que, si fos necessari es podrien prorrogar.

Més enllà de les grans línies polítiques, s'han debatut multitud d'esmenes amb diferent fortuna, i amb diferent interès mediàtic. Vull referir-me ara a una esmena en particular que demostra una manca de sensibilitat absoluta, i un menyspreu indignant cap a un col·lectiu molt important en la Universitat Pública. Em refereixo al personal administració i serveis, el PAS de les universitats. I això és així perquè el Govern ha decidit deixar-los exclosos de l’important Acord per a la Millora de l'Ocupació signades al març entre Govern i Sindicats, i que ara s'incorpora en els PGE.

Inicialment les universitats públiques no van ser directament incorporades a l'Acord, adduint el ministre Montoro que la temporalitat era escassa, un 4,5% deien, quina barbaritat, que "desconeixement" de la realitat. Però es tracta d'una actuació deliberada, sense anar més lluny, un altre Ministeri, el MECD, té dades més aproximades, encara que incomplets que demostra la falsedat. Davant d'això, diferents partits polítics van presentar esmenes als PGE per incloure al personal de les universitats, tant PDI - personal docent i investigador - com PAS, però finalment el Govern va esmenar parcialment l'articulat i va incloure solament als primers, la qual cosa suposa, sense cap dubte, un enorme greuge per al PAS temporal i que de cap manera es pot acceptar.

Per tenir una mica d'idea de la gravetat de la situació, cal saber que durant molts anys no s'ha Autoritzat la reposició d'efectius en el PAS i l'autoritzada l'últim any es clarament insuficient, la qual cosa ha provocat enormes bosses de temporalitat i precarietat. En el cas del PDI, encara que es va anar aixecant progressivament la taxa de reposició, també ha tingut importants restriccions a llarg d'aquests anys, i es fa imprescindible, com en el PAS, ofertes públiques excepcionals per reduir la temporalitat. I, recordem-ho, aprovar una oferta pública no eximeix d'haver de superar els preceptius processos selectius previstos en la legislació.

Aquesta situació provoca uns índexs molt elevats de temporalitat en llocs de treballs estructurals del PAS, superiors al 20% i inclús al 30%, la qual cosa porta una situació límit a les Plantilles de les universitats. Actualment, a la guerra de la competitivitat i de l'excel·lència universitària, amb recursos econòmics clarament inferiors a les mitjanes europees de referència, les universitats tenen Plantilles de personal cada vegada més reduïdes, més envellides i més precàries, però que assumeixen cada vegada més i diferents tasques, i això no és positiu per als treballadors i treballadores però tampoc per la pròpia organització universitària.

Més absurd encara es va saber que estabilitzar en la majoria dels casos és gratuït, doncs estem parlant de llocs de treball estructurals, i que ja estan pressupostats. Llavors, si es compleix amb les limitacions que els propis PGE imposen, com es "no incrementar nombre d'efectius ni despesa de Capítol 1", quin és el problema per no solucionar aquesta injustícia?

S'imposa la reflexió i la capacitat de modificar al tràmit d’esmenes al Senat, i s'imposa la necessària solidaritat amb un col·lectiu llargs anys maltractats, per un part com la resta d'empleats públics, i per altra part per la situació de precarietat. Per tot això, avui tots som PAS temporal


César Marín

Coordinador CCOO Universitats de Catalunya

Dijous 22, concentració de CCOO, UGT i CSIF per l'estabilització del PAS

Company, companya,

El 12 de juny els sindicats CCOO, UGT, CSIF vam signar un manifest anunciant una campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de l'estabilització del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les Universitats Públiques.El motiu d’aquestes accions és que el PAS de les universitats no està inclòs en els Pressupostos Generals de l’Estat entre els col·lectius que es beneficien de les Ofertes Públiques per a l’estabilització del personal.

Entre altres mesures es preveuen concentracions a totes les universitats públiques el dia 22 de juny. En el cas de les set universitats públiques catalanes, i atesa la coincidència de què el mateix dia està prevista una reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb presència de tots els rectorats, els sindicats signants d’aquest escrit, fem un crida a realitzar una concentració conjunta de delegats i delegades sindicals, i del conjunt de personal universitari que pugui assistir-hi.

CONCENTRACIÓ:

Quan: Dia 22 a les 9,30h

On: Davant del Palau de Pedralbes, Avinguda Diagonal, 686, Barcelona


CCOO - UGT - CSIF

20 de juny de 2017

Federació d'Educació: Horari d'atenció a l'estiu en les diferents seus

Federació d'Educació: Horari d'atenció a l'estiuLa Federació d'Educació romandrà oberta els mes de juliol en les següents seus per atendre-us en horari de de matí. 

A més, el mes d'agost la seu de Barcelona romandrà també oberta en horari de 10 a 14 hores.


Barcelona
Via Laietana, 16.
10 h a 14 h

Cornellà
Carretera d'Esplugues, 68
10 h a 14 h

Girona
C/Miquel Blay, 1
10 h a 14 h

Lleida
C/ Enric Granados, 5
10 h a 14 h

Tarragona
C/ August, 48
10 h a 14 h

Sabadell
Rambla, 75
10 h a 14 h

Mataró 
C/Castaños, 120
9 h a 13 h

Vic
Pl. Lluís Companys, 3
9 h a 13 h

Granollers
C/Pius XII, 5-7
9 h a 13 h