12 de juny de 2017

12 de juny, Dia Mundial contra el Treball InfantilDilluns 12 de juny, es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil i des de CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat volem reafirmar la nostra lluita en aquest àmbit.

L’OIT ha definit el treball infantil com “tota aquella activitat realitzada per persones que no tenen l’edat legal per treballar i que priva els nens i nenes de la seva infantesa, del desenvolupament del seu potencial i de la seva dignitat i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic”. Així doncs parlarem de treball infantil quan l’activitat desenvolupada:

-Sigui perillosa i perjudicial per al benestar físic, mental o moral de la criatura.

-Interfereix amb la seva escolarització perquè els i les priva de la possibilitat d’assistir a l’escola, els i les obliga a abandonar l’escola de forma prematura, o els i les exigeix combinar l’estudi amb un treball pesat, la qual cosa afecta el seu rendiment.

Es calcula que 168 milions de nens/nenes al món es troben atrapades en el treball infantil i d’aquestes almenys 85 milions duen a terme la seva activitat en les pitjors formes de treball infantil que comporten: la submissió a situacions d’esclavitud, la separació de les seves famílies, l’exposició a greus perills i malalties, l’abandonament a la seva sort, l’explotació sexual infantil.

Segons l’OIT (2017) una part dels infants que treballen viuen en zones afectades per conflictes i catàstrofes. El treball forçós i el treball infantil estan estretament vinculats: es donen a les mateixes zones geogràfiques, en els mateixos sectors i la seva principal causa resideix en la pobresa i la discriminació.

Aquest any, amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Fundació Pau i Solidaritat desenvolupa el projecte “Campanya per a l’eradicació del treball infantil a Beirut (Líban)”, amb el sindicat libanès FENASOL. Arran del conflicte de Síria, el Líban acull un milió i mig de refugiats/des (ACNUR). La complexa situació que enfronta el país, unit a l’arribada massiva de la població refugiada, ha comportat un augment alarmant del treball infantil, sobretot entre els infants d’origen sirià que representen el 73% de les criatures que treballen i que s’ocupen en la venda ambulant, la neteja de sabates, el treball domèstic, el sector agrícola i els petits comerços. Per això es preveu:

-Millorar la capacitació dels líders sindicals en relació amb el treball infantil i les eines sindicals de què disposen per eliminar-lo.

-Constituir una xarxa d’expertes i experts amb altres organismes per fixar un pla de treball conjunt.

-Sensibilitzar la societat libanesa sobre l’impacte del treball infantil, la seva incidència i la necessitat d’eradicar-lo.


La cooperació sindical és clau per l’eradicació del treball infantil; a través de l’enfortiment de les organitzacions amb les quals treballem aconseguim:


-Generar i enfortir espais de diàleg social des d’on exigir i reivindicar més oportunitats de treball digne per als joves en edat de treballar legalment.

-Lluitar per la llibertat sindical i augmentar el nivell de sindicalització de treballadors/es arreu del món perquè reivindiquin un treball digne que els permeti disposar dels recursos necessaris per viure ells i les seves famílies.

-Exigir i vetllar perquè tota persona tingui accés a la protecció social i prevenir així que les famílies vulnerables recorrin al treball infantil per fer front a la seva vulnerabilitat econòmica i social.

-Exigir i reivindicar, a través de la negociació col·lectiva, condicions de treball dignes per a les persones adultes.

-Elaborar propostes en matèria legislativa i denunciar aquelles normes que vulneren els principis i drets fonamentals en el treball, posant èmfasi en la identificació i prohibició adequades del treball infantil i perillós.

-Exhortar els Estats perquè ratifiquin i apliquin els Conveni 182 de l’OIT sobre les pitjors formes de treball infantil i el Conveni 138 de l’OIT sobre l’edat mínima d’admissió al treball.