18 de juliol de 2017

CCOO denuncia l’acomiadament de tres docents (PDI) de la Universitat de Vic

Greus vulneracions dels drets sindicals i laborals

CCOO denuncia l’acomiadament de tres docents (PDI) de la Universitat de Vic


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia l’acomiadament de tres docents (Personal Docent i Investigador -PDI-) de la Universitat de Vic, un d’ells, membre del comitè d’empresa. CCOO entén que cap dels tres acomiadaments està justificats per causes objectives, com així pretén fer veure la Universitat de Vic (UVic-UCC). Les previsions per al proper curs no haurien de preveure cap dificultat per assignar dedicació docent i/o investigadora a temps complet per a tots els acomiadats. On sí que s’haurien de preveure dificultats és en cobrir la totalitat de necessitats docents.

Igualment, la Federació d’Educació de CCOO considera que els acomiadaments no responen a criteris de mèrits, competència i professionalitat i, a més a més, podria vulnerar el Codi Ètic de la pròpia UVic-UCC.

Tanmateix es denuncia que el procediment que la UVic-UCC ha dut a terme amb aquests acomiadaments també ha estat irregular, ja que no van ser comunicats amb suficient antelació  al Consell de Direcció de la Facultat a la qual pertanyen els docents acomiadats.

CCOO considera especialment greu l’acomiadament d’un membre del comitè d’empresa, que tot just s’hi acabava d’incorporar en haver-hi hagut una baixa. L’exercici dels drets sindicals ha d’estar especialment garantit, per això s’entén que aquest acomiadament és un cas de persecució i discriminació per motius sindicals i així es denuncia.

La Federació d’Educació de CCOO vol donar suport al comitè d’empresa i a la Secció Sindical de CCOO de la UVic-UCC i, amb ells, denuncia una manca alarmant de consideració i lleialtat de la UVic-UCC cap als seus treballadors.