13 de juliol de 2017

El Fòrum Social del Baix Llobregat alerta que al tancament de curs no queden resoltes les prioritats per a una bona marxa de l’educació


Des del Fòrum Social del Baix Llobregat, format per entitats socials, sindicats i organitzacions d'esquerra més representatives de la comarca, volem fer una valoració conjunta del curs 2016-2017 posant de relleu aquells temes que ens preocupen per a la bona marxa de l'educació al nostre territori.


Exigim que s'obrin els menjadors escolars als centres de secundària i què les beques menjador siguin del 100%. La cobertura de les necessitats d'alimentació de tot l’alumnat ha de ser una prioritat dels poders públics.

Només el 8% dels 58 instituts públics del Baix Llobregat té menjador escolar (municipis de Molins de Rei, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern), mentre que el 28% no disposa ni de menjador ni de cantina. La compactació horària als instituts ha suposat el tancament dels menjadors escolars en la majoria de centres  i, al mateix temps, la supressió de la major part dels ajuts que s'oferien. S'han sol·licitat més de 12.000 beques menjador a la comarca, però la majoria dels ajuts només cobreixen el 50% de l'àpat.

Què passarà amb les necessitats no cobertes dels alumnes de 6è de primària becats aquest any quan  passin a estudiar en instituts que no disposen ni de cantina ni de menjador?

El menjador escolar, tant a primària com a secundària, ha de ser un dret de tots els alumnes -universal i gratuït- sigui quina sigui la seva situació familiar i/o econòmica. Entenent l’espai de menjador com a part del temps i projecte educatiu dels centres espai que lliga el dret a l’alimentació dels nostres infants amb el dret a l’educació.

Demanarem els recursos, les condicions i l’acompanyament professional necessari perquè s'atenguin les diversitats de l’alumnat de la nostra comarca. Només així podem parlar d'igualtat d'oportunitats.

Atès que està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, reclamem al Departament d'Ensenyament:

•Garantir el nomenament de personal de substitució, una mesura prioritària en els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).
•Garantir que el nombre d'hores d'atenció als centres educatius estiguin dotades del personal docent, tècnic i de suport necessari sense condicionaments pressupostaris.
•Garantir la substitució del personal que treballa amb l’alumnat amb NEE, independentment de si és personal docent o de suport educatiu.

Continuem exigint una baixada de ràtios en totes les etapes educatives i persistim en la lluita pel manteniment de totes les línies educatives de la comarca.

Tanquem el curs amb aules de tots els nivells educatius amb més alumnes dels que marca la pròpia normativa i molts més dels que serien desitjables per una educació de qualitat.

Municipis com Gavà, Esplugues o Molins de Rei tenen més del 30% dels grups per sobre de la ràtio amb els efectes negatius que això comporta sobre la qualitat educativa i el rendiment acadèmic de l'alumnat.

Denunciem el tancament de dues escoles públiques al Baix Llobregat. El Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, el curs passat i el Rocío de Sant Vicenç dels Horts, aquest curs. En el primer cas, ha deixat a una part significativa del municipi sense oferta pública. Tampoc l’Institut que ara ocupa l’antic Montpedrós està en condicions i necessita urgents inversions. Pel que fa al tancament de El Rocío sempre és negatiu per l’especificitat del barri i el municipi on està ubicat i, alhora pensem que és una equivocació.  També censurem la forma en què s’ha produït, tot i l’esforç informatiu per part de l’Ajuntament.

Les i els professionals de l'educació continuen patint l’efecte de les retallades que segueixen afectant el seu horari laboral, tant lectiu com de permanència al centre.


Encara que el desembre de 2016 s’ha signat un acord amb el Departament d’Ensenyament que restitueix parcialment alguns dels drets suspesos de l’acord de 2005, com la rebaixa d’una hora lectiva a primària i secundària i la convocatòria d’oferta pública d’ocupació (oposicions) que ha de permetre iniciar el camí per fer caure fonamentalment la taxa de precarietat i inestabilitat laboral que afecta una gran part del professorat. Més d’un 25% de tota la plantilla del Departament són interins i substituts i la legislació de la Unió Europea obliga que sigui un màxim del 8%. L‘horari lectiu dels alumnes no s’ha modificat. La reducció d’una hora lectiva pel professorat significarà un augment de plantilla.

Cal avançar en aconseguir aquells canvis normatius que facilitin una major democratització en l’organització i gestió dels centres educatius, que acabin amb l’arbitrarietat i garanteixin la igualtat de drets.

La meitat dels 30 municipis del Baix Llobregat tenen barracots (els municipis amb més són Viladecans, Cervelló, Sant Joan Despí i Abrera). La instal·lació d'aquests no és una novetat, ja que a escoles com l'Escola Mediterrània de Viladecans, ha provocat que alguns alumnes hagin realitzat tota la seva escolarització a primària en barracots, des de P-3 fins a 6è de primària.

Lluitarem per una major inversió per al manteniment estructural de les infraestructures i per l'eliminació dels barracots.


PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.