27 d’octubre de 2017

Acreditació de la competència en llengües estrangeres


Acreditació de la competència en llengües estrangeres

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució dels títols i certificats d'acretidació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del propi Departament d'Ensenyament.

Podeu accedir a la resolució en el següent enllaç:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800255&language=ca_ES.
Taula de certificats i diplomes que acrediten competència en llengua anglesa, francesa, alemanya i italiana de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa


ANGLÈS
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d'Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1

Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat
Certificat de nivell C2 propi de cada universitat
Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Cambridge: General English Exams
PET
(Preliminary English Test)
FCE
(First Certificate in English)
CAE
(Certificate in Advanced English)
CPE
(Certificate of Proficiency in English)
Cambridge: Business English Certificates
BEC Preliminary
BEC Vantage
BEC Higher

Cambridge; British Council; IDP Education
IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing system)
IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing system)
Universitat de Michigan

ECCE (Certificate of Competency in English)

ECPE (Certificate of Proficiency in English)
Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE)
ISE I
ISE II
ISE III
ISE IV
Educational Testing Service (ETS)
TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)
TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)

British Council   
APTIS B1
APTIS B2
APTIS C

APTIS for teachers B1
APTIS for teachers B2
APTIS for teachers C

APTIS for teens B1
APTIS for teens B2
APTIS for teens CAPTIS Advanced C1
APTIS Advanced C2
Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2
PTE General Level 3
PTE General Level 4
PTE General Level 5
PTE Academic 43 a 58
PTE Academic 59 a 75
PTE Academic 76 a 84
PTE Academic >85
Pearson – London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1/LCCI ELSA B1LCCI English for Business 2
LCCI English for Business 3
LCCI English for Business 4

The European Language Certificates (TELC)
TELC B1
TELC B2
TELC C1
TELC C2
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100
UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
University of Oxford
81-110 Oxford test of English
111-140 Oxford test of English
FRANCÈS
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d'Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1

Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Ministère de l'éducation nationale français 
DELF B1
(Diplôme d'Études en Langue Française)
DELF B2
(Diplôme d'Études en Langue Française)
DALF C1
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
DALF C2
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP)
TCF NIVEAU 3 (B1):
300 a 399 punts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 4 (B2):
400 a 499 punts /TCF-DAP (Test de connaissance du français-Demande d'admission préalable)
TCF NIVEAU 5 (C1):
500 a 599 punts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 6 (C2):
600 a 699 punts (Test de connaissance du français)
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

DFP B1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP B2
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C1
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP C2
(Diplôme de Français Professionnel)
DFP Secrétariat B1/DFP Tourisme B1/ DGP Scientifique B1
DFP Secrétariat B2/DFP Médical B2/ DGP Jurídique B2


DFP Diplomatie B1
DFP Affaires B2
DFP Affaires C1

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris: Test d'évaluation de français
TEF 3: 361-540 punts
TEF 4: 541-698 punts
TEF 5: 699-833 punts
TEF 6: 834-900 punts
Universitats franceses
DUEF B1
(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)
DUEF B2
(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)
DUEF C1
(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)
DUEF C2
(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

CPLF B2
(Certificat Pratique de Langue Française)
CPLF C1
(Certificat Pratique de Langue Française)


DEF B2
(Diplôme d'Études Françaises)
DAEF C1
(Diplôme Approfondi d'Études Françaises)
DSEF
(Diplôme Supérieur d'Études Françaises)
Alliance Française
CEFP 2
(Certificat d'Études en Français Practique 2)
DLF
(Diplôme de Langue Française)
DS
(Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes)
DHEF
(Diplôme de Hautes Études Françaises)
The European Language Certificates (TELC)
TELC B1
TELC B2


Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)
CLES 1
CLES 2
CLES 3

UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100


ALEMANY
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d'Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1

Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Goethe-InstitutGoethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2GDS (Großes Deutsches Sprach-diplom)
Zertifikat Deutsch (ZD)
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) (ZDfB)
PWD (Prüfung Wirtschafts-deutsch International)
KDS (Kleines Deutsches Sprach-diplom)ZOP (Zentrale Oberstufen-prüfung)
TestDaF
TDN 3
TDN 4
TDN 5

The European Language Certificates (TELC)

telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch C1
telc Deutsch C2
telc B1 + Beruf
telc B2 + Beruf


Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
ZD (Zertificat Deutsch)
MD (Mittelstufe Deutsch)
OD (Oberstufe Deutsch)
WD (Wirtschafts-sprache Deutsch)
Centres CLES
CLES 1
CLES 2
CLES 3

UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59
BULATS 60-74
BULATS 75-89
BULATS 90-100
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-zugang (DSH)

DSH-1
DSH-2
DSH-3
Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister-konferenz (KMK)
DSD I (Deutsches Sprachdiplom Stufe 1)

DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2)ITALIÀ
Institució / Organisme
B1
B2
C1
C2
Escoles Oficials d'Idiomes
Nivell intermedi
Nivell avançat
Nivell C1

Universitats de Catalunya
Certificat de nivell B1 propi de cada universitat
CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat
Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

Universitats espanyoles
CertAcles B1
CertAcles B2
CertAcles C1
CertAcles C2
Università per Stranieri de Perugia

CELI 2
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 3
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 4
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CELI 5
(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)
CIC 1 (Certificato di Italiano Commerciale)

CIC A (Certificato Avanzato di Italiano Commerciale)

Università per Stranieri di Siena
CILS Uno B1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Due B2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Tre C1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Quattro C2
(Certifica-zione di Italiano come Lingua Straniera)
Università degli Studi di Roma Tre
Cert.it Livello B1
(Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)
Cert.it Livello B2
(Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

Cert.it Livello C2
(Certificato di Italiano come Lingua Straniera)
Società Dante Alighieri
PLIDA B1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B1
PLIDA B2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2
PLIDA C1
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1
PLIDA C2
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
The European Language Certificates (TELC)
telc B1
telc B2


Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)
CLES 1
CLES 2
CLES 3

UNIcert
UNIcert I
UNIcert II
UNIcert III
UNIcert IV
Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI-B1
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)
DILI-B2
(Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)
DALI-C1
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)
DALI-C2
(Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)
DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale – livello intermedio I)

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato I)Annex 2
Taula d'escoles i centres d'altres països acreditats pel Departament d'Ensenyament

Codi
Centre
Municipi
08004432
Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr
Barcelona
08005357
Collège Ferdinand de Lesseps
Barcelona
08035568
Kensington School
Barcelona
08040126
Lycée Français de Barcelone
Barcelona
08040217
Escuela Suiza
Barcelona
08041829
The Benjamin Franklin International School
Barcelona
08065846
FEDA Formación Empresarial Dual Alemana
Barcelona
08056894
École Française Bel Air
Sant Pere de Ribes
08015892
The British School of Barcelona
Castelldefels
08073983
ES International School
El Prat de Llobregat
08035593
Colegio Alemán de Barcelona
Esplugues de Llobregat
08041738
The American School of Barcelona
Esplugues de Llobregat
08017426
Lycée Français de Gavà - Bon Soleil
Gavà
08041544
Colegio Japonés de Barcelona
Sant Cugat del Vallès
08072051
Terrassa Education Centre
Vacarisses
08068860
The International School of Catalunya
La Garriga
43006991
Collège Français de Reus
Reus
08075402
ESEI International Business School Barcelona
Barcelona
08074884
The British College of Gavà
Gavà
08075581
The Olive Tree School
Sant Pere de Ribes
08075323
Castelldefels School of Social Sciences
Castelldefels

26 d’octubre de 2017

No ens toqueu l'educació: Galeria de fotos i vídeo


Ahir, 25 d'octubre, milers de docents i de families ens vam manifestar arreu del país per dir prou als atacs contra l'escola catalana. Aquí teniu una mostra de les imatges d'aquesta jornada.

I aquí podeu veure un vídeo on, juntament amb molts i moltes docents, diem #JoAdoctrino. 

Si tu també adoctrines, pots triar el teu cartell, perquè tothom ho sàpiga.


23 d’octubre de 2017

Acte al paranimf de la UB per trobar vies de diàleg


Acte al paranimf de la UB per trobar vies de diàleg

Busquem l'entesa a través del diàleg

La Comissió independent per al diàleg, la mediació i la conciliació, formada per representants sindicals, patronals, universitats i altres col·legis professionals, presentarà el dilluns 23 d’octubre, a les 12 hores al Paranimf de la Universitat de Barcelona, un acte amb la finalitat de fer una crida al diàleg i aconseguir una sortida pactada a la situació política de Catalunya, trobar vies de diàleg i fugir de posicions extremes. 

En aquesta sessió s'hi exposaran diverses reflexions sobre les maneres de trobar espais per al diàleg en relació al conflicte polític entre els governs espanyol i català. 

Intervencions:

Benvinguda a l’acte a càrrec del Mgfc. Dr. Joan Elías, Rector de la Universitat de Barcelona.

Presentació de la Comissió, a càrrec de l’Excma. Sra. M. Eugènia Gay, Degana de l’ICAB.

Conducció a càrrec de la Dra. Argèlia Queralt, professora de Dret Constitucional.

Ponents: 
  • Dra. Esther Giménez-Salinas, catedràtica emèrita de Dret penal i Criminologia, Universitat Ramon Llull. Directora càtedra justícia restaurativa.
  • Sr. Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz, exdirector general de la UNESCO i copresident de l’Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No violencia (DEMOSPAZ).
  • Dr. Francesc Xavier Moreno, professor de la UAB i director del màster homologat de la Generalitat de Catalunya en mediació familiar i Dret privat.
  • Sra. Milagros Pérez Oliva, periodista.


Conclusions: 

Dra. Argèlia Queralt, professora de Dret Constitucional. 

18/10/2017 

22 d’octubre de 2017

NO ENS TOQUEU L'EDUCACIÓ!

NO ENS TOQUEU L'EDUCACIÓ!


Els últims dies hem vist com diferents figures polítiques han posat en qüestió la labor docent del professorat a Catalunya, acusant d'adoctrinament i fomentar l'odi contra Espanya. El passat 11 d'octubre al Congrés, Ciutadans portava, amb Toni Cantó, una moció contra l'adoctrinament, ja que consideren "que no ha hecho nada para evitar que los secesionistas adoctrinen a nuestros hijos".

El Xavier García Albiol, president del PP a Catalunya el dissabte 14 d'octubre en una visita a Santa Coloma de Gramenet deia "En la mayoría de colegios catalanes enseñan a odiar a España". Fins i tot el Ministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo ha plantejat en la possible reforma de la constitució introduir el principi de lleialtat constitucional en l'educació. I es planteja centralitzar les competències educatives. Per acabar el Ministre d’Exteriors va fer unes declaracions inadmisibles en un diari francès.

Des del MUCE condemnem aquestes declaracions que ens semblem una falta de respecte per tots els i les docents de Catalunya, atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives.

En primer lloc la política forma part de les ciències socials que s'han d'estudiar a l'escola. Sempre des d'un esperit crític, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir que és el millor per ell i el seu país. A més aprendre valors i a desenvolupar-nos en societat forma part de l'educació.

Els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament, són els que volen permetre escoles amb segregació de sexes, els que han fet que la religió catòlica sigui avaluable a l'escola, els que volen "españolizar a los niños catalanes" i els que volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació. Aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra l'educació pública, educació pública que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país. Ara que volen desmantellar-la des de fa temps, i no només a Catalunya, i això no ho permetrem. Demanem la correcció pública d’aquestes declaracions i les dimissions del ministre d’educació i el ministre d’exteriors.

Ara s’afegeix el fantasma de la intervenció del Departament d’Ensenyament amb l’article 155 a la qual ens hi oposem frontalment.

No permetrem que ens toqueu l'educació.

Davant aquests fets, convoquem concentracions davant els ajuntaments de totes les capitals de comarca dimecres 25 d'octubre a les 18h.

Aquí teniu el cartell unitari, per si ens voleu ajudar a difondre'l.

I aquí teniu el manifest per descarregar en .pdf.

20 d’octubre de 2017

24 d'octubre: assemblea d'escoles bressol privades i municipals externalitzades


Convoquem a tots els treballadors i treballadores del sector d'escoles bressol privades i municipals externalitzades (personal educatiu, cuina, neteja, personal administratiu, ...) a una assemblea en relació al conveni d'educació infantil estatal i altres temes d'actualitat.


L'assemblea tindrà lloc el 24 d'octubre a Via Laietana 16, 2a planta (sala 21), a Barcelona.

Hem organitzat dues convocatòries per assegurar que tothom podrà participar 
  • 1a convocatòria a les 10:30 h
  • 2a convocatòria a les 18:15 h 

Us hi esperem!

19 d’octubre de 2017

CCOO denuncia l’acomiadament de dos docents (PDI) a la Universitat Pompeu Fabra i n’exigeix la seva readmissió

Greus vulneracions dels drets sindicals i laborals

CCOO denuncia l’acomiadament de dos docents (PDI) a la Universitat Pompeu Fabra i n’exigeix la seva readmissió

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia l’acomiadament de dos docents (Personal Docent i Investigador -PDI-) de l’Àrea de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Aquests dos professors són delegats del Comitè d’Empresa i, per tant, representants electes de la totalitat del personal docent i investigador laboral d’aquest universitat. A més a més, aquests professors van demandar a la UPF i el tribunal del Social nº 7 de Barcelona, en sentència de setembre de 2017, va declarar el caràcter indefinit no fix del seu contracte laboral i va considerar la seva reclamació de quantitats

Aquesta situació, malauradament, no és nova en aquesta Universitat ja el 2011 vam veure com s’acomiadava el President del Comitè d’Empresa del mateix col·lectiu. 

CCOO no permetrem aquestes actuacions i exigim la immediata readmissió dels dos professors.

17 d’octubre de 2017

Suport a les mobilitzacions del dimarts 17 d'octubre


Llibertat Jordi Cuixart i Jordi Sànchez


CCOO de Catalunya reclama la llibertat immediata per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, acusats de sedició per organitzar manifestacions el dia 20 de setembre.


Els drets i llibertats polítics, d'opinió, d'expressió, de reunió, de mobilització són inalienables.

El dia 20 de setembre, CCOO de Catalunya també va sortir al carrer davant la intervenció de l'autogovern de Catalunya i de la detenció i encausament de diversos càrrecs polítics. Considerem que les institucions democràtiques són imprescindibles per garantir drets i serveis públics i necessàries per a la cohesió social. 

Manifestem una gran preocupació per les mostres de regressió democràtica que es van accentuant en els darrers anys. Tornem a reclamar la derogació de la Llei Mordassa i dels articles franquistes del Codi penal.

Denunciem la irresponsabilitat d'atiar el conflicte institucional i polític de Catalunya amb actuacions penals. Seguim proposant vies de negociació per resoldre els conflictes polítics.

CCOO de Catalunya dona suport a les mobilitzacions convocades per a avui, dimarts 17 d'octubre, en el marc de la Taula per la Democràcia:

  • Concentració a les 12 h davant de centres de treball i ajuntaments,
  • A les 20 h manifestació a l'avinguda Diagonal, des de passeig de Gràcia fins a Francesc Macià, de Barcelona. 

CCOO manté les assemblees convocades avui a Via Laietana per la recuperació salarial i ocupació de qualitat, preparant l'ofensiva per als convenis i les pensions. A les 12.00 h ens unirem a la concentració de Plaça de Sant Jaume, a Barcelona. 

16 d’octubre de 2017

Concentració per a la recuperació salarial, l'ocupació de qualitat i la garantia de les pensions i el seu poder adquisitiu

Concentració per a la recuperació salarial, l'ocupació de qualitat i la garantia de les pensions i el seu poder adquisitiuEl 17 d'octubre del 2017, a les 12.30 h, tindrà lloc una concentració de delegats i delegades de CCOO de Catalunya, en què intervindrà Javier Pacheco, secretari general del sindicat.

La concentració es farà a la Via Laietana, 16 de Barcelona, després que hagin tingut lloc diverses assemblees federatives que s'engloben en la campanya d'ofensiva que duu a terme CCOO. Als convenis col·lectius es busca la recuperació salarial i l'ocupació de qualitat mentre que des del punt de vista social s'han de garantir les pensions i el seu poder adquisitiu.

Feu clic per baixar-se el cartell de la concentració del 17 d'octubre "CCOO a l'ofensiva"