25 de gener de 2018

Coeducació: Materials de reflexió i pels centres educatius

Coeducació CCOO - 25 de gener del 2018
JORNADA COEDUCACIÓ 25 DE GENER
(Mercè Gómez i Mercè Garcés)Estat de la qüestió i reptes de futur en referència a la Coeducació
(Marta Clar)


Idees per una escola amb perspectiva de gènere: l'escola un espai feminista:


Algunes webs d’interès

Activitats maleta Coeducativa:

Prevenció violència gènere :Tallers per la Igualtat Universitat de LLeida

Educació afectivo sexual i més

Dibuixant el gènere

WebQuest 8 de març

Pepa y Pepe. La escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia