22 de gener de 2018

Inspecció educativa: Reclamem una mesa sectorial per arribar a un acord

Cal solucionar la incorporació de les persones que ja han aprovat i planificar l’accés mitjançant concurs oposició per cobrir totes les places necessàriesLa Inspecció Educativa juga un paper fonamental en el sistema educatiu. Les CCOO sempre hem valorat el seu paper en les importants funcions que li són encomanades, malgrat les nombroses ocasions en què hem de confrontar amb ella en la resolució de conflictes i en l’exigència del compliment de les normatives. Però justament per aquestes importants funcions, hem exigit que les places estiguin ocupades per persones funcionàries del cos d’inspecció, que sempre podran realitzar la seva feina amb major llibertat. 

A Catalunya, des del 1995 en què es va crear el Cos d’Inspecció, únicament s’han convocat dos concursos oposicions: el primer al 2003 i ara al 2017. Aquesta pràctica de no convocatòries, denunciada reiteradament per CCOO, ha comportat que el 80% de les places estiguin ocupades per funcionàries d’altres cossos en comissió de serveis. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (591/2017) considera en frau de llei aquesta forma de provisió de manera continuada i permanent. Així mateix, també considera que la darrera convocatòria de concurs de mèrits, al 2015, incompleix parts de les normatives de selecció.

Des de les CCOO continuem exigint la provisió mitjançant concurs oposició de la pràctica totalitat de les places d’inspecció educativa i el compliment, com no pot ser d’altra manera, de la sentència judicial en el marc d’un acord amb les organitzacions sindicals.

Aquesta situació no s’ha vist solucionada amb el concurs oposició del 2017, amb l’exigua convocatòria de 40 places, davant 175 vacants ocupades amb comissió de serveis. Les CCOO vam exigir, sense resultats positius, una convocatòria molt superior. Els resultats de les proves ens han donat la raó, ja que 106 persones han superat les oposicions. Quin sentit té tenir 66 persones capacitades per exercir aquestes funcions sense una plaça com a funcionària del cos? Què pot justificar tenir a les persones en comissió de serveis? Qui ocuparà ara les places no cobertes amb persones funcionàries?

Davant d’aquesta situació, les CCOO manifestem que:

  • ·   S’ha de donar compliment a la sentència del TSJC i proveir el cos d’inspecció educativa mitjançant el concurs oposició. Per començar, solucionant l’accés al cos a les 66 persones que han aprovat el concurs oposició, i finalitzant amb la planificació dels concursos oposició necessaris per cobrir el cos amb persones funcionàries.
  • ·Les vacants actuals, que actualment estan en frau de llei segons la sentència, s’haurien de cobrir amb la llista de persones a les que fa esment l’article 14.1 de la Resolució del concurs oposició.
  • ·  Les persones seleccionades amb els concursos de mèrits anteriors, hauran de cobrir la resta de vacants fins a la seva cobertura mitjançant un nou concurs oposició.Emplacem el Departament d’Ensenyament a la convocatòria urgent d’una Mesa Sectorial per negociar i acordar aquestes qüestions, bàsiques per a les condicions laborals d’unes treballadores i treballadors a les quals representem sindicalment, i per aconseguir un exitòs servei educatiu, bàsic per a un sindicat socio-polític com som les CCOO.