17 d’abril de 2018

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

Píndola formativa

.

9 de maig 2018, a les 18 hores, a la sala d'actes de CCOO (Via Laietana, 16). 

Aquesta píndola per transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l’aula, s’emmarca dins el procés participatiu de “L’Educació que volem”, que la Federació d’Educació de CCOO va posar en marxa l’any 2014, conscient dels canvis profunds que s’estan produint en la societat del segle XXI, on es fa necessari la creació d’un nou paradigma educatiu que cal construir col·lectivament.

En aquesta jornada, farem conscient i palesa la realitat LGTBI existent en els centres educatius i en la nostra quotidianitat.

Per la Federació d'Educació de CCOO, és de vital importància la d’acompanyar i donar-vos suport com a professionals de l'educació. Afavorint la creació d’eines i propostes educatives que facilitin l'educació en la diversitat afectiva i sexual. Des de la Federació d'Educació de CCOO, oferim la píndola formativa: Propostes per transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula.

Aquesta jornada pretén ser pràctica, participativa i posar de manifest que al llarg de totes les etapes educatives, fer una aposta per la DIVERSITAT és optar per la FELICITAT.

La ponent

Carme Rodríguez Mir

Mestra, psicopedagoga, diplomada en estudis avançats en intervenció psicopedagògca en la diversitat i tècnica superior en prevenció de riscos laborals. 

Responsable de la salut laboral al sector de pública no universitària de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya.

Militant LGTBI en l’Àmbit LGTBI de CCOO.

Programa de la jornada

  1. Terminologia bàsica per treballar la diversitat afectiva i sexual.
  2. Propostes per incorporar l’atenció a la diversitat afectiva i sexual en el centre.
  3. L’atenció a la diversitat afectiva i sexual en els diferents documents oficials de centre: PEC (Projecte Educatiu de Centre), Pla de convivència al centre, PAT (Pla d’acció tutorial).
  4. Unitat didàctica amb diferents dinàmiques i procediments per treballar l’homofòbia i la transfòbia a l’aula.


És una jornada oberta a tothom i amb possibilitat de canguratge.

Inscriviu-vos  a Bit.ly/FormacióLGTBI