31 de maig de 2018

Jornada en suport als docents de l'IES El Palau

Suport als docents de l'IES El Palau

Diumenge 3 de juny a Sant Andreu de la Barca. Us hi esperem!


#EducarEnllibertat. Manifestació el10 de juny

DEIXEU L’EDUCACIÓ EN PAU 

VOLEM #EducarEnLlibertat

El conjunt d'entitats de la comunitat educativa (FAPACC, FAPAES, FMRP, Rosa Sensat, SE, AEP, SEPC, CCOO, USTEC, UGT, USOC...) convoquem una gran manifestació pel proper 10 de juny per reclamar que deixin l'educació en pau  i que volem #EducarEnLlibertat.Aquí teniu el manifest unitari

Davant la campanya judicial i mediàtica contra els i les docents de diferents centres educatius de Catalunya, els intents de criminalització del professat així com la instrumentalització i l’ús partidista de l’activitat educativa, les entitats i organitzacions convocants

Manifestem:

1. El nostre suport a totes les persones docents afectades, les de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d’Urgell que són als jutjats, i els 500 docents i altres professionals de l’educació amenaçats pel delegat del Govern, Enric Millo, als quals volem trametre un missatge d’escalfor i ànim per no defallir.

Posem en valor la defensa de la tasca educativa desenvolupada pels docents en un context social i polític d’enorme complexitat, per garantir la bona convivència als centres educatius amb ple respecte a la pluralitat.

Tenim el desig que es pugui continuar fent la tasca educativa sense perdre ni un bri d’il·lusió per formar ciutadanes i ciutadans lliures de defensar les seves idees i que sàpiguen respectar les dels altres.

El debat sobre el tractament de qüestions controvertides que afecten aspectes ideològics i polítics a l’escola és una tasca important i ha de ser considerat un element central en una educació per a la ciutadania.

L’escola s’ha de preservar com a espai de convivència i cohesió, de respecte dels principis democràtics i de pluralitat ideològica i no partidista. També com a espai d’educació amb coneixements i valors des del rigor i des del pensament crític, de manera que s’afavoreixi el diàleg, la discrepància i la capacitat de posar en dubte allò que es transmet. Constatem que, més enllà de situacions puntuals que puguin sorgir, a les escoles i instituts catalans no hi ha un problema de convivència relacionat amb la situació política del país.

Nosaltres ho diem ben clar: a l’escola s’ha de poder parlar de tot i s’ha de parlar de tot. Sempre preservant el respecte a l’alumnat, hem de treballar pel desenvolupament de persones lliures, amb esperit crític i compromeses. I competents també en les qüestions socials.

En aquest sentit, valorem positivament les valoracions i recomanacions fetes pel Síndic de Greuges.

2. Denunciem la instrumentalització política i l’ús partidista del cas, que a més ha posat en risc la preservació de la convivència i la cohesió, perquè contribueix a tensionar la situació dins de la mateixa comunitat educativa i dificulta que el centre pugui recuperar la normalitat.

Les entitats convocants postulem un enfocament comunitari, de qualitat i en català de l’educació. I abans de l’1 d’octubre en una reunió amb representants parlamentaris de tots els partits polítics ja es va advertir que les acusacions d’adoctrinament posaven en perill la cohesió social, i només servirien per fer patir persones concretes (docents, alumnes i famílies) a la vegada que es podia trencar la confiança i la complicitat necessària per fer la tasca educativa, sempre complexa.

Interpretem, doncs, que hi ha hagut una utilització de determinats grups polítics i del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per assolir una influència ideològica sobre part de la població.

3. Denunciem la instrumentalització mediàtica de la situació.

Alguns mitjans de comunicació han utilitzat aquest extrem de forma que considerem inadequada, qüestionant la presumpció d’innocència, fent judicis de valor i divulgant les imatges i els noms de persones de forma innecessària i greu.

Considerem que aquesta «informació» té per objecte mostrar públicament els rostres d’uns professionals de l’ensenyament per assenyalar-los i generar una sospita sobre ells i elles, prejutjant-los i situant-los en la diana de possibles actuacions que poden posar en risc la seva honorabilitat personal i professional, i fins i tot la seva pròpia integritat física, tenint en compte que encara no han estat jutjats per cap tribunal de justícia i tenen dret a la presumpció d’innocència.

Recollim la denúncia feta per les famílies de l’institut El Palau contra la pressió i persecució mediàtica a què està sotmès el professorat del centre per part d’alguns mitjans de comunicació i xarxes socials.

L’existència de professorat sota investigació judicial, la presència de mitjans de comunicació a les portes del centre, la divulgació de les imatges del professorat denunciat i l’aparició de pintades insultants a la façana de l’institut, la recepció de trucades al centre amb insults i amenaces cap als professionals, etc., són factors que no contribueixen a normalitzar la situació.

4. No a la judicialització de l’educació: reivindiquem la necessària resolució positiva dels conflictes.

No creiem que judicialitzar situacions més o menys conflictives ajudi al desenvolupament de l’educació i a l’atenció de l’alumnat en concret. Ans al contrari, ho considerem un gran error, ja que el clima que es genera redunda en el malestar d’alguns docents, que se senten coartats en la seva llibertat d’expressar-se lliurement a l’aula.

Volem recordar, i constatem, que el sistema educatiu disposa de diversos mecanismes per mediar i resoldre els possibles conflictes que puguin aparèixer en el marc de l’activitat del centre (tutories, mediació, inspecció, i tot allò que recull el procediment administratiu...).

Així doncs, reclamem al Departament d’Ensenyament que, davant les acusacions rebudes, defensi els seus treballadors i treballadores davant les falses acusacions.

Des de les entitats convocants, també constatem que docents i centres s’autocensuren, i que es deixen de fer algunes activitats que abans es feien amb tota naturalitat per por de no crear més conflicte o de no veure-s’hi involucrats.

Encoratgem els professionals de l’educació a seguir educant en llibertat i a no callar davant aquests atacs i amenaces que volen imposar el silenci.

5. Volem centrar-nos en els problemes reals de l’educació.

Volem manifestar la nostra contínua lluita i reivindicació per centrar-nos i resoldre els problemes reals de l’educació, que afecten el conjunt de l’alumnat i que resulten eclipsats per temes mediàtics dels quals se’n fa una utilització política.

Ens referim a qüestions com la manca de planificació del Departament d’Ensenyament en el tancament de grups, en la massificació a les aules i en la manca de docents al sistema, que el curs vinent afectarà l’educació secundària i la Formació Professional.

L’infrafinançament de l’educació ens situa a la cua de la inversió educativa a Europa; l’increment desmesurat i abusiu de les taxes universitàries, la segregació, la implementació de l’escola inclusiva sense recursos, el dèficit en formació professional ocupen els primers llocs d’una llarga llista de necessitats i problemes greus als quals els poders públics estan donant literalment l’esquena.


Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat


25 de maig de 2018

CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat


CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat


La considera un fracàs per l’augment de la sinistralitat i pel resultat de les auditories

En la darrera reunió de la Comissió paritària general del passat mes de febrer es va constatar que el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals que l'administració de la Generalitat va construir en 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris i tampoc pot dotar-la d'eines de millora preventiva per als centres de treball.

CCOO va presentar l'informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur on s'analitzava la integració de la prevenció en les estructures dels departaments i el seu impacte; tanmateix, s'inclouen propostes de millora amb un canvi de filosofia radicalment diferent de l'actual sistema preventiu, que considerem totalment esgotat i fracassat, que es basa en una política errònia d'externalitzacions d'especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d'euros en aquests darrers vint anys i que han estat un fracàs, tal com reflecteixen les auditories realitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (ICSSL).


Aquest informe ha estat actualitzat amb un altre document que fa balanç de l'últim any i que a més a més, analitza el funcionament de les comissions de treball posades en marxa per aquesta comissió paritària general que el valora com a desolador i preocupant.

Després de més de 15 mesos de la presentació d'aquest informe, Funció Pública no ha donat cap resposta i no disposa de cap full de ruta que pugui revertir la desastrosa situació que pateix l'actual model preventiu de la Generalitat amb uns indicadors que la posen a la cua de totes les administracions públiques.

També, cal denunciar una política errònia d'externalitzacions d'especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d'euros en aquests darrers vint anys i que de les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el 53,5% del total del personal.23 de maig de 2018

Deixeu l'Educació en Pau. Volem educar en llibertat

Deixeu l'educació en Pau. Volem educar en llibertat


Davant la campanya de criminalització i acusacions d’adoctrinament al professorat, els sindicats representatius dels treballadors i treballadores de l’Ensenyament volem manifestar el nostre rebuig a aquestes incriminacions i posar en valor la bona tasca dels i les professionals del nostre sistema educatiu.

El personal educatiu ha demostrat en tot moment la seva preparació i dignitat professional per educar als infants i joves en el respecte als valors de democràcia, pluralitat, diversitat i convivència com a vertebradors d’una societat oberta com la nostra. I ho ha fet en contextos difícils i suportant unes injustificades retallades que han comportat la pèrdua de recursos i de condicions laborals.

Exigim al Departament d’Ensenyament que davant les acusacions d’adoctrinament defensi els seus treballadores i treballadores, no només fent l’acompanyament necessari al professorat que ho necessiti, sinó sortint al pas públicament davant falses acusacions d’incitació a l’odi, posant en dubte l’honorabilitat del professorat afectat i, de retruc, la de tot el col·lectiu i fent públics els informes pertinents.

Demanem que no s’utilitzi políticament el paper de l’Escola i als seus treballadors i treballadores. L’escola ha d’estar al marge d’estratègies polítiques, siguin les que siguin.

Per garantir aquesta independència es fa imprescindible posar en valor la funció pública docent i la seva llibertat de càtedra. També una provisió de llocs de treball que ha de ser objectiva i transparent, cosa que xoca amb el desenvolupament de la LEC.

Entenem que s’ha de deixar treballar als i les docents com sempre ho han fet. El col·lectiu docent  ha estat i és un pilar bàsic del sistema educatiucatalà i no mereix carregar amb acusacions infundades i tendencioses, derivades del moment polític actual.

Els sindicats farem un seguiment dels casos existents i dels que puguin aparèixer i actuarem en conseqüència en la defensa del professorat i el personal educatiu en general.

És per això que fem una crida a la mobilització dimecres 23 de maig a les 4 subdelgacions del Govern a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i a les properes convocatòries.

Deixeu l'educació en Pau. Volem educar en llibertatASPEPC·SPS   CCOO  CGT     UGT     USOC  USTEC·STEs (IAC)

Article d'opinió. El sindicalisme útil: fets, no paraules.

Article de Belen López, professora i Delegada sindical de CCOO Educació publicat al Diari de Girona del 22 de maig de 2018.


En un moment en que la paraula diàleg està en boca de tothom i no es veu per enlloc, en un moment en que cotitzen a l’alça les visions del món excloents que polaritzen i fragmenten els interessos,  crec que és imprescindible posar en valor aquelles organitzacions que, com els sindicats de classe, som capaces d’arribar a acords per materialitzar els nostres ideals, és a dir, la millora de les condicions de vida i de treball de la gent, per tal de fer avançar la societat cap a un model de major igualtat i justícia social.

Això és el que ha fet CCOO d’educació signant els acords de juny del 2017 amb la Generalitat,  i els de març del 2018 amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a Madrid. Unes millores que, entre d’altres, han suposat: un increment salarial (d’entre el 6,1% i el 8,8% en els propers  tres anys); una amplia oferta d’oposicions per a docents (prop de 20.000 places en els propers 5 anys, per reduir l’ interinitat del 30%  al 8% i permetre  al personal docent desenvolupar un projecte vital i professional estable);  el reconeixement dels deutes salarials de les pagues de 2013 i 2014;  el cobrament del 100% del salari en nous supòsits d’incapacitat temporal;  i ,finalment,  la recuperació de la capacitat negociadora per poder aconseguir la reducció d’hores lectives, el fons d’acció social i el desenvolupament de plans de formació i d’igualtat.   Tots aquests acords suposen  l’inici de la recuperació dels drets arrabassats amb l’excusa de la crisi. Com sempre, des de CCOO seguirem exigint i mobilitzant-nos per recuperar-los i continuarem les reivindicacions per ampliar-los.

La recuperació i dignificació de les condicions de treball del personal docent de Catalunya és la millor manera de dignificar i millorar el funcionament d’un dels tres pilars essencials de l’estat del benestar: el sistema públic d’educació. Un clar exemple d’aquesta relació es fa palesa en la campanya de baixada de ràtios que hem endegat en solitari aquesta primavera. Des de CCOO proposem als grups parlamentaris que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios dels centres educatius que, com a màxim, haurien de ser de 20 alumnes a infantil i primària, de 25 a secundària obligatòria i de 30 a la postobligatòria, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir l’atenció a l’alumnat. Aquestes ràtios no només milloren les càrregues de treball del personal docent sinó que  representen la mesura més efectiva per incidir en la qualitat educativa, perquè permet d’una manera efectiva una atenció més personalitzada. En conseqüència, ajuda a implementar una veritable escola inclusiva, el gran repte que té l’Educació al nostre país i que no és en absolut viable si no es comença per aquest primer pas.

Ara és el moment de passar a l’ofensiva, perquè ara es torna a generar riquesa i aquesta també ha d’arribar a les butxaques dels treballadors i les treballadores.  Per aconseguir-ho cal mobilitzar-se, cal canviar la correlació de forces, cal que siguem més i que estem més convençuts i convençudes en la defensa dels nostres drets i d’un repartiment més just d’aquesta riquesa que genera el nostre treball. Però aquesta energia transformadora només serà útil si la podem plasmar en acords concrets que tinguin afectació en el dia a dia de les persones.

Perquè ara tenim l’oportunitat, l’any vinent hi haurà el procés d’eleccions sindicals a l’administració pública i també a l’ensenyament  i no hi ha fet amb més radicalitat democràtica que participar en un procés on els propis treballadors i treballadores tenim la capacitat de transformar la nostra realitat mitjançant la negociació col·lectiva de les nostres condicions laborals, mitjançant acords, en els espais de negociació que ens són propis: la mesa sectorial, amb el Departament d’ensenyament, i la Mesa de la Funció Pública, amb la Generalitat de Catalunya.  El personal docent no podem girar-nos d’esquena a aquest fet, com si això fos una cosa dels sindicats i no ens interpel·lés a nosaltres. Està a les nostres mans canviar les coses, la resignació no ens ha beneficiat mai. Caldrà doncs, que el personal docent de Catalunya valori els acords esmentats més amunt i esbrini qui els ha signat i qui no, i finalment, decideixi quin sindicat representa millor els seus interessos. És el moment del sindicalisme útil. Fets, no paraules.

Anem a la Vaga de PDI UBCCOO dóna suport a la Vaga de PDI del dia 24 de maig, i a d’altres mobilitzacions convocades pel Comitè d’Empresa (PDI laboral) i per la Junta de Personal (PDI funcionari).

Al llarg d’aquest curs acadèmic hem constatat l’agreujament de les precàries situacions que pateix bona part del col·lectiu del PDI (funcionari i laboral). La situació actual d’ofegament pressupostari per part de la Generalitat de Catalunya,  la manca d’una política de plantilles adients i del respecte a l’autonomia universitària està portant al col·lapse a la Universitat de Barcelona. 

Aquesta situació l’està patint directament el PDI de la UB. Es continua amb la utilització fraudulenta de la figura del professorat associat i es generen borses de precarietat laboral, alhora que s’impedeix el relleu generacional.

CCOO continuem demanant:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professorat.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professorat associat amb feines estructurals a places de professorat a temps complet dins de la carrera acadèmica.

 -       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució, que de no posar-hi remei esdevindrà en la mort lenta de la Universitat de Barcelona..


Podeu llegir les reivindicacions i accions previstes de Comitè d’Empresa de PDI i Junta de PDI més avall o fent clic aquí. També trobares el cartell aquí.


DIJOUS 24: VAGA A TOTA LA UB

MANIFESTACIÓ 12h Pl. Universitat

DILLUNS 28: VAGA AL CAMPUS DIAGONAL

12H DIAGONAL, CONCENTRACIÓ

DIMARTS 29: VAGA AL CAMPUS MUNDET

DIMECRES 30: VAGA ALS CAMPUS CENTRAL I RAVAL

12H PL. UNIVERSITAT, CONCENTRACIÓ

Reivindicacions de CE i Junta PDI:

·         Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
·         Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen, en relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
·         Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).
·         Que s'implementin plans d’estabilització els investigadors i investigadores predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
·         Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que tenen els i les  investigadores predoctorals.
·         Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta de PDI-funcionari.
·         Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 2017-18, s’ha materialitzat en l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d'augmentar la docència del professorat a jornada completa a 32 crèdits i per tant més hores.
·         En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.

Tal i com es va assenyalar en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la ingerència del govern de Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia

22 de maig de 2018

22 Maig: Mobilització per la recuperació del poder adquisitiu

El 22 de maig, mobilització per la recuperació del poder adquisitiu dels salaris en els convenis col·lectiusFoto
CCOO i UGT han convocat una mobilització el proper 22 de maig per reivindicar millores en les polítiques de defensa de la negociació col·lectiva i convenis que garanteixin la recuperació del poder adquisitiu dels salaris.

La mobilització constarà de quatre concentracions en diferents punts de Barcelona, amb diversos sectors i empreses, que posteriorment es convertiran en columnes que aniran en manifestació fins a la patronal Foment del Treball, on confluiran sobre les 12 hores. 

Les columnes sortiran de llocs com la plaça d'Urquinaona, la plaça del Rei, la plaça de Sant Jaume o la mateixa seu de CCOO a la Via Laietana de Barcelona. Sectors industrials, de la construcció, sanitaris o educatius, entre d’altres, conformaran aquestes columnes.

A més, també s'han convocat les mobilitzacions següents a:

  • Girona, 11.00 hores, davant la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), al carrer Bonastruc de Porta, 15.
  • Lleida, 12.00 hores, davant de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), a la rambla de Ferran, 32.
  • Tarragona, a les 12.00 hores, davant la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), a la rambla Nova, 95.
  • Tortosa, 18.00 hores, plaça Gerard Vergés

Feu clic per veure:

21 de maig de 2018

Curs de director/a: El departament activa un formulari per programar la formació
Font: Intranet Departament / Portal de centres


Requisits per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors

Amb la publicació del Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, s’introdueix, com a requisit per poder participar en el concurs de mèrits de selecció de directors, tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, el qual no serà requerit abans del 2019.
Per a la propera convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar directors, el requisit de formació esmentat passa a ser una condició prèvia per poder-se presentar al concurs de mèrits. Tanmateix per ser nomenat director de forma extraordinària o per dirigir un centre de nova creació cal estar en possessió del requisit de formació.
Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per universitats, validada i reconeguda pel Departament d’Ensenyament, o bé en superar la formació encarregada a institucions de prestigi o l’organitzada pel mateix Departament.
Entre el personal docent del Departament s’han identificat tres situacions:
  1. Docents que tenen formació validada pel Departament d’Ensenyament (i que, per tant, ja compleixen el requisit de formació).
  2. Docents amb experiència en l’exercici de la funció directiva de com a mínim un any.
  3. Docents sense cap tipus de formació ni experiència directiva.
     
El requisit de formació no és necessari per als directors en exercici, que han accedit per concurs de mèrits i amb avaluació positiva renoven en el mateix centre.
El Departament oferirà a partir d’aquest mes de juliol dos models de formació, una formació inicial (pensada per al tercer cas) i una formació d’actualització (per al segon cas). Aquells directors que acaben el seu 4rt mandat, si volen participar en un concurs de mèrits també han de fer la formació d’actualització.
Per programar aquesta demanda de formació i conèixer la vostra disponibilitat, us demanen empleneu el formulari de següent amb les vostres dades.
El termini per fer-ho finalitza l’1 juny del 2018.
Per a qualsevol aclariment o consulta adreceu-vos a la Sub-direcció General de la Funció Directiva de Centres Docents (funciodirectivacentres.ensenyament@gencat.cat)


*Per accedir al formulari és necessari usuari i contrasenya ( ATRI ).

17 de maig de 2018

24 Maig: Presentació exposició CCOOMICS

Vinyetes Joves

El 24 de maig es presenta al MUHBA l'exposició de CCOOMICS 2018El dijous 24 de maig tindrà lloc al MUHBA la presentació de l'exposició "Vinyetes Joves" de la 2a edició de la revista CCOOMICS, projecte cultural i educatiu entre CCOO de Catalunya i les Escoles d'Art La Industrial, Llotja, Massana, Pau Gargallo, Serra i Abella i l'Escola del Treball de Barcelona.

La portada de l'edició 2018 està il.lustrada per Rubén Pellejero, autor de Corto Maltés i El silencio de Maika. L'exposició comptarà amb il-lustracions de Toni Benages autor de Narcís Monturiol i les pedres de l'infern.

L'actual edició ha estat possible per la col.laboració dels centres educatius i dels professors i les professores: Toni Micó, Miriam Ventura, Toni Benages, Pep Montserrat, Pere Ginard, Alicia Montes i Jordi Catafal. 

L'acte constarà de dues taules i les presentacions per part de les autores i els autors de l'edició:16 h Taula sobre memòria i futur
Amb la participació de Jaime Martín, autor de còmics com Las guerras silenciosas i Jamás tendré veinte años, i de David Fenández, autor del llibre Memòria i vinyetes.

17.30 h Taula sobre gènere i joves
Amb la participació de Raquel Gu, autora d'Estic estupenda, i Antoni Guiral, estudiós del còmic i autor de 100 años de TBO

Sala Martí l'Humà del MUHBA

19 h Inauguració de l'exposició "Vinyetes Joves"

Capella de Santa Àgata del MUHBA

L'exposició es podrà visitar del 24 de maig al 7 de juny del 2018


MUHBA
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona


16 de maig de 2018

MANRESA: Jornada: L’Escola Inclusiva


Jornada en relació a l’Escola Inclusiva

La Federació d’Educació de CCOO organitza una xerrada en relació al decret d’escola inclusiva (150/2017, de 17 d'octubre) on debatre les diferents propostes presentades pel nostre sindicat.


La jornada es farà el 29 de maig, a les 18h, a la seu de CCOO de Manresa (Pg. Pere III, 60-62), i està oberta a tothom.


Presenta: 

Angel Benito: Delegat sindical de CCOO Educació a la Catalunya Central.

Ponent: 

Manel Pulido Guerrero: Secretari General de la Federació d’educació de les CCOO de Catalunya.


Formulari d'inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSQ9x0g0ydxccwRqbAZ0lNdcMUxWR3D0EZkEQVcJSWLcgk1A/viewform?usp=sf_link.