2 de maig de 2018

Reclamació presentada al Consell de la Informació de Catalunya per la informació de EL MUNDO en relació a l'Institut El Palau

Avui, la Federació d'Educació de CCOO hem presentat una reclamació davant del Consell de la Informació de Catalunya denunciant els incompliments del Codi Deontològic del periodisme a l'article publicat el passat 29 d'abril al diari EL MUNDO en relació a 9 docents de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. 

Reclamació presentada el 2 de maig de 2018 al Consell de la Informació de Catalunya

Mitjà o entitat sobre el que es formula la queixa


(indicar dia/pàgina o emissió en la que va aparèixer la informació)

Diari EL MUNDO 29/04/2018 

Criteris del Codi Deontològic que es considerin transgredits a la informació

01.- Informar de manera acurada i precisa
02.- Evitar perjudicis per informacions sense prou fonament
09.- Respectar el dret a la privacitat
10.- Salvaguardar la presumpció d’innocència
12.- Respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral

Breu descripció dels fets o motius de la queixa

Pel que fa al criteri 01 "Informar de manera acurada i precisa" entenem que s'ha incomplert allò que fa referència a "Els mitjans han d'observar sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets", tant pel que fa a la barreja de descripcions de fets i opinions, com la falta de contrast de la informació, que només recull la versió d'una de les parts, com el fet de donar per bona aquesta versió com si es tractes d'un fet incontrovertible.

Pel que fa al criteri 02 "Evitar perjudicis per informacions sense prou fonament" entenem que s'ha incomplert la totalitat del criteri, tant per la lesió a la dignitat de les persones assenyalades, com pel dany generat http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/30/5ae6fedc46163f06208b45b3.html, com per la falta de contacte previ a la publicació per donar oportunitat de resposta.

Pel que fa al criteri 09 " Respectar el dret a la privacitat" entenem que s'ha vulnerat la totalitat de l'establert, difonent dades personals, i fotografies de persones particulars acompanyades del titular “Los 9 maestros catalanes de la infamia”.

Pel que fa al criteri 10 "Salvaguardar la presumpció d'innocència" entenen que s'ha incomplert de manera flagrant i expressa la totalitat del criteri, fent amb la informació un veritable "judici paral·lel".

Pel que fa al criteri 12 "Respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral" entenem que s'ha incomplert assenyalant com "infames" a nou docents, i relacionant-lo amb les seves opinions polítiques reals o inventades, i afegint dades personals "organizadora de eventos de salsa", "reputada escritora, con varias obras en su haber" sense cap valor periodístic.

Observacions

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya considera que aquesta informació té per objecte mostrar públicament els rostres d’uns professionals de l’ensenyament per a senyalar-los i generar una sospita sobre ells i elles, prejutjant-los i situant-los en la diana de possibles actuacions que poden posar en risc la seva honorabilitat personal i professional, i fins i tot la seva pròpia integritat física, tenint en compte que encara no han estat jutjats per cap tribunal de justícia i tenen dret a la presumpció d’innocència.