27 de juny de 2018

Aturem l'odi i l'LGTBIfòbia


MANIFEST DEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
26 de juny de 2018

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats.


Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2018-2019. Principals novetats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2018-19. 

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Enllaç als documents des del portal de centres

Enllaç a les principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2018-2019 


20 de juny de 2018

CCOO sol·licita una revisió de la titulació de capacitació lingüística per adequar-la a la realitat sociolingüística actual


CCOO sol·licita una revisió de la titulació de capacitació lingüística per adequar-la a la realitat sociolingüística actual

Les federacions d’educació de Balears, Catalunya i País Valencià acorden instar a l’eliminació de les titulacions administratives de capacitació en ensenyament.


Les federacions CCOO educació, FE CCOO IB i FE CCOO PV que desenvolupen la seva acció sindical en l'àmbit educatiu dels territoris del País Valencià, Balears i Catalunya van acordar l'any 2015 en coordinació amb les respectives confederacions sindicals de CCOO crear un espai de cooperació i coordinació anomenat "Xarxa Solidaritat: viure en català i sense cap retallada".

Els motius per crear-lo van ser diversos com ara, la proposta de la LOMCE de limitar l'educació en la nostra llengua, la protesta de la comunitat educativa balear contra la imposició del model de trilingüisme, els efectes de les retallades en l'àmbit educatiu sobre els drets lingüístics, etc. i els motius per seguir treballant en coordinació també han estat suficients per a mantenir activa aquesta cooperació tal com ha passat amb l'exigència de competències lingüístiques en l'Administració pública, els diversos models educatius plurilingües i d'altres.

En les darreres reunions hem estat treballant per elaborar una proposta que faciliti la mobilitat del professorat acreditat lingüísticament i professional per impartir docència en català entre els territoris que tenim assumit aquest requisit com a exigència per garantir els drets lingüístics i educatius de la ciutadania.

El diagnòstic assolit es bassa en dues constatacions:

D'una banda, s'ha aconseguit l'homologació de la titulació en competència lingüística, que a hores d'ara és un nivell C1 en el marc comú europeu de referència, però es manté l'asimetria dels requisits de capacitació de cada administració educativa. Així, mentre Catalunya solament exigeix la competència lingüística d'aquest nivell C1, Balears i País Valencià mantenen titulacions de capacitació afegides i diferents en cada administració autonòmica.

De l'altra s'ha valorat, juntament amb consultes en l'àmbit pedagògic i lingüístic, el canvi de context sociolingüístic produït des de la normalització establerta al món educatiu i social des dels primers estatuts d'autonomia després de la transició democràtica i les diferents legislacions educatives i lingüístiques. En aquest sentit, hi ha coincidència en el sentit que amb una competència lingüística en català corresponent al nivell C1 una persona amb formació pedagògica corresponent al nivell que impartirà de la seva especialitat no necessita cap altra formació didàctica específica en cap de les llengües pròpies de la seva autonomia.

Recordem que acreditar el nivell C1 significa que la persona així acreditada és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits. Sap expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, d'articulació i de cohesió del text. I per tant pot desenvolupar-se en la seva tasca docent en qualsevol de les dues llengües cooficials del seu territori.

En conseqüència, les tres federacions dels territoris esmentats hem acordat instar a les administracions educatives respectives a eliminar el requisit de la capacitació didàctica en la llengua pròpia per accedir a cap lloc docent.

Igualment, considerem que en el context multilingüe en el qual es desenvolupa actualment l'educació és necessari incentivar i fomentar la formació en competències lingüístiques diverses i també en l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE o CLIL per les seves sigles en anglès). Instem per tant a les administracions autonòmiques que reconeguin com a mèrits en els concursos administratius (trasllats, complements per formació, oposicions, promoció interna, etc.) les capacitacions que fins ara s'han anat impartint, les diverses acreditacions en el marc comú europeu de referència i la formació en l'AICLE.

17 de juny de 2018

Manca de planificació educativa


Com cada curs, constatem que el Departament d'Ensenyament no ha fet els deures i continua sense planificació educativaCom comprovem contínuament, la manca de planificació escolar és patent. Una manca de planificació derivada de la falta d’un mandat explícit en aquest sentit a la LEC i a la LOMCE. A més a més l’evolució demogràfica i econòmica  de la societat catalana s'ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l'altura de les circumstàncies: 
 • Per una banda tancaments a aules de P3 amb la corresponent pèrdua de llocs de treball.
 • Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.
 • I per últim, famílies que no els han adjudicat una plaça pública a prop del seu domicili.

Llibertat d'elecció de centre?

La llibertat d’elecció de centre és un dret reconegut per les lleis educatives: LODE, LOMCE i LEC, encara que a la Constitució Espanyola, aquest dret no està reconegut explícitament.

Des de CCOO considerem que, amb el sistema de programació escolar i del procés de matriculació, aquesta llibertat s’ha convertit en la “llibertat d’elecció de l’alumnat” per part d’alguns centres i, també, la “llibertat d'escollir centre educatiu” per part d’algunes famílies.

El model educatiu de mercat, comporta de manera ineludible segregació escolar de caràcter socioeconòmic i cultural. La segregació que genera la selecció de l’alumnat no és un valor educatiu. Al contrari, opera contra la creativitat, contra la cooperació, contra la solidaritat, contra la mateixa construcció del coneixement i contra la igualtat d’oportunitats.


Objectius de CCOO

 • Reivindicar la planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com post obligatòria.
 • Denunciar les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d’un any.
 • Lluitar per garantir que els drets de ciutadania quedin en mans dels poders públics i així vetllin pels interessos de l’alumnat i de la societat a la qual va dirigida l’educació. No es pot deixar el dret a l’educació al mercat.
 • Pressionar perquè tothom que vulgui tingui garantida una plaça pública a prop del seu domicili.

Propostes de CCOO

 • Modificació de la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
 • Modificació de la normativa per tal que, mentre existeixi el dret a la “llibertat d’elecció de centre”, el calendari de programació de l’oferta sigui el mateix pels centres de titularitat pública i de titularitat privada.
 • No a la supressió de més llocs de treball a l’educació. Cal negociar processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla a l’increment d’alumnat de la secundària i la reducció d’alumnat a l’educació infantil.
 • Recuperació del mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
 • Planificació de mesures perquè la Segregació Escolar desaparegui dels municipis i perquè en les localitats amb contextos desafavorits disposin de més recursos per pal·liar les desigualtats educatives i per assolir unes quotes d’equitat suficients.
 • Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis exigim que el Departament consensuï  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada.
 • Construcció o ampliació de les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació  d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.

Una proposta per la inclusió, reducció de les ràtios.
Sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment.
Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de post obligatòria, 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.
Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva. Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general, i que hauria de limitar el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.
CCOO hem treballat els darrers mesos per solucionar aquestes problemàtiques: participant en mobilitzacions amb la comunitat educativa, presentant mocions als ajuntaments, requerint a les associacions de municipis i les diputacions, difonent la problemàtica als centres educatius…

I és per això que des de la Federació d'Educació de CCOO demanem a la nova Conselleria del Departament d’Ensenyament diàleg i consens per a trobar sortides a les necessitats reals d'educació a Catalunya. 

15 de juny de 2018

Un abús no és una relació amorosa

"Terra baixa" a la selectivitat


El passat dimarts 13 de juny es va celebrar selectivitat a Catalunya i en una de les preguntes en l’examen  de llengua i literatura catalana sobre l’obra 'Terra baixa', d’Àngel Guimerà,  expressava una  “relació amorosa” entre dos dels personatges.

Aquest apartat en l’examen de dimarts, amb una puntuació de 0,1 punts, preguntava tipus test si era veritat o fals que 'La Marta manté una relació amorosa amb en Sebastià' –la resposta correcta era afirmativa–, quan a l’obra la noia té 14 anys i el terratinent abusa d’ella.
Desde CCOO Educació creiem que aquesta pregunta no ha estat correcta, ni ètica, si es dona per vàlida la resposta que han donat, ja que el nostre jovent, el nostre futur, aprèn que es "relació amorosa" forçar, obligar, imposar... a una dona, en aquest cas una nena de 14 anys. Ja sabem que és literatura, però els missatges i l'educació son fonamentals per poder tenir una societat sense violència masclista i igualitària.  

Article d'opinió: "El mercadeig del professorat"


Article d'opinió: "El mercadeig del professorat"Catalunya estem vivint una època convulsa socialment i massa sovint o, segons com es miri, amb menys importància de la que hauria de tenir, el model d’escola catalana i de la tasca docent està, si més no, qüestionada.

Però enmig d’aquestes turbulències, motiu d’interminables tertúlies a tots els mitjans, s’està produint una vulneració dels drets laborals, avalats per la mateixa Llei d’educació catalana (LEC). La LEC  determina tant en l’accés a la funció pública docent (article 119) com en la selecció de professorat interí (article 122) i en els procediments de provisió especial (article 124), per posar alguns exemples, que aquests processos han de respectar els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. Curiosament en els dos primers no hi apareix el concepte transparència, que sí que figura al tercer.  

Actualment s’està produint el procés d’adjudicacions d’estiu i dins d’aquest procés trobem les places conegudes com de perfil professional la provisió dels quals està regulada pel Decret 39/2014 de 25 de març on s’estableix que a banda de la titulació del lloc ordinari pertinent cal acreditar un o diversos requisits més. Aquestes places, en virtut del que diu l’article 102 de la LEC en l’exercici d’autonomia en matèria de gestió de personal, les fixa l’administració educativa a proposta de la direcció del centre. Aquest procediment al mateix article 123.6 contempla la possibilitat de realitzar entrevistes.

Doncs bé, un cop situats en l’àmbit legislatiu i normatiu, parlem de transparència, del paper del departament i de les direccions dels centres. Pels que no ho saben, aquests procediments amb entrevistes segueixen un camí que tractarem d’explicar amb brevetat. Un centre decideix que d’acord al seu PEC (Projecte educatiu de centre) vol crear una plaça per adaptar-la a les necessitats del centre i millorar la qualitat educativa del seu projecte. Després de no poques lluites i demandes, es va aconseguir que la llista d’aquestes places fos pública, perquè es respecti el dret de publicitat. Vam trobar casos en els quals aquestes places s’oferien en els grups de Facebook o, en algun cas, alguna direcció va optar per a fer-ne difusió en algun grup de Whatsapp. Estem parlant de l’escola pública, per si algú encara no ho entén.

Un cop se’n fa publicitat, els docents interessats a cobrir alguna d’aquestes places, si compleixen els requisits que demana aquell perfil, poden enviar els seus currículums a les direccions dels centres, per accedir al procediment d’entrevista. La direcció, sense cap mena de control ni filtre ni transparència, decidirà a qui entrevistarà. Per tant, per molt que compleixis els requisits, les direccions no tenen cap obligació de fer-te l’entrevista. Una resposta del tipus: “lamento comunicar que malgrat que compliu els requisits, el vostre currículum no s’adequa a les necessitats del centre”,  serà molt més que suficient. Després, les persones privilegiades que accedeixen a l’entrevista, un mínim de 2, si són “aptes” accediran a aquesta plaça, però no veureu enlloc publicat ni el seu currículum, ni perquè s’adeqüen millor a les necessitats del centre…, res. Absolutament res. Estem parlant de centres públics i segons la mateixa LEC, de l’exercici del lideratge pedagògic de les direccions i la gestió de recursos humans.

Cal recordar com es trien les direccions dels centres. No explicaré tot el procediment, però resumirem.  Al Decret de direcció dels centres educatius, l’article 16 en determina la Comissió de Selecció: 5 representants de l’Administració, 1 membre del Consell Escolar i 3 membres  elegits pel claustre. Qui tria la direcció? El claustre sobre el qual exercirà el seu lideratge pedagògic? Per no parlar de les pressions que reben algunes candidatures “opositores” per “retirar” el seu projecte. Sols caldria fer un petit resum i recull del nombre de direccions que no han conservat el seu càrrec després d’un procés de selecció.  

Però no s’acaben aquí els escàndols. Cal que tothom sàpiga que hi ha dones, docents, que no han rebut la proposta de continuïtat de les seves direccions per estar embarassades. O per voler gaudir del seu dret de reducció de jornada per cura d’un infant. Les direccions poden optar per la continuïtat, o bé per la no continuïtat, que ha d’estar raonada i justificada. Enmig tenen una altra opció: no fer res. Ni proposta de continuïtat ni proposta de no continuïtat. No faig res i d’aquesta manera no he de donar explicacions de per què no et faig la proposta. Però  les afectades no ho denuncien perquè tenen por. Tenen por! I, d’aquest silenci ensordidor, alguna direcció i el departament en gaudeix.

Acabarem aquesta carta de denúncia fent un aclariment.  No són les direccions les culpables: ho és el Departament i aquells que legislen i ho permeten. Una bona part de les direccions actua de manera absolutament transparent i democràtica portant a terme una tasca ingent enmig de les polítiques de retallades. Altres directament, no opten per aquest tipus de procediment. Però el degoteig de queixes i denúncies és cada cop més gran. Tampoc els interins no s’han de veure menystinguts si opten a aquestes places. Un dels objectius de l’interí és l’estabilitat i sovint el que vol per damunt de tot és treballar l’any vinent, on sigui, però treballar. I mentre pugui optar a ocupar una plaça d’aquest tipus ho farà fins que pugui. Quan canviï el projecte del centre i surtin un altre cop al món de la borsa docent veuran com no obtindran plaça perquè la majoria estan ocupades per aquest tipus de perfils.

Cal que el departament i el nou conseller facin una reflexió. També convidem les direccions a fer aquesta reflexió. La LEC també parla de la convivència al centre i aquesta es pot veure alterada per la falta de transparència. Nosaltres sabem que, després d’una carta així, difícilment podrem optar a un lloc pel procediment d’entrevista.

Pere Sánchez Álvarez

FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

14 de juny de 2018

Aturem l'odi i l'LGTBIfòbiaAmb motiu del 28 de juny, Dia per l'alliberament LGTBI, la Comissió Unitària 28 de Juny, de la que forma part CCOO de Catalunya, ha organitzat un seguit d'actes i manifestacions a diverses poblacions amb el lema 'Aturem l'odi i l'LGTBIfòbia' per a l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals.


@cu28juny
#aturemOdi28j


12 de juny de 2018

Debat sobre interculturalitat

Presentació del debat sobre interculturalitat impulsat pel Consell Escolar de Catalunya.


El Consell Escolar de Catalunya (CEC) impulsa un debat sobre la interculturalitat al sistema educatiu de Catalunya com a continuació d'alguns aspectes que es van tractar al llarg del curs passat en el desenvolupament del projecte "Ara és demà". Concretament, el document de conclusions s’hi referia en els termes següents:
 • Els centres educatius han de ser acollidors i integradors. Han d’afavorir el procés de vinculació de tot l’alumnat amb la llengua i la cultura pròpies del país, i amb els valors de ciutadania que afaiçonen una societat democràtica. Això ha d’anar acompanyat d’un reconeixement de la pluralitat de tradicions culturals existent per fer efectius el diàleg cultural i l’exercici del debat crític sobre les diferents cultures.
 • Els centres educatius han de disposar de recursos suficients (traductors, mediadors...) i de suport lingüístic i social per acompanyar l’alumnat i les famílies al llarg de l’escolarització i contribuir a l’assoliment dels objectius competencials i l’enfortiment de la cohesió social.
 • La diversitat cultural i religiosa és una característica de la societat actual del nostre país. Aquest fet constitueix una oportunitat a tenir en compte per reflexionar a l’escola sobre les qüestions fonamentals de l’existència humana i sobre els camins d’autorealització promoguts per cada tradició cultural i religiosa.
L'objectiu que ara es planteja és endegar un procés de reflexió sobre aquestes qüestions per elaborar propostes i recomanacions que permetin aprofundir el caràcter intercultural i integrador del sistema educatiu de Catalunya. Es preveu dur a terme un seguit d'actuacions que culminaran en una jornada de participació de la comunitat educativa al mes d'octubre.
Teniu tota la informació per participar aquí

Inici de la 6a campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS)

Inici de la 6a campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS)


Demà dimecres, 13 de juny, a les 18.00 hores, a la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16)


Demà dimecres, 13 de juny, a les 18.00 hores, l’Espai l’Assemblea de la seu central de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16, soterrani), acollirà un acte per donar un nou impuls a la Xarxa d’Acció Solidària (XAS), i que significarà el tret de sortida de la 6a campanya de recollida de material escolar.

Comptarà amb l’assistència de Javier Pacheco, secretari general del sindicat, i les intervencions de Montse Ros, secretària d’Organització i Comunicació i portaveu, Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions, i Ghassan Saliba, responsable de la XAS i Lluita contra la Pobresa de CCOO de Catalunya.

Aquesta campanya, que durarà fins la tercera setmana de setembre, disposarà punts de recollida als locals del sindicat per dipositar material que serà distribuït a escoles públiques en barris i municipis amb alt risc d’exclusió social: llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes, retoladors, estoigs, celos, quaderns, folis, llibretes i altre material fungible.


Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019


Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019Resum:

Calendari

Infantil, primària i secundària: les classes començaran el dia 12 de setembre

Batxillerat i cicles formatius: les classes començaran el dia 14 de setembre.

Formació d'adults: les classes començaran no més tard del 19 de setembre

Escoles oficials d'idiomes: les classes començaran no més tard del 26 de setembre.


Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional.


Horari a l'educació infantil i primària

Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: entre les 8.30 i les 18 hores.

Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia.

Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. 

Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.


Horari a l'educació secundària

Als centres d'educació secundària l'horari escolar comprèn horari de matí i tarda o bé jornada continuada. En el cas d'horari de matí i tarda, no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne.

La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors. 

Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o directora dels serveis territorials corresponents.


Horari als centres i aules de formació de persones adultes

Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.


Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

Dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. 

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes. 11 de juny de 2018

12 de juny, Jornada Mundial contra el Treball Infantil

Projecte de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO per a l'erradicació del treball infantil al Líban

Per a CCOO de Catalunya, la lluita contra el treball infantil té prioritat sindical internacional alta, per això, per contribuir a la seva erradicació, impulsa la cooperació sindical, a través de la Fundació Pau i Solidaritat. Amb el treball infantil, tolerància 0.


El 12 de juny es commemora el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Segons l’OIT, el treball infantil és tota aquella activitat realitzada per persones que no tenen l’edat legal per treballar i que priva els nens i nenes de la seva infantesa, del desenvolupament del seu potencial i de la seva dignitat, i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic.

Es calcula que 152 milions de criatures al món es troben encara atrapades en el treball infantil (88 milions de nens i 62 milions de nenes), és a dir 1 de cada 10 infants al món, i d’aquestes, almenys 73 milions duen a terme la seva activitat en les pitjors formes de treball infantil.

Segons l’OIT (2017) una part dels infants que treballen viuen en zones afectades per conflictes i catàstrofes. El treball forçós i el treball infantil estan estretament vinculats, es donen a les mateixes zones geogràfiques, en els mateixos sectors i la seva principal causa resideix en la pobresa i la discriminació.

L’existència del treball infantil és una violació dels drets humans de tothom que s’ha exacerbat amb la globalització d’un model econòmic que construeix la seva riquesa en detriment dels drets humans. Redueix les oportunitats de treball digne de les persones adultes en tant que hi ha infants que proporcionen mà d’obra alternativa i més barata, la qual cosa perpetua el cicle de la pobresa, debilita la capacitat organitzativa del moviment sindical i també el seu poder de negociació.

Donada la importància, per al sindicalisme, de la necessitat d’erradicar el treball infantil, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, des del 2017, amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, desenvolupa el projecte “Campanya per a l’eradicació del treball infantil a Beirut (Líban)”, amb el sindicat libanès FENASOL.

Arran del conflicte de Síria, el Líban acull un milió i mig de refugiats/des (ACNUR). La complexa situació que afronta el país, unit a l’arribada massiva de la població refugiada, ha comportat un augment alarmant del treball infantil: es calcula que almenys 100.000 criatures en són víctimes, i d’aquests, almenys un 73% són d’origen sirià. Generalment, s’ocupen en la venda ambulant, la neteja de sabates, el treball domèstic, el sector agrícola i els petits comerços. El projecte de cooperació sindical ha permès:
-Formar l’actiu sindical en relació amb el treball infantil i les eines de què disposen per fer-hi front i eradicar-lo.
-Constituir una xarxa d’expertes i experts amb altres organismes per fixar un pla de treball conjunt que permeti alliberar de l’explotació infantil a les víctimes. 
-Sensibilitzar la societat libanesa sobre l’impacte del treball infantil, la seva incidència i la necessitat d’eradicar-lo.

La cooperació sindical és clau per l’erradicació del treball infantil i, a través de l’enfortiment de les organitzacions amb les quals treballem, aconseguim:
 • Generar i enfortir espais de diàleg social des d’on exigir i reivindicar més oportunitats de treball digne per als joves en edat de treballar legalment.
 • Lluitar per la llibertat sindical i el dret a la negociació col•lectiva de treballadors/es arreu del món perquè reivindiquin un treball digne que els permeti disposar dels recursos necessaris per viure ells i les seves famílies.
 • Exigir i vetllar perquè tota persona tingui accés a la protecció social i prevenir així que les famílies vulnerables recorrin al treball infantil per fer front a la seva vulnerabilitat econòmica i social.
 • Elaborar propostes en matèria legislativa i denunciar aquelles normes que vulneren els principis i drets fonamentals en el treball, posant èmfasi en la identificació i prohibició adequades del treball infantil i perillós.
 • Exhortar els Estats perquè ratifiquin i apliquin els Conveni 182 sobre les pitjors formes de treball infantil i el 138 sobre l’edat mínima d’admissió al treball de l’OIT.

En el marc de la celebració del 12 de juny, des de la Fundació Pau i Solidaritat us convidem a visitar el vestíbul de l’entrada de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16), per conèixer quina és la situació del treball infantil al món i deixar el vostre missatge al “Mur dels Desitjos”.

PRIORITAT SINDICAL INTERNACIONAL ALTA: Amb el treball infantil, tolerància 0. CCOO hi som.

 Escola d'Estiu 2018

Escola d’Estiu 2018


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya juntament amb la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto organitzen l’Escola d’estiu 2018, un espai d’aprenentatge i estudi per als professionals del sector de l’educació. Tots els cursos tenen sol·licitat el reconeixement al Departament d’Ensenyament.
En aquesta nova convocatòria es realitzaran vuit cursos, en la modalitat presencial i mixta (presencial i distància) i seran els següents:

CCOO BARCELONA
Aprenentatge basat en projectes. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Intel·ligències múltiples. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Inclusió educativa i altes capacitats. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Metodologia CLIL (AICLE). 90 hores. Modalitat presencial.
Dates: Del 2 al 25 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/metodologia-clil-aicle-90-hores-67093/
CCOO CORNELLÀ
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67094/
CCOO GIRONA
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 9 al 13 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67096/
CCOO LLEIDA
Iniciació a la programació robòtica com a eina d’aprenentatge a l’educació infantil i primària. 30 hores. Modalitat mixta. 20 hores presencial. 10 hores distància
Dates: Del 5 al 12 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/iniciacio-a-la-programacio-i-robotica-com-a-eina-daprenentatge-a-leducacio-infantil-i-primaria-67110/
CCOO MARTORELL
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67095/

7 de juny de 2018

En defensa de les nostres escoles

Educació és futur


Xerrada Col·loqui divendes 8 de juny a Taradell