27 de juliol de 2018

CCOO trasllada al Ministeri d'Educació les mesures urgents en matèria del professorat


Recuperació de la negociació col·lectiva, derogació de la LOMCE, reducció de la jornada lectiva i ràtios, model extraordinari d'accés i seguiment del transcurs de les oposicions entre les mesures que CCOO considera urgent.

En la reunió, a la qual ha assistit la Ministra d'Educació Isabel Celaa, s'han exposat per part del nou equip ministerial les prioritats de treball per a la legislatura on situen la possibilitat d'anar revertint les polítiques del Partit Popular en matèria d'educació. En la reunió s'ha plantejat un avantprojecte de Llei en el qual es pretén derogar els articles 2, 3 i 4 del RD 14/2012.
CCOO estudiarà el document d'avantprojecte de Llei per fer les aportacions oportunes encara que si que assenyala la dificultat que suposa que la recuperació de drets no es sigui amb caràcter bàsic, com si es van aplicar les retallades.
El sindicat ha posat l'accent en que la reducció de la jornada lectiva, la reducció de les ràtios així com l'eliminació de la limitació en les substitucions, ha de ser una de les prioritats.
A més, el sindicat ha manifestat la preocupació pel compliment de l'Acord per a la millora de l'ocupació en l'àmbit educatiu i ha demanat que es faci un seguiment del mateix en una comissió de treball.
Finalment, CCOO ha portat a la taula la negociació d'un model extraordinari d'accés. El plantejament del sindicat és clar en aquest sentit i així el vam fer arribar a les taules de negociació: una oferta extraordinària de places requereix, com en altres etapes ha succeït, d'un model extraordinari.
Per al sindicat han d'existir mesures que afavoreixin que totes les persones, que no han pogut obtenir la plaça com a conseqüència de les retallades en ocupació i la limitació de la taxa de reposició, puguin veure reconegut el seu treball durant els anys de majors retallades en aquest escenari d'àmplia oferta d'ocupació pública.
Entre les mesures proposades està la configuració d'una fase d'oposició on les proves no siguin eliminatòries de manera que es pugui fer una avaluació global dels coneixements i les competències pedagògiques dels aspirants. A més, una fase d'oposició amb proves no eliminatòries limita que es configuri un accés més basat a eliminar aspirants que a valorar les actituds i aptituds d'aquestes persones.
Sobre la LOMCE, CCOO ha plantejat la necessitat de la derogació de la LOMCE i que una nova Llei Educativa ha de plantejar-se des de la lògica d'un pacte social i polític. Mentre que aquesta nova Llei no sigui una realitat CCOO considera necessari que els aspectes més lesius de la LOMCE siguin modificats amb la major urgència possible.

26 de juliol de 2018

Dificultats per avançar en els treballs contra la segregació escolar


Dificultats per avançar en els treballs contra la segregació escolar
Ahir 25 de juliol es van reprendre les reunions plenàries dels treballs contra la segregació escolar iniciats pel Síndic de Greuges. Uns treballs on participa el conjunt de la Comunitat Educativa (famílies, patronals, sindicats, Departament d’Ensenyament i partits polítics) i que es van iniciar el gener del 2017. Després de moltes reunions, el juliol del 2017 es var presentar un document per discutir en sessió plenària novament. En aquella ocasió, ja vam veure les dificultats d’arribar a un acord, malgrat l’anunci del Síndic de tenir un document quasi definitiu per a mitjans d’octubre de 2017. La situació política generada a partir del mes de setembre va anul·lar qualsevol possibilitat de continuar els treballs i no ha estat fins ara, que s’han reprès.

En la reunió d’ahir, el Conseller es va comprometre a treballar contra la segregació escolar, aplicant diferents mesures, tant les que fossin de consens, com aquelles que el Govern, per la seva banda, considerés que s’haurien d’aprovar. Per la seva part, el Síndic ha cridat a assolir el màxim comú denominador, doncs serà impossible acontentar els interessos de totes les parts.
En el torn de les diverses organitzacions, però, és quan s’han fet paleses les dificultats que tindrem per arribar a un acord. Han estat molt poques les que han fet una crida a rebaixar les peticions pròpies per assolir un Pacte. Tant des d’organitzacions que defensen l’existència de l’escola concertada, com de les que volen la seva desaparició, han centrat la discussió en el model de doble xarxa (o triple, com denuncien els informes del Síndic), més que en les mesures concretes que ha plantejat el Síndic durant aquests mesos.

Per part de CCOO hem insistit en el nostre suport a les mesures proposades pel Síndic fins ara, tot i que no es van assumir algunes de les nostres propostes. Som uns fervents defensors de l’acord, perquè creiem necessari que totes les organitzacions de la comunitat educativa decidim col·lectivament les mesures que s’haurien d’aplicar i fem el seguiment i control d’aquestes; així és com demostrarem la nostra utilitat. És clar que acordar amb entitats amb interessos diferents és complicat, perquè sempre et deixaràs alguna de les teves demandes a la carpeta d’assumptes pendents. Però no acordar vol dir que deixarem en mans del Departament decidir el futur d’aquesta qüestió: mantenir la situació actual o realitzar els canvis que, unilateralment, decideixi.

Les CCOO volem mullar-nos amb propostes viables per treballar contra la segregació. Assumirem que no totes puguin ser acceptades per la totalitat de les organitzacions, sense que això vulgui dir que renunciem a elles. Així, mentre participem del seguiment de les mesures acordades, continuarem lluitant perquè s’acabin aplicant les mesures que no hagin estat acceptades en un primer moment.

El que no farem és rentar-nos les mans per mantenir la puresa. No volem deixar la solució del problema únicament en mans del Departament, ni ajudar amb la nostra passivitat a què una part de l’alumnat català continuï patint segregació escolar.

24 de juliol de 2018

Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de Formació Professional Dual


Informe "Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de Formació Professional Dual"

Presentat en roda de premsa el dimarts 24 de juliol de 2018El dimarts 24 de juliol, CCOO de Catalunya ha presentat en roda de premsa un informe amb una anàlisi del context de l’ocupació dels i les joves catalanes i les oportunitats i reptes que suposa en aquest marc la introducció de la formació ‘dual’.Feu clic per veure:Vídeo: Informe "Propostes de CCOO de Catalunya per a un model de Formació Professional Dual"

24/07/2018 

20 de juliol de 2018

CCOO diu no al xantatge del Govern.

Prou incompliments i excuses.

CCOO diu no al xantatge del Govern.


Avui, 20 de juliol ha finalitzat sense acord la Mesa General de negociació de les condicions laborals dels empleats i empleades públiques de la Generalitat de Catalunya.

La major part de les demandes plantejades per CCOO eren: 
  • Concrecions d’allò que ja havíem signat a la Mesa General de l’Estat: pagament del 100% del salari en tots els casos de baixa per IT, increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018, més un 0,25% amb efectes 1 de juliol i negociar un increment addicional del 0,2%.
  • Revertir retallades que només han recaigut sobre les treballadores i treballadors amb condicions laborals vinculades a la Generalitat de Catalunya: restitució de les pagues extres de 2013 i 2014.

Malauradament l’Administració catalana no ha volgut concretar l’aplicació dels increments salarials i ha demanat un xec en blanc als sindicats que CCOO no donarem. Pitjor encara ha estat l’intent de lligar les pujades retributives al manteniment del càstig econòmic per les companyes i companys malalts.
Aquesta actitud és, no només un greu motiu de preocupació per a les forces sindicals, sinó un greuge comparatiu important per a les treballadores i treballadors als quals representem. Un greuge que se suma a d’altres com la supressió d’una de les pagues extres de 2013 i 2014 que han recaigut exclusivament sobre les persones treballadores que depenen de l’administració catalana.

CCOO fa una crida al Govern de la Generalitat a assumir les seves responsabilitats. Exigim:
  • Un acord de Govern que retorni el cobrament del 100% de les retribucions per tots els casos d’IT, amb caràcter immediat, i efectes retroactius des de la signatura de l’acord estatal.
  • El cobrament immediat de l’1,75% i dels endarreriments corresponents.
  • La negociació de l’increment addicional del 0,2% de la massa salarial.
  • La calendarització del retorn de les pagues extres del 2013 i 2014, per fer-ho efectiu en la seva totalitat durant l’any 2019.
  • La obertura d’un veritable procés negociador que permeti recuperar allò que ens vam arrabassar amb les retallades i millorar les nostres condicions de treball (jornada, conciliació, estabilització...) tal com estan fent moltes altres administracions. 

Per la nostra part, reiterem la voluntat d’arribar a acords i anunciem que des dels primers dies de setembre començarem a convocar assemblees i mobilitzacions entre el personal afectat per assegurar el compliment de les lleis i la restitució dels nostres drets. 

9 de juliol de 2018

5 de juliol de 2018

Revertim les retallades, millorem en drets i condicions de treballCobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per it


La publicació el 4 de juliol al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat permet que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus treballadors i treballadores el 100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els casos.

Aquest dret ens ho vam arrabassar l’any 2012 per decret. Des de CCOO sempre hem denunciat el caràcter injust i absurd de castigar a les treballadores i treballadors malalts i durant aquests anys, hem anat incrementant els supòsits de cobrament del 100%.

Ara ha desaparegut el topall que suposava la normativa bàsica estatal que impedia estendre el dret a tots els casos de baixa per IT. Exigim, doncs, posar punt final a aquesta retallada que pretenia fer caixa amb les malalties.

Cal tenir present que, a l’educació, aquesta modificació té efectes, directes o indirectes, sobre el personal de l’ensenyament obligatori públic o concertat, les universitats públiques i el personal laboral del Departament.


Cobrar l’increment salarial amb efectes 1/1/2018


La Llei de Pressupostos de l’Estat també recull l’increment salarial de l’1,50% per a tot l'any 2018, més un 0,25 % adicional amb efectes 1 de juliol. També és normativa bàsica, i per tant ens ho han de pagar sí o sí, no cal donar-li voltes. Malauradament, no és aquest la intenció del govern de la Generalitat que verbalment ja ha manifestat la seva falta de disposició per fer efectiu el pagament amb caràcter immediat.

CCOO hem reclamat reiteradament la convocatòria d’una Mesa General de Negociació, on més enllà de recuperar els drets que ens van ser arrabassats - recordem, per exemple que ens deuen les pagues de 2013 i 2014- volem negociar millores en les nostres condicions de treball. Finalment, la Generalitat s’ha vist obligada a cedir i ha convocat Mesa General de la Funció Pública pel 20 de juliol. Tenim doncs, una data concreta per exigir el pagament sense dilacions de l’increment salarial del 2018, encetar la reversió completa de les retallades i avançar en nous drets.

Ara ens toca a Nosaltres!


1 de juliol de 2018

Per un conveni digne al sector dels ensenyaments no reglats de Catalunya


El novembre de 2017 es van reprendre les negociacions del futur primer conveni col·lectiu de l’ensenyament i la formació privada no reglada de Catalunya. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni, encara no acordat, seria totes les empreses de titularitat privada que es dediquen a impartir formació professional privada per a l’ocupació i en general qualsevol ensenyament no reglat (perruqueria i estètica, teràpies alternatives, idiomes, informàtica, artística i musical, esportiva, comunicació, imatge i so, sanitària, gestió administrativa i empresarial, prevenció de riscos laborals, preparació per a oposicions, reforç escolar i altres).

La mesa de negociació està constituïda per la part empresarial pels representants de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (CATFormació), la FEDERACIÓ CATALANA DE CENTRES D’ENSENYAMENT (FCCE) i la CONFEDERACIÓ DE CENTRES AUTÒNOMS DE CATALUNYA (CCAEC) i per la part social pels representants dels sindicats CCOO i UGT.

Fins al març de 2018 s’han celebrat 5 reunions. A l'abril es va sotmetre la proposta sorgida de la mesa de negociació a una consulta oberta a tots els treballadors i les treballadores del sector. El 85% dels vots van ser en contra de la signatura del text del conveni. Malgrat això, des de CCOO hem intentat resoldre les diferències amb la patronal durant les últimes setmanes. Finalment, però, l’immobilisme de la part empresarial ha impossibilitat l’acord per un nou conveni. 

L’any 2017 CCOO i UGT van treballar en una plataforma conjunta per començar les negociacions amb la patronal. Cal dir que a la mesa de negociació la UGT sovint ha fet el joc a la patronal tot mantenint posicionaments més propers als interessos dels empresaris fet que ha debilitat la capacitat de negociació dels representants de la part social. Per exemple, la UGT s’ha mostrat favorable a la supressió dels triennis i del premi de 
fidelitat per als nous contractes i les noves categories professionals. La UGT accepta reduir els dies de descans retribuït, passant dels 21 dies contemplats al conveni sectorial vigent per al nostre sector (VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya) a tan sols 12 dies. CCOO, en canvi, defensa el manteniment dels triennis i el premi de fidelitat per a tothom i el manteniment dels 21 dies de descans retribuït.

Les treballadores del sector dels ensenyaments no reglats de Catalunya organitzades en el marc del sindicat CCOO reclamem un conveni digne, recuperar els increments salarials no percebuts des de l’any 2008 fruit de la congelació de les taules salarials, l’aplicació de l’IPC per a calcular l’augment anual dels salaris i la reducció efectiva de la jornada anual per poder conciliar la vida laboral i personal. Així mateix, denunciem la contractació temporal abusiva i reivindiquem el reconeixement de l’antiguitat des del primer contracte.

Volem denunciar l’immobilisme de la patronal i la manca de voluntat per abordar unes negociacions des de l’honestedat i el respecte als representants de la part social. Les actituds de prepotència i menyspreu són pròpies d’unes relacions laborals ancorades dos segles enrere. Amb aquestes actituds i autoritarisme no anem enlloc.

CCOO continuarem treballant per aconseguir un conveni digne des dels valors que ens caracteritzen: l’honestedat, la coherència, la participació activa de les treballadores del sector i la transparència en la presa de decisions. 
Davant la confusió generada de forma interessada per alguns empresaris i alguns membres i delegats del sindicat UGT volem reiterar una vegada més que el conveni d’aplicació general al sector de la no reglada és el VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya.

Finalment fem una crida a totes les treballadores del sector per organitzar-nos col·lectivament – perquè juntes som més fortes en la defensa dels nostres drets – i treballar plegades per tal d’aconseguir superar aquesta situació de bloqueig en la negociació del conveni i assolir unes condicions de treball i uns salaris més dignes. Us avancem que la tardor vinent promourem una campanya amb Inspecció de Treball.

També ens adrecem al conjunt de les empreses del sector dels ensenyaments i la formació privada no reglada per reclamar-los increments salarials conforme a l’IPC. Les treballadores del sector portem massa anys amb una pèrdua en el poder adquisitiu que ja ha esdevingut insostenible.


VINE I LLUITA AMB NOSALTRES!