31 d’octubre de 2018

Xerrada informativa sobre el premi de fidelitat a la concertada


CCOO seguim defensant el dret  al premi de fidelitat 


A la Mesa General d'Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya

El Govern presenta una proposta indigna de retorn de les pagues robades als empleats i empleades públics

A la Mesa General d’Empleades i Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha presentat una proposta indigna de recuperació de les pagues robades el 2013 i 2014. El Govern d’Artur Mas va ser molt ràpid per aplicar les polítiques de retallades i ara, el Govern de Quim Torra pretén que les pagues robades les acabem de recuperar al 2026. Tot un despropòsit i un insult a les persones que garantim els serveis públics per a la ciutadania de Catalunya. Una proposta que fins i tot incompleix l’acord signat el 16 de juny de 2017 amb la representació sindical per retornar un mínim d’un 10% aquest 2018. Una proposta que desobeeix els mandats del Parlament de Catalunya del 18 de maig de 2017 i 9 d’octubre de 2018, que els instava a retornar aquestes pagues robades.Davant d’aquesta indigna proposta, CCOO hem comunicat que ens aixecàvem de la Mesa negociadora fins que ens facin una proposta que no sigui insultant. Els altres dos sindicats han actuat de la mateixa manera. Quan els nostres delegats i delegades han escoltat la proposta del Govern, la indignació ha fet que ocupéssim el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques.Amb aquesta situació, el Govern de la Generalitat se situa en el conflicte amb els seus treballadors i treballadores. CCOO no el defugirem. A partir d’aquest moment, i amb la màxima unitat sindical possible, iniciem una campanya d’assemblees als centres de treball, amb mobilitzacions creixents, sense descartar cap mesura de pressió. El Govern ha de deixar ja de tenir bones paraules amb els seus treballadors i treballadores i passar a les accions de reconeixement, començant pel retorn de les pagues robades.30 d’octubre de 2018

Telèfons mòbils als centres educatius?

Apostem per l’autonomia pedagògica en funció de les diferents realitats i el reforç de la formació i coordinació del personal educatiu.Una de les qüestions que ha estat objecte de polèmica en aquest inici de curs, ha estat l’anunci de la Ministra d’Educació de prohibir la utilització dels telèfons mòbils als centres educatius, a l’estil de que s’ha legislat a França.

Des de la Federació d’Educació de CCOO considerem que les normatives de funcionament dels centres no poden ser generalitzades, i que aquests, fent ús de la seva autonomia pedagògica, estan plenament capacitats per prendre aquestes decisions en funció de les edats, els estudis, la situació socio-econòmica de l’entorn...

Els aparells electrònics, com els telèfons mòbils, s’estan utilitzant en el dia a dia de molts centres però s’ha de tenir en compte que podrien incrementar les desigualtats entre el seu alumnat, en funció de l’accés als mateixos. Al mateix temps, les xarxes socials a les que es poden accedir des d’aquests dispositius, són font de conflicte, però, la prohibició del seu ús durant l’horari lectiu, no impedirà que aquests conflictes es produeixin i puguin acabar repercutint en el centre educatiu.

La funció educadora dels nostres centres requereix que es formi el personal educatiu, així com les famílies i l’alumnat, en la utilització adequada de les xarxes socials i en la resolució dels conflictes que es puguin donar. Aquesta nova funció educativa, fa més necessari encara la reduccions de les hores d’atenció directa a l’alumnat per part del personal educatiu, tant per a la seva formació com per a la coordinació amb la resta de personal del centre, tant i com venim reclamant des del nostre sindicat. Així ho manifestarem al Consell Escolar de Catalunya responent a la petició que en aquest sentit ha fet arribar el Conseller d’Ensenyament. 

26 d’octubre de 2018

CCOO i la resta de sindicats de la concertada en denunciem el conveni

La denúncia obre un període d’esperança i d’incerteses per a les treballadores i treballadors del sector.


El passat dimecres, 24-10-2018, els sindicats representatius de la concertada hem signat unitàriament la denúncia del Xè Conveni autonòmic de l’ensenyament privat concertat. Ho hem fet amb aquesta unitat sindical que tantes altres vegades hem reclamat i hem trobat a faltar. Però quines són les arrels d’aquesta denúncia?

CCOO de Catalunya organitza la XIII Escola de DonesEl proper 31 d’octubre, CCOO de Catalunya organitza la XIII Escola de Dones a l’Espai Francesca Bonnemaison - Espai la Cuina (c/ Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona). El lema de l’escola d’enguany és "Ens volem lliures. Feminisme i llibertat".

Les violències masclistes formen part de la vida quotidiana de les dones i de la societat, i, com hem insistit nombroses vegades, és una violència estructural del sistema capitalista i patriarcal. Davant de les violències denunciem, ens mobilitzem, fem propostes d’acció política i feminista. En aquesta escola volem fer una mirada a les violències des de la solució més necessària: l’EMPODERAMENT individual i col·lectiu de les dones, i la construcció d’una societat sustentada en la LLIBERTAT. 

Reproduint la presentació de les Jornades Radical-ment Feministes: “La llibertat no és només un conjunt de drets en un sistema democràtic retallat i precari; el concepte de llibertat vol donar sentit al fet de poder ser, sense imposicions ni estereotips, i té a veure amb la possibilitat de relacionar-nos amb qui vulguem i de moure’ns sense por i sense limitacions.” Ens volem fer, doncs, la pregunta col·lectiva de com avancem en la construcció d’una societat on les dones siguem LLIURES. 

L’escola manté el format dels darrers anys: al matí, un espai per a les dones de CCOO i, a la tarda, un espai obert al conjunt de CCOO i a la ciutadania. Al matí començarem amb un plat fort, abordant el concepte i la construcció de la llibertat femenina, seguit d’una taula rodona sobre experiències i propostes. Després dedicarem una bona estona a recollir les aportacions i els diàlegs entre les dones que hi participem. A la tarda, s’habilitarà un espai de trobada entre CCOO i els feminismes, on s’abordaran els reptes en la construcció de la llibertat femenina. 

Feu clic per

25 d’octubre de 2018

Millorem entre tothom el model lingüístic del sistema educatiu

Calen recursos i participació de la comunitat educativa per millorar el model lingüístic al sistema educatiu català.

CCOO vam conèixer l’estudi que ha realitzat el Departament d’Ensenyament al mateix temps que l’opinió pública i la resta de la comunitat educativa. Lamentem que aquest no hagi estat un estudi compartit pel conjunt d’agents educatius, i reclamem que, des del primer moment hagi un compromís ferm en el sentit de consensuar qualsevol canvi que es pugui derivar d’aquest.

Entenem que tota la comunitat educativa comparteix l’objectiu que la diversitat lingüística de la nostra escola sigui un patrimoni a protegir. Aquesta diversitat no ha de ser cap obstacle per a la cohesió social i des dels anys 80 el nostre sindicat i altres agents educatius hem apostat per un sistema “d’immersió” amb un doble objectiu: assegurar la competència lingüística de l’alumnat en les dues llengües cooficial i evitar qualsevol mena de segregació per motius d’idioma. Aquest sistema ha demostrat un grau d’eficiència i consens prou alt, i al mateix temps, els 30 anys transcorreguts han incorporat altres factors a tenir en compte, fonamentalment derivats de les noves migracions i de la creixent globalització. 

CCOO fem una aposta clara per millorar el nivell de competència lingüística de l’alumnat en llengues estrangeres i facilitar l’autonomia pedagògica dels centres per adaptar-se a les necessitats concretes del seu entorn, especialment pel que fa al domini suficient del castellà i el català.

Cap avenc en aquests dos objectius serà possible sino incrementem les plantilles docents, possibilitant els desdoblaments de grups i els reforços necessaris,  les hores que poden dedicar els i les docents a la seva formació i mantenim i reforcem les aules d’acollidaper l'alumnat nouvingut. Aquestes i d’altres mesures han de ser incorporades a un pla global, fruit de la participació del conjunt de la comunitat educativa i molt especialment de les organitzacions que representem als i les treballadores de l’educació.

A les pròximes setmanes el Parlament de Catalunya haurà d’encetar el debat dels pressupostos per l’any 2019. CCOO reiterem la nostra crida a reforçar en ells el protagonisme de l’educació, un dret bàsic de ciutadania. Cal incorporar les partides necessàries per a fer front a les mesures necessàries per a garantir la millora del nostre sistema educatiu, també en el vessant lingüístic.

23 d’octubre de 2018

Per la regulació i la millora de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya -ESDAP

CCOO denuncia que la manca de normativa agreuja les condicions laboralsEls Estudis Superiors d'Art i Disseny, desregulats per vuitè any consecutiu i ‘dirigits' pel Departament d'Ensenyament des del 'núvol'L'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), creada el 2010, amb una direcció no escollida segons els mecanismes de la LEC, encara no disposa de normativa de funcionament, d’estructura, d’organització, ni d’òrgans de participació i govern propis d'un centre educatiu d'estudis superiors amb 700 alumnes (als quals se’ls expedeix titulació equivalent a tots els efectes a un grau universitari) i 171 membres del professorat i PAS, repartits en 7 campus arreu de Catalunya.L'alumnat i els treballadors/es de l'ESDAP comparteixen espais amb les Escoles d'Art del Departament d’Ensenyament (les direccions de les quals han d’assumir alhora la gestió de l’organització i funcionament d’aquests estudis). Tot i tenir una seu física pròpia en una d'aquestes escoles, ESDAP es dirigeix des del 'núvol' del Departament d'Ensenyament.

Aquesta situació, qualificada com a 'pilot' i 'temporal' per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que es manté per vuitè any consecutiu, vulnera els drets de participació de la comunitat educativa i els estatuts de govern i coordinació dels centres públics emparats en la LEC i afecta directament a la qualitat d'aquests estudis.

Al mateix temps que en altres comunitats autònomes ja han implementat els “màsters” de disseny i els doctorats, tal com es preveu en la normativa LOE i en l’espai Bolonya, d’Ensenyaments Superiors, a Catalunya, aquesta aplicació ni tan sols ha començat, i encara aquests estudis estan en procés d’adequació a les exigències de l'Agència de Qualificació Universitària (AQU).

El professorat d'ESDAP pertany al cos de Secundària i se li exigeix impartir els plans d’estudis segons els requeriments (AQU) sense la formació ni els recursos adequats, compaginant sovint la seva dedicació amb altres plans d'estudi i amb l'horari (19 hores lectives setmanals) i les condicions del professorat de Secundària. Aquesta càrrega de treball addicional no està retribuïda ni reconeguda i afecta a la qualitat de la docència i a les condicions laborals.

Uns estudis d’aquesta envergadura requereixen la coordinació amb el Departament d’Universitats i Recerca en la seva organització, una adequació i millora de les condicions laborals del professorat, amb una formació permanent que li garanteixi l'obtenció de la titulació adient segons l’Espai Superior Europeu per assegurar-li la continuïtat en la impartició d’aquests estudis i la promoció docent.

CCOO portem temps denunciant aquesta desregulació i encara estem a l’espera de la convocatòria de mesa sectorial sol•licitada el març passat per abordar la casuística i condicions del personal que treballa en la Formació Professional (FP) i els Ensenyaments de Règim Especial.

CCOO exigeix urgentment:
-La regulació orgànica i de funcionament de l'ESDAP.
-La negociació per la millora de les condicions laborals del professorat de l'ESDAP.
-Recursos materials i humans per adequar les escoles als estudis superiors.
-La convocatòria de mesa de negociació per part del Departament.


22 d’octubre de 2018

Nova edició del Mapa d'Educació Comunitària a Barcelona


La Federació d'Educació de CCOO participa en la nova edició del Mapa d'Educació Comunitària a Barcelona

Diferents entitats ens hem aplegat per impulsar una nova edició del Mapa d'Educació Comunitària a Barcelona. La proposta tracta de fer visible i posar en valor aquestes accions educatives i pretén construir un mapa del que tots plegats fem a la ciutat de Barcelona.

Per fer-ho, et necessitem!

Si a la vostra escola/institut/entitat desenvolupeu una proposta d’Educació Comunitària, voldríem que hi fos present.

Què és l’educació comunitària?
L’educació comunitària es basa en el treball en xarxa, més enllà del propi centre educatiu, abastant l’entorn i té un desenvolupament col·laboratiu orientat a la comunitat i partint d’aquesta.

Amb un clic i pocs minuts per part teva en tenim prou per donar-la a conèixer a la resta de la comunitat educativa i ciutadana!

Enllaç per recollir experiències: 


https://goo.gl/forms/Ho1bO1QhBqwgo1ic2Gràcies per col·laborar i redifondre l’enllaç per la incorporació de dades a l’edició de 2018 (límit de recollida de dades dilluns 29 d’octubre).


La xarxa feta al voltant del Mapa (Consorci d’Educació, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Consell de la Joventut de Barcelona, Associació de Mestres Rosa Sensat, Comissions Obreres (CCOO) i Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona) permet tenir una millor aproximació a la realitat de la ciutat.

Menjadors escolars


Cal rectificar el projecte de Decret


Full en Pdf.

Una de les polítiques perjudicades durant aquests mesos d’inacció governamental, ha estat la de continuar sense una nova proposta de decret de menjadors escolars. Un decret que les CCOO consideràvem imprescindible per avançar cap al menjador escolar universal i gratuït, necessari per millorar els horaris escolars i garantir l’alimentació adequada dels nostres joves i infants.

Fa poques setmanes, el Departament ha anunciat un projecte de Decret, que considerem que no ha tingut en compte les aportacions prèvies a l’elaboració del Decret que vam presentar CCOO

Aleshores vam defensar la participació fonamental del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre. Així mateix, demanàvem una gestió que hauria de tenir en compte no únicament criteris econòmics, sinó també laborals, socials, de salut i de sostenibilitat ambiental com:

 • · Donar prioritat a la qualitat educativa del servei de menjador.
 • · Reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador.
 • · Garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
 • · Garantir que cap alumne quedi fora del servei per problemes econòmics.
 • · Suport per l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.
 • · Limitar les ràtios d’alumnes per educador durant el servei de menjador.
 • ·Garantir l’aplicació d’unes condicions laborals dignes, exigint l’aplicació del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural.
Així, el Projecte de Decret no especifica la prioritat en la qualitat educativa del servei de menjador, amb el reconeixement explícit de la condició d’educadors als monitors i monitores, ni valorant el projecte educatiu per davant d’altres requisits. Això en un curs que estarà marcat per la negociació del IV Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural que es planteja molt complicat després de les primeres reunions, amb unes patronals que ja han respost negativament a les peticions salarials. Un desacord tan important que sembla garantir el conflicte laboral.

Pel que fa a la integració en el Projecte Educatiu de Centre, el situa únicament en l’apartat teòric, ja que enlloc es parla de la coordinació entre equips educatius. Això si, aprofundint en la pèrdua de democràcia i participació avalada per la LEC i el posterior Decret de Direccions, el Pla de funcionament del menjador haurà de ser avalat pel director o directora. Així mateix, ni a la Comissió de menjador, ni enlloc, hi tenen cabuda una representació de les treballadores i treballadors del menjador escolar.

Respecte a les beques menjador, el Decret no obligarà a l’Administració a garantir que cap alumne quedi fora del servei per motius econòmics.

Tampoc no avança el Decret en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, ja que no garanteix l’increment de monitoratge de menjador en aquests casos. A més, la solució que planteja, a més de poc concreta, la considerem il·legal des d’un punt de vista laboral, especificant que el “nombre de monitors s’adequa en funció de les necessitats dels comensals, tenint present tots els recursos de què ja disposa el centre”. Aquesta proposta comporta la cessió de treballadores i treballadors de l’Administració o d’altres empreses a la que gestioni el menjador escolar. Les CCOO, com ja venim denunciant, no acceptarem la “legalització” d’algunes pràctiques existents, com la d’OBLIGAR a personal de suport educatiu del Departament o externalitzat (personal vetllador), a treballar per una altra empresa

Va més enllà en qüestions laborals, ja que obliga a garantir, per part de la direcció, que almenys una persona del claustre romangui al centre durant la prestació del servei de menjador. Enlloc, però, es garanteix negociar les seves responsabilitats ni la repercussió sobre les seves condicions laborals per part dels sindicats.

Un altre aspecte que tampoc podem valorar positivament, són les ràtios marcades al projecte. Tot i que és positiu el fet de concretar-les, s’allunyen i molt de les nostres propostes: 

NIVELL EDUCATIU
PROPOSTA CCOO
PROJECTE DECRET
Educació infantil primer cicle
màxim 8 infants per monitor/a
no té en compte el primer cicle d’E.I. ja des de l’objecte del Decret.
Educació infantil segon cicle
10-13 infants per monitor/a
15 a primer curs del segon cicle d’E.I. i 20 a la resta del segon cicle
Primer cicle educació primària
13-15 infants per monitor/a
30
Resta d’educació primària
15-18 infants per monitor/a
30
Secundària
25 infants per monitor/a
40
Les CCOO treballarem conjuntament amb la resta d’organitzacions que pretenguin transformar aquest Projecte de Decret en una eina que serveixi per dignificar el temps del migdia dels centres educatius, tant per l’alumnat com per les treballadores i treballadors.

Així mateix, instem el Departament d’Ensenyament a negociar amb CCOO com a sindicat representatiu de TOTES les treballadores afectades.

Prou excuses. Ara per les pagues!

Reunió amb la ministra Meritxell Batet

CCOO recorda al conseller Puigneró que no valen excuses en el retorn de les pagues extra al personal de la GeneralitatEl 19 d'octubre hem conegut les declaracions del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, després de reunir-se a Madrid amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet. El conseller manifesta sorpresa per la negativa de la ministra a flexibilitzar la regla de despesa i així facilitar el retorn de les dues pagues extra que es deuen a les treballadores i els treballadors de la Generalitat.

CCOO recordem que el PDeCAT, el partit del conseller, es va abstenir al Congrés dels Diputats en la votació per elevar el sostre de despesa de cara als Pressupostos Generals de l’Estat de 2019. Sigui benvingut el canvi de postura en aquest tema, si és que realment s’ha produït. CCOO encoratgem el conseller i tot el Govern a persistir en aquesta línia i així facilitar una millora en el finançament de la Generalitat. Però cal no aixecar cortines de fum.

CCOO volem manifestar que no ens valen excuses. La Generalitat ha de complir i pagar el deute que té amb el personal de l’Administració de la Generalitat. Ja és hora de reparar una injustícia sostinguda durant massa anys. 

CCOO volem recordar també el compromís de presentar a la Mesa General de Negociació, el proper 31 d’octubre, la seva proposta de calendari per al retorn de les pagues. Els compromisos s’han de complir.

18 d’octubre de 2018

Xerrades formatives i recursos de CCOO Educació per facilitar la tasca educativa

Oferta Xerrades CCOO Educació


Des de la Federació d'Educació de CCOO Catalunya volem oferir a tota la comunitat, i de forma gratuïta, diferents xerrades formatives i recursos per facilitar la seva tasca educativa:

Píndola formativa: Transformar la mirada davant la realitat LGTB a l'aula

Publicació del decret d'Increment retributiu i millores de la prestació econòmica

Publicació Increment retributiu i millores de la prestació econòmica

En vigor a partir del 19 d'octubre

Ja s'ha publicat el DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Aquest decret estarà en vigor a partir del 19 d'octubre del 2018.


16 d’octubre de 2018

El Govern fa efectiu l'increment retributiu pel 2018 i el cobrament del 100% en cas de baixa

El mateix dia que CCOO es concentra davant del Palau de la Generalitat per exigir-ho
Ahir, 16 d’octubre, delegats i delegades de l’Àrea Pública de CCOO (educació, sanitat i Generalitat) ens vam concentrar davant el Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al Govern complir amb els acords signats.

Fa un mes, a la Mesa General de Negociació, el Govern i CCOO vam signar l’acord de recuperació del dret a percebre el 100% de salari en cas d’IT (incapacitat temporal) per a les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Han anat passant les setmanes i el Govern no ha fet la seva feina amb diligència. El Govern de la Generalitat va córrer per retallar els drets i retribucions dels empleats públics i mai té pressa quan es tracta de resoldre i actuar a favor dels seus treballadors i treballadores.

El retard en fer efectiva la recuperació del dret de cobrar el 100% en cas d'IT ha suposat seguir castigant les persones pel fet de posar-se malaltes, amb una situació injusta i discriminatòria que afecta, d’entrada i de manera directa, a 160.000 persones.

CCOO entenem que no hi havia excusa per no haver publicat encara el decret d’IT, i per això ens vam concentrar, ahir 16 d'octubre, per exigir al Govern que ho fes de manera immediata i es publiqui al DOGC ja.

Finalment, aquest mateix dia, el Govern ha aprovat un decret llei per fer efectiu l’increment de l’1,95% de les retribucions del 2018  i la percepció del 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. 

Totes aquestes mesures han estat fruit de la pressió i de la capacitat dels sindicats de classe per arribar a acords en benefici dels i les treballadores públiques i ha calgut, un cop més, la pressió i la mobilització de CCOO per aconseguir veure-les al DOGC. 

CCOO seguirem liderant la lluita per recuperar tot allò que és de les treballadores i els treballadors de la Generalitat, per la via de la negociació i per la via de la mobilització.

Així mateix, CCOO mantenim l’exigència que es retornin les pagues i la resta de drets, de recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar-lo. CCOO considerem una vergonya que la Generalitat de Catalunya sigui l’única administració de l’Estat que manté segrestades les pagues del 2013 i 2014 als seus treballadors/ores.15 d’octubre de 2018

La malaltia es paga cara per culpa del Govern

El Govern és massa lent !!!

La malaltia afecta la nostra salut i la nostra butxaca.

Van passant les setmanes, i el Govern no fa la seva feina amb diligència. El Govern mai té pressa quan es tracta de resoldre i actuar a favor  dels seus treballadors i treballadores.

El 18 de setembre vam signar a la Mesa General de Negociació l’acord pel cobrament del 100% del salari en tots els casos de baixa per IT. Per  dir-ho més clar, un acord per recuperar el dret a no perdre salari si ens posem malalts i malaltes.

Suposa recuperar un dret que ens van arrabassar fa massa anys. Recuperar aquest dret és possible des de la publicació dels PGE de l’Estat el 4 de juliol. Volem recordar, a més, que la inclusió d’aquest punt a la llei de PGE és conseqüència de l’acord que vam signar CCOO amb el Govern de l’Estat el passat mes de març.

Doncs resulta que, en tot aquest temps, el nostre Govern encara no ha trobat el moment d’implementar la mesura. Quant de temps necessiten per publicar un decret que beneficia, d’entrada i de manera directa, a 160.000 persones? 

Prou d’estratègies dilatòries. Prou de castigar les persones malaltes. 

Ja n’hi ha prou que la Generalitat faci caixa amb la nostra baixa

No pot, aquest Govern, dedicar una estoneta a pensar en les empleades i els empleats públics???

CCOO exigim la publicació del decret de 100% en cas d’ IT


10 d’octubre de 2018

Les prestacions per maternitat no tributen

Les prestacions per maternitat no tributen

Assessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


Foto El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.


Conseqüències de la sentència

 • A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
 • Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin


Dubtes que no resol la sentència

 • ATENCIÓ: El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també al personal funcionari.
 • La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.


Com reclamar-ho?

Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació. 

Aquest és un


Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució. 

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions. 

 Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret. 

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.


ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 48 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

5 d’octubre de 2018

5 d'octubre: Dia Mundial dels i les Docents


5 d'octubre: El Dia Mundial dels i les Docents reclama la millora de les condicions del professorat amb la intenció de 2030Amb el lema "El dret a l'educació implica el dret a docents qualificats/des", avui hem de recordar que aproximadament 264 milions de nens, nenes i joves a tot el món segueixen exclosos de l'educació. Es necessiten 69 milions de docents més.

El Dia Mundial dels i les Docents (DMD), que se celebra el 5 d'octubre de cada any, és un moment important per a tota la comunitat educativa. És una oportunitat de retre homenatge a la professió docent i de promoure la Recomanació de la OIT/Unesco relativa a la situació del personal docent de 1966, així com la Recomanació de la Unesco sobre la condició del personal docent de l'ensenyament superior de 1997. Complementats per les directrius de política de la OIT sobre la promoció del treball decent per al personal del sector de l'educació de la primera infància, aquests instruments conformen la normativa internacional sobre la professió docent.Revertim retallades, 2018: 1,95% d'increment salarial

Es desencalla la negociació per a la concreció de l'increment salarial addicional del 0'2% pels empleats i empleades públiques de la Generalitat i personal homologatPendent per al 2018

Ahir 4 d’octubre, es va reunir la Comissió de seguiment de l'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual CCOO forma part. A la Comissió finalment s'ha signat l'acord sobre la distribució del 0’2% de la massa salarial.

L’acord contempla que es destinarà el 0’2% de la massa salarial a l’increment linial i consolidable. Aquest increment suposa aproximadament 70 € bruts/anuals de salari, que anirà a complement específic o a complement de grup per al personal laboral.

Aquest increment és per a tothom. Resten exclosos d’aquesta mesura els llocs de treball amb jornada superior a la normal i horari de dedicació especial. Aquesta proposta d’acord, ja signada, s’elevarà a la Mesa General de Negociació, que es convocarà el proper dilluns 8 d'octubre.

Els acords s’han de complir

CCOO hem denunciat l’estratègia dilatòria que el Govern està emprant per a no aplicar amb urgència les millores aconseguides en les retribucions i condicions de treball de tots els empleats/ades públics de la Generalitat. Això està suposant per als treballadors públics de la Generalitat una discriminació i un menyspreu.

CCOO hem exigit de nou el pagament immediat de la totalitat de l’increment retributiu que es va acordar el passat 18 de setembre (1’5% + 0’25% + 0’20%), així com l’entrada en vigor de la millora que suposa la percepció del 100% de les retribucions en cas de baixa per incapacitat temporal des del primer dia. CCOO hem recordat que l’Administració es va comprometre fa tres setmanes a impulsar l’aprovació de les millores amb caràcter d’urgència. L’Administració ha avançat que a mitjans d’octubre es publicarà el decret llei que ho permetrà.

Ara, a per les pagues de 2013 i 2014: menys paraules i més fets

CCOO també hem tornat a exigir a l’Administració complir els Acords de retorn de les pagues. Hem demanat la convocatòria urgent de la Mesa per a negociar la calendarització del retorn de les pagues de 2013 i 2014, així com altres conceptes retributius, socials i de recuperació i millora de les nostres condicions de treball. L’Administració s’ha compromès a fixar la data i comunicar-la a la reunió de la propera Mesa, dilluns 8 d’octubre.

4 d’octubre de 2018