27 de desembre de 2018

Publicació de l'oferta d'ocupació pública pels propers 3 anys

Publicació de l'oferta d'ocupació pública pels propers 3 anys

Publicat al DOGC l'acord pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017 pels propers 3 anys.

En breu es preveu la publicació de la convocatòria  de les places convocades per les properes oposicions docents.

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilitat i consolidació de l'ocupació temporal 2017 pels cossos de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya és:


GrupCosIngrés lliureReserva per a persones amb discapacitatPromoció internaTotal
A2Cos de mestres3.4241803.604
A1Cos de professors d'ensenyament secundari3.9412811.4075.629
A2Cos de professors tècnics de formació professional61032642
A1Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes5241975
A1Cos de professors d'arts plàstiques i disseny3431350
A2Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny9110
Total8.0705011.43910.010Més informació: 


21 de desembre de 2018

Oposicions docents: Informació bàsica publicada pel Departament d'Educació

Oposicions docents: Informació bàsica

A l'espera de la convocatòria de les properes oposicions docents, el Departament d'Educació ha publicat en la seva web informació bàsica referida a aquestes oposicions:Més informació:

Recorda que si vols estar informa't de totes les novetats del procés d'oposicions, pots apuntar-te en aquest formulari per rebre tota la informació:
.


19 de desembre de 2018

Concentració davant conselleria justícia per l’escola de Brians 1


Professorat de l’Escola Artur Martorell del centre Penitenciari Brians 1 s’ha concentrat aquest matí davant la seu de Justícia per demanar la immediata paralització de les obres que s’estan duent a terme i que posen en qüestió el projecte educatiu del centre. Han comptat amb la solidaritat d’altres docents d’escoles d’adults.

La concentració estava convocada pels sindicats UGT, CCOO, USTEC i CGT que havien demanat una reunió amb el Director General de Serveis Penitenciaris Amand Calderó des del passat 30 d’octubre, sense cap resposta. La direcció penitenciaria, tampoc ha accedit a reunir-se avui amb els sindicats o a fixar una data per fer-ho. Els sindicats han demanat a les portes del Departament la paralització immediata de les obres, que permeti reiniciar converses amb el o la director/a que substitueixi al director dimitit Josep Font, i han insistit amb la demanda de reunió amb el Sr. Amand Calderó.

Fa 15 dies representants de l’escola i dels sindicats ja es van reunir amb representants parlamentaris d’ERC, Comuns, PSC i la CUP-CC per demanar el seu suport a les demandes i proposar-los una visita al centre per conèixer de primera mà el projecte educatiu de comunitat d’aprenentatge que ha tingut diversos reconeixements pedagògics.

18 de desembre de 2018

Ens volem vives i lliures!

En record i homenatge a Laura Luelmo, assassinada per la violència masclista.Des de la Federació d'Educació de CCOO volem transmetre el nostre condol i solidaritat a la família i amics de Laura Luelmo i a tota la comunitat educativa.

Aquest nou assassinat ens reafirma en la necessitat d'incrementar la lluita per posar fi a totes les violències contra les dones i la importància d'aprofundir en la coeducació per assegurar l'erradicació d'aquesta xacra.

Teniu a la vostra disposició una unitat didàctica per abordar la violència contra les dones des d'Infantil fins a la Universitat elaborada per la Federación de Enseñanza de CCOO.


14 de desembre de 2018

Per un debat transparent, ampli, obert i participatiu a l’IOC

Per un debat transparent, ampli, obert i participatiu del professorat, personal d’administració i tècnic i de tot l'alumnat de l’IOC

 • CCOO demana ampliar el temps de debat participatiu, que s’ha obert sense cap mena de difusió, tampoc entre la comunitat educativa de l‘IOC.
 • CCOO exigeix al Departament respecte i confiança vers la comunitat educativa de l’IOC. El Departament ha de fer públic el document de treball del futur decret.


CCOO demana l'ampliació del temps obert per a participar en el debat “Regulació de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Consulta pública prèvia a l'elaboració del Decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)”.

CCOO ha tingut notícies que aquest procés el Departament no l’ha fet de manera oberta ni s’ha fet la difusió entre els i les professionals que treballen al centre. CCOO denuncia que així no es facilita ni es potencia aquest necessari debat. De fet, ha estat avui quan membres de la comunitat educativa del centre s’han posat en contacte amb CCOO per a evidenciar que no se’ls ha informat del procés obert, que avui precisament finalitzava. 

Això s’ha de corregir i rectificar, més quan després de 6 anys esperant un decret que reguli l’IOC, no es pot fer un debat que no compti amb la màxima participació, amb la necessària intervenció del seu professorat, personal d’administració i tècnic, alumnat, professorat col·laborador, centres col·laboradors, etc.  Si es tracta de definir quin model de centre serà l’IOC i quina singularitat tindrà, no pot ser que la manca de debat obert sigui la primera fase d’aquesta definició.

El 2019 farà 13 anys de la creació de l’IOC i encara estem pendents del decret, tal com preveu la LEC,  que reguli el seu funcionament i organització. Decret que segons la LEC hauria d'haver estat vigent abans del juliol de 2012 i que fou promès pel Departament d'Educació abans de finals del 2014. 

A inicis d’aquest curs 2018/2019  el conseller d’Educació el va anunciar però no s'ha volgut compartir cap dels diferents esborranys que s’han anat realitzant ni amb els membres de la comunitat educativa de l’IOC, ni amb els agents socials ni tam poc s’ha informat del seu contingut als representants del professorat a través de la Mesa sectorial de negociació.

Aquest mutisme i aquest aocultació dels documents ja elaborats obre la porta a valorar si el Departament vol un veritable procés de participació de la comunitat educativa. Si es vol limitar, el Departament ho estan fent bé, ja que de moment no existeix aquest debat obert, ni tampoc intern entre la comunitat educativa de l’IOC. En canvi, si es vol un debat ampli, obert, transparent, ric  i participatiu cal fer alguna cosa més que penjar-lo en una web.

CCOO demana al Departament que mantingui obert i difongui el formulari de participació, i que convidi a tota la comunitat educativa a fer les seves propostes, a facilitar espais de trobada i reflexió de la comunitat educativa de l’IOC, etc. 


CCOO demana al Departament que faci públic l’esborrany del decret perquè comencin a fer-se aportacions sobre un document llargament esperat. És necessari respectar a tota la comunitat educativa. Aquest respecte ha de començar amb la confiança i la transparencia necessària.

CCOO està compromesa des de fa molts anys en la defensa estratègica dels ensenyaments públics a distància, des del seu origen, com també ja en les etapes anteriors, d’ensenyaments semipresencials. Aquest compromís ens anima a implicar-nos encara més i  a debatre amb el conjunt de la comunitat educativa quines són les propostes que haurien de contemplar-se en el futur decret.

Com sempre compteu amb les persones de CCOO.

Àngel Garcia, delegat de CCOO
angelgarcia@ccoo.cat

CCOO critica el Departament d'Ensenyament per ofegar el creixement de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)


CCOO critica el Departament d'Ensenyament per ofegar el creixement de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)


13 anys sense regulació ni recursos de l'educació pública a distància situen Catalunya al capdavant en privatització i externalització de l'FP a distància

El 2019 farà 13 anys de la creació de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i encara estem pendents del decret, tal com preveu la LEC, que reguli el seu funcionament i organització; decret que segons la LEC hauria d’haver estat vigent abans del juliol de 2012 i que fou promès pel Departament d’Ensenyament abans de finals del 2014. A inicis d’aquest curs 2018/2019 el conseller d’Ensenyament va anunciar la seva creació però ni s’ha compartit cap esborrany amb als agents socials ni ha passat per mesa sectorial.

L’IOC és l’únic garant de l’oferta pública d’estudis secundaris no presencials a Catalunya. El curs passat va donar servei a 13.849 alumnes, que cursaren ensenyaments com graduat en educació secundària, cicles formatius de grau mitjà i grau superior, batxillerat i anglès, entre d’altra oferta formativa.

Segons dades del propi Departament, en els darrers 5 cursos l’IOC ha perdut alumnat de Formació Professional (FP), tant de cicles de grau mitjà (de 2.830 a 2.582) com de grau superior (de 6.786 a 6.182); en canvi, l’alumnat en centres privats s’ha incrementat en un 2.777,69 % al grau mitjà (de 130 a 3.741) i en un 15.429,6% al grau superior (de 64 a 9.939). El preu per curs en els centres privats oscil·la entre els 2.000 i 4.000 euros l’any.

El creixement exponencial de les empreses i editorials que imparteixen FP, amb el vistiplau del Departament d’Ensenyament mitjançant acords, convenis, i aplicació de mesures flexibilitzadores i la manca de recursos i de pressupost propi de l’IOC han convertit Catalunya en la comunitat amb més alumnat a distància en centres de titularitat privada i el territori ideal per lucrar-se de la necessitat de formació de les persones.

L’escassa oferta pública a distància agreuja les possibilitats d’accés a les persones amb menys recursos i formació de nivell mitjà i augmenta la segregació educativa i formativa: Catalunya som la segona comunitat autònoma amb més segregació d’aquest tipus.

L’informe 1/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ja instava el Govern a aprovar una normativa reguladora al més aviat possible, a fer una anàlisi de la capacitat docent de la dedicació i de les tasques encomanades al professorat propi per regular les seves condicions de treball, a regular la figura del professorat col·laborador i a homogeneïtzar els preus públics dels estudis d’idiomes, entre altres recomanacions.

Des del curs 2015/2016 es produeix l’externalització de la gestió informàtica de l’IOC (com a la resta de centres educatius públics) empitjorant sensiblement la qualitat del servei prestat amb demores i múltiples incidències que no poden ser solucionades per l’IOC directament.

Alhora, l’IOC no pot disposar del seu pressupost (pendent de la transferència anyal del Departament, que arriba al límit) per fer front al pagament del professorat col·laborador que solia retribuir a l’inici del semestre, una vegada finalitzada la col·laboració del semestre anterior. A partir del 2015/2016, al llarg dels cursos el pagament s’ha anat dilatant cada vegada més, fins a arribar a l’actualitat a retribuir els serveis prestats un semestre al final del semestre següent, o sigui passats 6 mesos. A tenir en compte també que les retribucions d’aquest professorat col·laborador mai han estat actualitzades des de la creació de l’IOC i per poder ser-ho dependrien de l’actualització de la transferència del Departament d’Ensenyament, que no es produeix.

CCOO denunciem aquesta situació i exigim que el decret:
 • Inclogui, juntament a les competències dels seus òrgans de direcció, el règim d’autonomia de gestió de centre.
 • Reculli l’autonomia i l’existència d’un pressupost propi necessari per prestar un servei de qualitat amb recursos del segle XXI, tenint en compte que representa l’única oferta pública a distància per a col·lectius que necessiten requalificar-se i que els seus usuaris són majoritàriament persones adultes amb dificultats de conciliar la formació amb la seva vida professional i/o familiar.
 • Reguli les especificitats del treball del professorat a distància valorant la diversitat de tasques de creació de materials i diferents coordinacions especials, entre altres tasques, per tal d’organitzar i coordinar l’activitat formativa a dur a terme en un projecte tan singular.
 • Reguli els requisits d’accés del professorat tenint en compte el particular projecte educatiu de l’IOC, amb transparència i mitjançant un procés selectiu que garanteixi la igualtat alhora que l’estabilitat requerida, tenint en compte l’especificitat dels projectes que s’hi desenvolupen, també en relació a la provisió dels llocs de treball del professorat col·laborador i les seves condicions.
 • Que s’agiliti el pagament al professorat col·laborador (rectificant la clàusula de pagament actual que indica que aquest es farà al final del període acadèmic immediatament posterior) i s’actualitzin les retribucions del professorat col·laborador.


Barcelona, 14 de desembre de 2018 

13 de desembre de 2018

Acord pel retorn de les pagues i la recuperació dels drets retallats (Vaga 12D desconvocada)


CCOO després d'un procés de negociació i pressió intensa hem aconseguit un acord que ens permet desconvocar la vaga prevista per demà dimecres 12 de desembre de 2018.

Aquest acord inclou la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d'aquest retorn serà:
 • 2019: 40 per cent paga 2013 (10 durant el 1er trimestre).
 • 2020: 60% del 2013.
 • 2021: 55 %del 2014 i 50%  de productivitat( pel personal laboral del departament d' ensenyament).
 • 2022: 45 %del 2014 i 50 % restant del complement  de productivitat.

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn  a partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

L'acord també contempla el compromís de negociar durant la primera quinzena del gener de 2019 noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres.

CCOO hem fet valer la força de la mobilització i negociació. La convocatòria de la vaga ha estat l'eina per arribar amb èxit al final d'un procés negociador intens amb el qual consolidem la nostra força com a sindicat útil i responsable.

Continuarem amb la lluita, encara ens queden drets per recuperar!

Seguirem combinant mobilització i negociació!


Acord signat:Vídeos del Manel Pulido,

Secretari general de la Federació d'Educació de CCOOPrimera reunió del MUCE amb el Conseller d’Educació
Dimarts, 11 de desembre, el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) composat pels sindicats d’educació, les famílies, els estudiants i els moviments de renovació pedagògica ens vam reunir amb el Conseller Josep Bargalló.

L’objectiu d’aquesta reunió era presentar-li un document elaborat i consensuat al MUCE on hem plasmat les demandes per aconseguir una educació pública, equitativa i democràtica.

Per l’extensió de les propostes fetes en aquest document, el Conseller ens ha emplaçat a participar de diferents grups de treball amb les Secretaries Generals corresponents.

Tot i així, el Conseller ens va avançar una sèrie de propostes que tenen previstes pel proper curs “si s’aproven els pressupostos del govern de la Generalitat”.

Les accions que es desenvoluparan són les següents:

-Revertir paulatinament totes les retallades d’aquests darrers anys amb un calendari que concreti la seva recuperació.


-Sobre el Decret del Sistema Educatiu Inclusiu

·        respecte a l’alumnat
o   es vol contractar nou personal docent, tècnic i especialista en necessitats educatives específiques amb un percentatge prou significatiu, tot i que no arribarà a resoldre totes les situacions.
o   Incrementaran el pressupost pel personal vetllador en dos milions d’euros amb la idea a mig termini que aquests treballadors/des deixin de ser personal externalitzat.
o es modificarà algun article de la LEC perquè en cas de pròrroga pressupostària es pugui incrementar la plantilla del personal d’atenció educativa.

Les CCOO ho valorem positivament, però exigim començar immediatament les converses amb el Departament per preparar la internalització del personal subcontractat, com a legítimes representants sindicals d’aquestes treballadores.
·      
r     respecte al professorat
o   es proposen accions concretes per incloure els professionals amb necessitats educatives específiques.

-Sobre la coeducació i l’educació afectivo-sexual als centres educatius

o   no hi haurà cap nova assignatura amb aquest sentit però si s’han proposat realitzar tallers específics sobre aquests aspectes pel professorat.
o   a l’hora d’implementar-ho als centres educatius, s’hauran de programar com a projectes globalitzats i de manera transversal.

-Sobre la Formació Professional

o   es va comprometre a ampliar l’oferta formativa en cicles de grau mitjà, grau superior i PFIs, especialment creixeran les famílies professionals que tinguin relació i demanda amb el teixit productiu del territori.
o s’augmentarà l’oferta de cicles formatius de manera considerable i estructural.
o l’organisme que continuarà controlant la FP serà el Departament d’Educació.

Compartint aquests plantejaments, les CCOO encara ens preguntem perquè continua sent tant complicat reunir-nos amb el Director General de Formació Professional per rebre explicacions sobre la planificació general d’FP, quan s’estan tancant alguns cicles formatius i no es fan oposicions de les famílies professionals dels sectors industrials.

-Sobre noves construccions escolars

o   s’està acabant d’elaborar un Pla de construccions a set anys vista que sigui estructural.
o   es faran les construccions estructurals que siguin necessàries.
o   s’està treballant amb tots els Serveis Territorials per tenir una planificació educativa a set anys.
o   a on es pugui s’impulsarà el model Institut-Escola.

Són unes bones paraules, que esperem que es compleixin, insistint també en la dignificació de les actuals construccions, eliminant també el fibrociment existent.

-Sobre condicions laborals

o   La Conselleria d’educació està disposada a parlar amb els sindicats de les propostes de la plataforma reivindicativa ( 1 hora lectiva menys, el primer estadi als sis anys, -potser amb caràcter retroactiu-, els terços de jornada passarien a mitja jornada,  les dues hores per 55 anys, la reducció de jornada per malaltia...)
o   expressen que només hi ha una demanda que no s’acceptaria que és la de tornar a 24 hores de permanència a secundària en comptes de les 28 hores que hi ha actualment.
o   sobre oposicions convocaran 20000 places si hi ha pressupostos i 15000 si no n’hi ha.

Aquests temes són els que ja estem parlant els representants dels i les docents a la Mesa Sectorial. Fins aquest moment, aquest ha estat el discurs del Departament, a l’espera d’un acord de pressupostos que permeti concretar-ho. Les CCOO continuem exigint aquests nous pressupostos i, amb la nostra acció sindical, intentem ajudar a la seva aprovació per poder negociar amb el Departament.

-Sobre els menjadors escolars

o   s’està millorant i modificant l’esborrany de menjadors perquè quedi reflectit que l’espai del temps del migdia sigui un servei públic i un espai educatiu.
o   s’està buscant la forma jurídica per poder regularitzar la situació dels menjadors gestionats per les AMPAs i les AFAs perquè puguin continuar amb aquest servei.
o   es vol treballar com ha de ser el projecte educatiu del menjador escolar amb la Comunitat Educativa i com s’ha de concretar la seva gestió.   L’horitzó seria que el Departament d’Educació en tingués la gestió directa i fos un servei gratuït i universal. Tot i això, a curt i mig termini és difícil d’aconseguir a nivell pressupostari.

Les CCOO continuarem treballant per un menjador universal i gratuït. Mentre arriba aquest moment, valorem positivament les intencions del Departament, exigint la incorporació de les treballadores i treballadors del menjador en la gestió i seguiment dels mateixos.

-Sobre l’etapa educativa del 0-3 

o   es proposa dedicar-hi 20 milions d’euros i comptar, també, amb el suport de les diputacions i ajuntaments.

Aquesta ha estat una exigència continuada de CCOO des de que el Departament va eliminar aquesta aportació.

-Sobre la Segregació Escolar

o   s’està recolzant el Pacte contra la Segregació que impulsa el Síndic de Greuges i s’està modificant el Decret d’admissió d’alumnat traient els punts extres per exalumnes i per malalties digestives.

El Conseller va insistir molt en la importància d’aprovar els pressupostos perquè sense ells la majoria de propostes no es podran portar a terme.

Des de la Federació d’Educació de CCOO valorem la reunió de forma positiva, però estarem amatents, exigirem que es tingui en compte a la Comunitat Educativa per a la seva concreció i específicament a la representació sindical per tot allò que afecti a les condicions laborals. Demanem que hi hagi un calendari el més aviat possible per portar les propostes a terme; perquè l’educació a Catalunya està patint retallades des de fa molts anys.

11 de desembre de 2018

#12DVaga

VAGA DESCONVOCADA

http://educacio.ccoo.cat/2018/12/acord-pel-retorn-de-les-pagues-i-la.html.CCOO i UGT convoquen el 12 de desembre vaga general dels treballadors/es dels serveis públics de la Generalitat

Els dos sindicats instem la resta de sindicats a sumar-se a les mobilitzacions conjuntes i a la convocatòria de vagaAvui els sindicats CCOO i UGT han anunciat en roda de premsa conjunta la convocatòria d'una vaga general dels més de 250.000 treballadors i treballadores dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya. El motiu principal de la convocatòria és l'exigència del retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets aquests darrers anys.

L'incompliment dels acords signats i de les resolucions aprovades pel Parlament, sumat a la proposta presentada a la darrera reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), representen un autèntic insult i una falta de respecte als treballadors/es de la Generalitat. La gravetat de la situació ens obliga a obrir un calendari que exigeix deixar al marge les mobilitzacions corporatives i sectorials i prioritzar la unitat sindical. És per això que instem tots els sindicats amb representativitat als serveis públics de la Generalitat a sumar-se a la convocatòria d'una gran vaga general el proper dia 12 de desembre.

Els propers dies farem públic el calendari de mobilitzacions, ens reunirem amb els Grups Parlamentaris i farem petició de reunió amb els consellers Pere Aragonès i Jordi Puigneró. Demà dimarts, 13 de novembre, a les 9.30 hores, convoquem una concentració conjunta a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona com a inici de les mobilitzacions.

CCOO i UGT manifestem un cop més la nostra voluntat d'arribar a un acord, però exigim la retirada de la proposta de recuperació presentada a la MEPAGC i la presentació d'una nova proposta basada en la Resolució aprovada al Parlament de Catalunya.Feu clic per veure:
 • Els cartells de la vaga dels serveis públics de la Generalitat del 12 de desembre pel retorn de les paguesJa n'hi ha prou d'excuses!
#FetsNoParaules
#12D
#VagaServeisPúblics
#VolemLesPagues


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de novembre de 2018 
12/11/2018 


CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han registrat la convocatòria de vaga al sector públic de la Generalitat


Foto
Avui, 19 de novembre, CCOO i UGT hem presentat al Registre de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del c/Sepúlveda, 148-150, de Barcelona, la comunicació de vaga general de 24 hores als serves públics i concertats de la Generalitat i universitats públiques el pròxim 12 de desembre.


CCOO instem al Govern a retirar la insultant proposta de no recuperació de les pagues fins el 2026, i a que faci una que reculli el que ja vam acordar: recuperar enguany un mínim del 10% de la paga de 2013, complir amb la resolució del Parlament perquè en 2 anys retorni les pagues de 2013 i 2014, i un calendari de retorn de la resta de drets i retribucions arrabassats des del 2012. El Govern té la possibilitat de reconduir el conflicte, amb propostes en la Mesa en aquest sentit: O acord -i compliment- o conflicte.CCOO entenem que és el moment d’avançar tots junts en la lluita per revertir les retallades que estan afectant al conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i serveis concertats, així com de les universitats públiques, per a recuperar els drets i les retribucions que ens han arrabassat a tots nosaltres. Aquesta lluita per la recuperació de les dues pagues robades i altres drets ens uneixen a més de 250.000 persones treballadores. Ara més que mai la lluita ha de ser compartida i creiem que cal enfortir-la, per això demanarem als sindicats representatius al sector públic que se sumin a la convocatòria.

Feu clic per descarregar-vos l'escrit amb la comunicació de vaga.   
El pròxim 12 de desembre, les CCOO fem una crida a la vaga al conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i de l’ensenyament concertat, així com de les universitats públiques.

Una jornada emmarcada en la lluita del conjunt d’aquestes treballadores per aconseguir canviar les polítiques públiques i de personal de la Generalitat de Catalunya. Perquè malgrat que hem aconseguit millores en els darrers mesos gràcies als acords signats, la lluita per la recuperació de les dues pagues robades i altres drets, ens uneixen a més de 250.000 treballadores.

La gent que cada dia aconseguim, amb la nostra feina, que les catalanes i els catalans disposin d’uns serveis públics de la màxima qualitat possible malgrat les retallades, no podem permetre que la Generalitat ens insulti oferint recuperar les pagues el 2026. Perquè un govern ha d’establir prioritats i està clar que nosaltres no ho hem estat pas. Perquè volem que deixin de felicitar-nos als empleats públics amb paraules; volem fets.

Ara és el moment de guanyar aquesta lluita. Hem d’aconseguir que aquesta restitució de drets estigui en els pressupostos que s’han d’aprovar. Uns pressupostos que han de revertir les moltes retallades de drets laborals i socials.

Ara és el moment d’unir el màxim possible de treballadores en una lluita compartida. Perquè només una victòria del conjunt més ampli possible, podrà donar-nos la força per aconseguir les millores que també necessitem a cada sector de l’Educació i altres serveis públics. Aquesta victòria ens permetrà negociar amb més força a les treballadores i treballadors de les universitats públiques, als docents i altres treballadores educatives de l’escola pública i també de la concertada, als nostres respectius àmbits de negociació.

Perquè a les CCOO volem millorar les condicions laborals dels i les docents i les metgesses, però també dels infermers i auxiliars, de les conserges i dels administratius i del personal d’atenció educativa.

Perquè la lluita no s’acabarà el 12D. Serà la força que mostrem deixant els nostres llocs de treball i prenent el carrer, la que ens permetrà negociar amb força als diferents sectors la restitució de drets més corporatius.

Perquè ara és el moment de recuperar tot allò que ens van robar, el 12D l’Educació ha de deixar les aules i sortir al carrer.


                                        Carta al President

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya demanen reunió al President Quim Torra per desbloquejar la vaga del 12D al sector públic de la Generalitat


Foto
En les concentracions que venen fent els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya del sector públic de la Generalitat a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, avui dimarts, 20 de novembre han lliurat una carta al President de la Generalitat, Quim Torra. En ella li demanen reunió que permeti desbloquejar la vaga del 12D al sector públic de la Generalitat.


Els representants sindicals s’han reunit amb el cap de l’Oficina del President (atès que ell era a Vacarisses per l’accident d’un tren de Rodalies), a qui han transmès la petició de reunió amb el President, així com la carta amb les reivindicacions d’ambdós sindicats.Adjuntem la carta lliurada avui a la Generalitat:1.- Perquè convoqueu vaga el 12D?
És hora de revertir les retallades. Anàvem avançant en alguns temes (increment salarial, cobrar el 100% en cas de malaltia), però amb el retorn de les pagues extres del 2013 i 14 l’Administració ens ha dit que ens esperem fins al 2.026 per recuperar-les. Si deixem que ens insultin en això es pensaran que poden fer el que vulguin. Cal donar un cop a la taula.


2.- Però aquesta vaga serà útil?

La convocatòria ja ha posat nerviós al Govern i comencen a parlar de revisar la seva proposta. Hi ha dos elements que ens fan ser optimistes: els grups parlamentaris que poden donar suport als pressupostos del Govern han posat això com a condició imprescindible, i una mobilització de tota l’administració pública, l’educació concertada i les universitats és una demostració de força que no s’ha vist des del 2010. 

3.- Però cal reivindicar més coses que les pagues, no?

Moltes més!. Tant a la convocatòria oficial de vaga com als nostres comunicats o cartells ho expliquem així. Ara, fem central aquesta reivindicació perquè té tres avantatges: 

 • Exemplifica que no estem disposats a aguantar més insults ni més burles
 • Unifica a tots els sectors cridats a la vaga.
 • És l’element clau perquè hi hagi prou suport al Parlament per aprovar els pressupostos, i sense pressupostos la resta de reivindicacions seran més que difícils d’aconseguir.

4.- I una vaga de tota la gent afectada per això de les pagues no invisibilitza les reivindicacions de cada sector?

Tenim clar que una vaga potent, amb una convocatòria i una plataforma única, és el que ens permetrà ser més fortes a l’hora de continuar la lluita i les negociacions a cada col·lectiu. Començar ja amb un poti-poti de convocatòries, unes de cinc dies, unes de dos, altres només de dues hores, uns sindicats que convoquen en un sector, però no en el del costat..., crea confusió i desmobilitza.

5.- Però en alguns sectors de l’educació s’ha convocat vaga el 29N, no?

Ara mateix sembla que a les universitats públiques convoquen 28 i 29, aprofitant una proposta dels estudiants, però gairebé cap comitè ni junta de personal docent o d’administració i serveis s’ha adherit; als centres de pública no universitària al personal docent i laboral el criden a la vaga el 29 tot el dia, però al personal de consergeria i administració només dues hores, a l’educació concertada no hi ha cap convocatòria…
En fi. Ens sap greu tanta confusió, però el que és segur és que el 12D anirem totes i tots a una.


6.- Però no hauria estat millor una sola convocatòria?

Segur que sí. La cosa és que la vaga del 29 va començar com una proposta per les universitats públiques i després es va voler convertir en una convocatòria de pública no universitària. Vam consultar a la nostra afiliació i ens va dir que no tocava una mobilització aïllada i en plenes negociacions amb el Departament. 

Quan el govern va llençar la bomba que no ens retornarien totes les pagues fins al 2026 vam intentar coordinar una acció amb els sindicats presents en l'àmbit de la Generalitat i l’educació concertada, i ho hem aconseguit amb alguns, però amb altres no. Sap greu i demanem disculpes per què segur que ho podìem haver fet millor, però ara cal assegurar un suport massiu a l’única convocatòria que ha posat nerviós al Govern i pot mobilitzar a més de 250.000 treballadores i treballadors. 

7.- I com podem ajudar a fer que el 12D sigui un èxit?

Encara tenim dies per preparar aquesta vaga i el fonamental és el boca a  orella, centre a centre. Des de CCOO estem fent concentracions davant del Govern, reunint-nos amb els grups parlamentaris, fent cartells, vídeos...i pots estar al dia de tot a bit.ly/12DVagaGeneral.
CCOO reclama al Govern de la Generalitat que no s'amagui davant la vaga convocada al sector públic el 12 de desembre


PER QUÈ S’AMAGA EL GOVERN DE LA GENERALITAT?

CCOO ens preguntem on és el Govern de la Generalitat, per què s’amaga i per què demostra aquesta manca de respecte tan gran per les treballadores i els treballadors de la Generalitat.

Davant l’escalada de la conflictivitat, el Govern està desaparegut. Es van anunciant i succeint conflictes i vagues a tots els àmbits dels serveis públics de la Generalitat. Fa 27 dies que CCOO i els altres sindicats ens vam aixecar de la Mesa General de Negociació com a resposta a la proposta insultant que ens van presentar. Des d’aquell dia, no hem tornat a saber res del Govern. Segueix amb l’estratègia dilatòria habitual dels darrers temps. Tota la funció pública, en peu de guerra, i el Govern, desaparegut, com si no anés amb ells.

CCOO, conjuntament amb UGT, hem convocat una vaga general de 24 hores per al dia 12 de desembre per reclamar el retorn de les pagues robades. Vam anunciar la vaga el passat 12 de novembre, i vam registrar la convocatòria el 19 de novembre. Mentre registràvem la vaga, el conseller Puigneró anunciava que farien una nova oferta de retorn de les pagues.

Ja fa més d’una setmana d’aquest anunci i encara no en sabem res. On està el conseller?

Hem demanat una reunió amb el vicepresident i conseller d’Economia, i no tenim resposta. Hem demanat reunió al President Torra, i tampoc hi ha resposta. Per què s’amaga el Govern? Per què no vol saber res del personal que fa funcionar els serveis públics?

No es tracta d’una manca de respecte als sindicats. No es tracta d’una manca de respecte a CCOO. La falta de respecte del Govern és a les persones, és contra la dignitat de les treballadores i els treballadors.

El Govern es nega a complir el compromís signat fa més d’un any de pagar “un mínim del 10% de la paga de 2013” durant el 2018. Aquest “mínim” suposaria uns 50 milions d’euros, a disposar d’un pressupost de la Generalitat que per a aquest any 2018 és de 38.000 milions d’euros. ¿Es pensa el Govern que ens podem creure que no poden pagar aquest any, almenys, aquests 50 milions? Ni 100 milions? De veritat no volen pagar aquest “mínim”? Per què?

El passat 28 d’agost, el Govern va licitar contractes de serveis relacionats amb les noves tecnologies i la digitalització per un total de 889 milions d’euros. Això, a proposta del mateix conseller que ens va proposar tornar-nos les nostres pagues en 8 anys perquè diu que no hi ha diners per a les pagues. La paga d’un any suposa un import aproximat de 500 milions d’euros. CCOO entenem que la digitalització no ha de passar per davant de les persones.

Pensa el Govern que la digitalització del país han de pagar-la els empleats i les empleades públiques?

No creu el Govern de la Generalitat que la gent treballadora té dret a cobrar el seu salari a canvi de la seva feina?


Aquest Govern no aprèn. Després de l'insult que vam rebre el 31 d'octubre, amb una proposta de recuperació fins al 2026 de les dues pagues robades el 2013 i 2014, continua sense oferir una solució.

Ahir 3 de desembre, en 4 hores de reunió amb el Comitè de Vaga, el Govern no va ser capaç de presentar una oferta de recuperació del conjunt de les pagues. Es va limitar a incrementar la recuperació el 2019 d'un 25% de la paga del 2013, en lloc del 10% ofertat el 31 d'octubre.

No ens empassarem cap proposta indigna. Han de tornar aquest 2018 un mínim del 10%, tal com es van comprometre el juny del 2017. I han de presentar una proposta raonable de retorn de la resta.

No deixarem de treballar per una solució acordada, però el 12D hem de sortir a defensar la nostra dignitat i la dels serveis públics que prestem.

Només amb la força dels treballadors i treballadores podrem aconseguir la victòria. Una victòria que ens ajudi a la recuperació de la resta de retallades. Una victòria que hem d'aconseguir les 250.000 persones que treballem per la Generalitat, les universitats públiques i els serveis concertats.

El 12D, tothom a la #VagaServeisPúblics