20 de febrer de 2019

Contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzada.

Defensem unes condicions laborals dignes


Concentracio, 23 de febrer, a Foment de Treball contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzadaLa Federació d'Educació  inicia  una campanya de mobilitzacions davant l'actitud immobilista de les patronals del sector i la falta de resposta a les propostes plantejades per treballadors i treballadores, i insta a les famílies a sumar-se en la dignificació del treball d'aquest col·lectiu. 

Després d'anys d'ajustos, congelacions salarials i pèrdues de poder adquisitiu, i després de gairebé dos anys negociant el conveni col·lectiu del sector sense pràcticament avanços, les organitzacions patronals han d'iniciar un procés negociador real que abordi les necessitats de les milers de persones emprades en el sector i permeti dignificar les seves retribucions i les seves condicions de treball.

CCOO ha traslladat a la Mesa Negociadora propostes de millora de les condicions laborals i la recuperació del poder adquisitiu. Les nostres demandes no han tingut resposta i, de manera sistemàtica, s'han negat i rebutjat tots els nostres plantejaments. La pretensió patronal de fixar la retribució de les/us educadores/és infantils entorn dels 900 euros mensuals, o que les/us mestres/us augmentin la seva jornada laboral, és indignant, vergonyosa i mostra la seva més absolut menystinc a l'encomiable labor d'aquests col·lectius. L'educació en l'etapa més primerenca deixa de ser una prioritat per a convertir-se en un negoci l'única preocupació del qual és la rendibilitat econòmica. 

Les treballadores i els treballadors del sector, després d'anys de sacrificis, no poden continuar sostenint sobre la seva esquena els costos d'una crisi que no van generar, mentre que les patronals, amb la seva actitud immobilista en la Mesa  Negociadora, semblen voler perpetuar la situació. És el moment de realitzar una aposta pel sector, que passa inexcusablement pel reconeixement de la labor desenvolupada per les/els  treballadores/rs que el sostenen i per la millora de les seves condicions de treball.

19 de febrer de 2019

ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l'oficina del Consorci d'Educació de Barcelona


ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l'oficina del Consorci d'Educació de Barcelona
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha modificat l’atenció personalitzada al seu personal (professorat i PAS), l’alumnat i les seves famílies i els centres educatius, de manera que molts dels tràmits requereixen demanar cita prèvia en una franja horària compresa entre les 9 hores i les 12:45 hores i entre les 15 hores i les 16:45 hores. Malauradament moltes de les cites no es donen amb la immediatesa necessària i els tràmits amb caràcter d’urgència poden quedar fora dels terminis.

El CEB que es defineix en la seva pàgina web com a “instrument de cogestió i descentralització” que treballa “per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania”  i que gestiona al voltant del 20% de l’alumnat de Catalunya, més de 10.000 treballadors/es de la Generalitat i de l’Ajuntament i més de 300 centres amb situacions complexes (gestió dels nomenaments, les substitucions, les baixes, sol·licituds, matrícules...) ha de poder atendre al seu públic amb les dotacions i recursos necessaris. 

El sistema de cita prèvia podria haver suposat una millora en la gestió i l’atenció del personal, els centres, l’alumnat i les famílies, però sense els recursos adients el servei no està cobrint les demandes. A més a més, l’horari d’atenció al públic es solapa amb l’horari laboral més habitual i això dificulta a les famílies la possibilitat d’accedir-hi. També l’atenció al personal queda condicionada al permís que doni la direcció del centre, traslladant la responsabilitat a l’equip directiu, ja que en molts casos no existeix la possibilitat d’assistir fora d’horari de permanència al centre. 

CCOO vam presentar una queixa a la gerència del Consorci el passat més de març sense cap resposta i des de llavors el problema ha continuat. Per aquests motius demanem que es prenguin les mesures necessàries perquè l’oficina del Consorci de Barcelona ofereixi una atenció digna als seus treballadors i treballadores, els centres, l’alumnat i les seves famílies, com són:

  • L’ampliació de la plantilla del personal d’administració i serveis de l’oficina del Consorci.
  • L'ampliació de l’horari d'atenció al públic.
  • La implantació d’un servei d'atenció personal immediat per motius urgents.
  • Unes respostes per e-mail més argumentades i en els terminis de temps (72h) previstes en la normativa.
  • Més formació per a la gent que atén amb cita prèvia.


Si et vols adherir a la reclamació individualment o com organització o pots fer en el següent formulari:

https://goo.gl/forms/S2LJYrkknQbwQX053.


CCOO Educació Barcelonès14 de febrer de 2019

Candidatura feminista i guanyadora a les eleccions sindicals de l'ensenyament públic


El proper 12 de març

CCOO presenta una candidatura feminista i guanyadora a les eleccions sindicals a l'ensenyament públic no universitari

El proper 12 de març el personal docent escollirà a les seves representants en les eleccions sindicals que es celebraran a Catalunya. En total, les llistes de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya estaran formades per 1.011 docents, una xifra que reflecteix el compromís i confiança de moltes companyes i companys cap al nostre sindicat.

El 68’44% de les llistes estan formades per dones, un percentatge que s’acosta molt al de la totalitat de la plantilla del personal docent. A més, totes les llistes presentades (les 10 Juntes de Personal) estan encapçalades per dones. Aquest és un compromís de CCOO Educació en un sector tan feminitzat, fent realitat la nostra declaració com a sindicat feminista de l’11è Congrés de CCOO.

En les llistes electorals també estan representats tots els perfils professionals, tant els d’ensenyaments de règim general com de règim especial, el que permet a CCOO Educació portar a les Juntes de Personal i als àmbits de negociació les demandes dels diferents cossos i especialitats.

CCOO Educació es presenta a les eleccions sindicals amb la feina feta. Els acords signats que han permès la millora de les condicions laborals dels nostres companys i companyes en són la mostra. La implicació i l’aportació de propostes fetes per millorar la qualitat de l’educació en els espais de debat, decisió i negociació que hem participat reforça el nostre compromís per una educació pública, catalana, democràtica i equitativa.


Fets,NoParaules

1 de febrer de 2019

No aplicació de l'increment del SMI per a persones amb discapacitat


Amb data 28 de gener de 2019, els dos sindicats representatius del sector dels CET’s per a persones amb discapacitat intel·lectual , CCOO i UGT, i les patronals Dincat i La Confederació hem mantingut una reunió sobre l’aplicació de l’SMI.

Ens ha arribat la informació que des de AEES Dincat s’ha traslladat als seus associats la recomanació de NO APLICAR L’INCREMENT DE L’SMI fins que no hi hagi una acord escrit que reculli el compromís del Departament, o de l’Estat, de finançament complementari, suficient i específic per pal·liar els efectes de l’esmentat increment.

Així mateix la mateixa patronal comunica que s’ha demanat al Departament la interpretació jurídica concreta que fa de l’article 12 del Decret Llei 2872018 publicat el 29 de desembre de 2018 i que podria establir que no és obligat el pagament durant el 2019 de l’SMI publicat, en els Convenis Col·lectius vigents.

D’aquests dos fets, ratificats per la pròpia patronal, deduïm que aquestes entitats “socials” tenen la intenció d’utilitzar als treballadors amb discapacitat com a eina de pressió davant les diferents administracions.

Alhora la part sindical ja ens estem trobant que algunes entitats “socials” estant reunint als Comitès d’empresa per a proposar-los o imposar-los augments de jornades de 110 hores anuals si volen cobrar el nou SMI o bé que renunciïn al nou import; els representants dels treballadors s’estan negant seguint la recomanació de la part sindical. Però ens trobem que el que fan les direccions és intentar pactar de manera individual amb els treballadors.

CCOO i UGT no permetrem que es segrestin els drets dels treballadors, especialment els dels més vulnerables, com a moneda de canvi, i és per aquesta raó que ja estem planificant accions conjuntes per aturar aquest seguit de despropòsits on les víctimes tornen a ser les mateixes de sempre, els treballadors i treballadores, en aquest cas agreujat per tractar-se de persones amb discapacitat intel·lectual.