1 de febrer de 2019

No aplicació de l'increment del SMI per a persones amb discapacitat


Amb data 28 de gener de 2019, els dos sindicats representatius del sector dels CET’s per a persones amb discapacitat intel·lectual , CCOO i UGT, i les patronals Dincat i La Confederació hem mantingut una reunió sobre l’aplicació de l’SMI.

Ens ha arribat la informació que des de AEES Dincat s’ha traslladat als seus associats la recomanació de NO APLICAR L’INCREMENT DE L’SMI fins que no hi hagi una acord escrit que reculli el compromís del Departament, o de l’Estat, de finançament complementari, suficient i específic per pal·liar els efectes de l’esmentat increment.

Així mateix la mateixa patronal comunica que s’ha demanat al Departament la interpretació jurídica concreta que fa de l’article 12 del Decret Llei 2872018 publicat el 29 de desembre de 2018 i que podria establir que no és obligat el pagament durant el 2019 de l’SMI publicat, en els Convenis Col·lectius vigents.

D’aquests dos fets, ratificats per la pròpia patronal, deduïm que aquestes entitats “socials” tenen la intenció d’utilitzar als treballadors amb discapacitat com a eina de pressió davant les diferents administracions.

Alhora la part sindical ja ens estem trobant que algunes entitats “socials” estant reunint als Comitès d’empresa per a proposar-los o imposar-los augments de jornades de 110 hores anuals si volen cobrar el nou SMI o bé que renunciïn al nou import; els representants dels treballadors s’estan negant seguint la recomanació de la part sindical. Però ens trobem que el que fan les direccions és intentar pactar de manera individual amb els treballadors.

CCOO i UGT no permetrem que es segrestin els drets dels treballadors, especialment els dels més vulnerables, com a moneda de canvi, i és per aquesta raó que ja estem planificant accions conjuntes per aturar aquest seguit de despropòsits on les víctimes tornen a ser les mateixes de sempre, els treballadors i treballadores, en aquest cas agreujat per tractar-se de persones amb discapacitat intel·lectual.