22 de maig de 2019

21 de maig: Vaga escoles bressol privades i municipals externalitzades

CCOO convoca per al dimarts 21 de maig una vaga d'escoles bressol privades i municipals externalitzades per un conveni just i digne
Les treballadores de les escoles bressol privades i municipals externalitzades porten set anys amb el salari congelat, cobren 837 euros i 43,75 euros de complement. Des de fa dos anys, els sindicats i la patronal estan negociant el XII Convenio de asistencia y de educación infantil de àmbito estatal. La proposta de la patronal és establir una remuneració de 930 euros com a salari base que absorbiria l’antic complement de 43,75. Això suposaria un increment efectiu de menys de 50 euros.


La Federació d’Educació de CCOO considera que aquesta proposta consolida la precarització del personal d’un sector educatiu molt feminitzat i que té cura d’un segment infantil tan delicat com el de les escoles bressol. És per això que denuncia l’aval que els altres dos sindicats presents a la mesa de negociació, UGT i USO, donen a la proposta patronal. No s’entén que convoquin jornades de vaga per al 8 de Març contra la precarietat laboral en sectors feminitzats i després acabin ajupint el cap davant la pressió patronal del sector més feminitzat de tots. Tampoc s’entén que acceptin retribucions per sota del que marca l’Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) signat pels sindicats i patronals. Aquest acord xifra un salari mínim de conveni de 14.000 euros l’any i increments salarials per aquest any del 3%.

No només es tracta d’una qüestió de condicions salarials sinó també de dignificar la tasca educativa d’un col·lectiu professional que té una jornada laboral més llarga que la resta del sector educatiu, que fa alguna cosa més que guardar infants i que treballa en un entorn econòmic complicat, amb moltes microempreses sovint subjectes a licitacions municipals canviants.

És per això que la Federació d’Educació de CCOO juntament amb la Federación de Enseñanza de CCOO fem una crida al conjunt de treballadores perquè se sumin a la VAGA del 21 de maig del sector d'escoles bressol municipals externalitzades i privades i a la concentració que es farà davant Foment del Treball el mateix dimarts 21 a les 11.30 hores.

20 de maig de 2019

DONA I TREBALL A PALESTINA


ATUREM L’FP LOW-COST D’EDUCACIÓ. COMBAT LA PRECARIETAT

MANIFESTEl Departament d’Educació ha iniciat la 2a setmana de maig, la difusió al professorat  del nou model que vol implantar a corre-cuita el curs 2019/2020. Reforma feta per encaixar els currículums d’FP LOE  amb la formació en alternança dual de l’FP Inicial (Resolució RESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d'abril).

El  nou model es basa en el traspàs de totes les hores de lliure disposició dels mòduls professionals i  d’1/3 de les hores del mòdul Formació i orientació laboral (FOL) que passen a incrementar les hores del  mòdul Síntesi o Projecte (que tindrà 200 h.) i  les del mòdul Formació en Centres de Treball -FCT-(que tindrà 500 hores aproximadament). Es preveu un 1r curs al centre educatiu, que concentrarà la majoria d’hores curriculars, 1.000 hores, i un 2n curs amb una càrrega lectiva mínima, per facilitar l’estada a l’empresa.

Denunciem que aquesta nova organització curricular:
1-      No compta amb el diàleg, ni el consens dels agents socials més  representatius. No respecta el marc de la Llei 10/2015, ni es desplega  dins d’aquest,  tot i ser una normativa que afecta el sistema d’FP inicial i el seu encaix amb el laboral.

2-      No ha estat consultada, ni compta amb el consens del professorat, associacions de docents, moviments de renovació pedagògica, etc.

3-      No se’n coneix cap regulació, ni que aquesta  hagi passat pel tràmit previ del Consell Escolar de Catalunya.

4-      No se’n presenten informes, ni  dades estadístiques que l’avalin,  en el sentit  d’associar el fet  que l’alumnat passi més hores a l’empresa amb la  garantia d’una FP de qualitat i d’un millor aprenentatge.

5-      El professorat no n’ha estat informat, ni ha rebut formació per poder entomar amb garanties la nova organització i funcions (gestió del nou mòdul de Síntesi o Projecte i organització i seguiment d’aquestes noves pràctiques “exteses”). Tampoc s’han previst les noves condicions de treball (nous complements o reduccions lectives).

6-      Les organitzacions sindicals no n’hem estat informades fins a principis de maig en una mesa tècnica d’FP, després de dos cursos sense convocar-se mesa sectorial d’FP.

7-      Té com a finalitat fer un reajustament curricular de l’FP, modificant els currículums de totes les titulacions, per encaixar en un de sol  l’FP ordinària i l’FP Dual, quan l’FP Dual no la cursa ni un 10% de l’alumnat total i d’aquest solament la meitat fa l’alternança a l’empresa.

8-      Quant a la lluita per rebaixar l’actual taxa d’Abandonament Escolar Prematur (AEP) del 17%, sobretot en els CFGM, l’augment de la càrrega lectiva a  1r curs sembla “a priori” ser  totalment contraproduent.

9-      La reducció de les hores lectives a impartir al centre produeix afectació en la plantilla. No se’n coneix proposta, resolució de confecció de plantilla als centres educatius, que posi fre a la reducció de plantilla.

10-   La disminució considerable de les hores dels mòduls professionals encotilla als centres educatius pel que fa a innovació, recerca i adequació a l’entorn, així com deixa en mans de l’empresa tota l’especialització de l’alumnat, menystenint la realitzada als centres educatius fins al moment. Es percep una FP que té com a focus l’empresa, no les persones.

11-   La disminució de les hores del mòdul transversal de FOL, abunda en la desprotecció de l’alumnat que s’haurà d’inserir al món del treball amb menys garanties. Al ser un mòdul de política educativa és especialment greu la disminució d’hores d’aquest, hores necessàries per  al treball de les “soft skills”, per al coneixement de la normativa laboral i per prendre consciència com a futur treballador o treballadora.

12-   Una FCT, amb 500 hores de pràctiques a l’empresa, no fa més que aprofundir en la precarització del jovent. Les pràctiques no són remunerades i sense cotització a la Seguretat Social, amb la suspensió actual del Reial Decret 28/2018. És una estada a cost zero i obligatòria per tot l’alumnat.

13-   Crearà una disjuntiva en el món empresarial. Les empreses es trobaran que hauran d’escollir entre rebre alumnat en FCT (amb 500 hores de permanència a l’empresa, gratuïtes i sense cotització a la Seguretat Social) o rebre alumnat en Dual (amb 1.000 hores de permanència a l’empresa, amb retribució en relació a l’SMI i cotització a la Seguretat Social). L’imposar disruptivament un nou model, sense tenir consolidat, ni consensuat el d’FP Dual, no ajudarà a implantar una FP de qualitat a Catalunya, que reguli amb claredat l’estada dels alumnes a les empreses.

14-   Les empreses no han estat informades que l’alumnat hi haurà de romandre un 1/3 més de les hores actuals. Es preveuen dificultats en l’acollida, sobretot per part de  les PIME i microempreses, i especialment en els ensenyaments de règim especial, com els artístics, que actualment ja tenen dificultats per tenir una borsa d’empreses d’acollida amb garanties.

La Federació d’Educació de CCOO a Catalunya exigim:
·         L’Aturada immediata de la modificació curricular prevista pel Departament d’Educació.

·         La convocatòria de la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial (FPiERE).

·         Respecte, per part del Departament,  al marc de la Llei 10/2015 i a desplegar dins d’aquest les normatives que afectin el sistema d’FP inicial i laboral.

·         La posada en valor de  les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb l’obligatorietat de cotització a la Seguretat Social.

·         L’urgent  actualització de l’ acord d’FP de 1999, per a la millora de la qualitat de l’FPiERE i les condicions laborals del seu personal.

17 de maig de 2019

Llista provisional Oposicions Mestres Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 16 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Mestres a l'Ajuntement de Barcelona.


16 de maig de 2019

16 de Maig: Vaga Ensenyament Públic


13 Maig 2019

Malauradament, el Departament d’Educació, a la mediació al Departament de Treball, no ha presentat cap proposta per al professorat. Si el Govern no rectifica, i ho podria fer en el Consell de Govern de demà, dimarts 14 de maig, el professorat anirà a la vaga el proper dijous 16 de maig en la convocatòria amb més unitat sindical des de fa 6 anys.

 La situació és greu: respecte l’any 10 tenim 62.939 alumnes més i només 329 docents més. El pressupost de 2010 fou de 5.317 milions d’euros, mentre que l’any 18 va ser de 5.066 milions, això significa que la despesa per alumne encara està 303 euros per sota del que estava l’any 2010. Aquesta pèrdua de finançament ha comportat una pèrdua en la qualitat del servei, però també, de forma important, en les condicions laborals i en la moral del professorat.

Per tenir la mateixa capacitat de servei que teníem l’any 10 caldria contractar 7.200 docents més la qual cosa tindria un cost de 96 milions d’euros per al que queda d’any 19. Exigim al Govern que faci un decret llei, que el Parlament ja ens ha garantit que aprovaria en cas que el Govern el tiri endavant. Si no es dona aquest decret llei, atenent les demandes del professorat, no ens queda una altra sortida que anar a la vaga el proper dijous 16 de maig, per tal de fer veure al Govern que encara som a temps de rectificar per tenir un curs 19-20 millor del que ha estat enguany i no perdre un altre any, que ja en van massa.

El retorn de l'horari lectiu a 18 hores a secundària i 23 a primària, com a punt irrenunciable, i de l'horari de permanència a secundària, la millora de les ràtios i no tancar grups a la pública, també altres condicions laborals com la reducció de dues hores per als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, el retorn del primer estadi després de sis anys amb efectes retroactius, la consolidació del personal interí, la retirada del Decret de plantilles...

Barcelona, 13 de maig de 2019.

USTEC·STEs (IAC) CCOO I-CSC ASPEPC·SPS CGT UGT


CARTELL MANIFESTACIÓ BARCELONA10 Maig 2019

El que havia de ser un intent d'arribar a un acord per millorar l'educació pública i evitar la #Vaga16Maig es converteix en un tràmit perquè el Departament d'Educació no envia a cap representant amb capacitat per negociar.9 Maig 2019

Tots els sindicats de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari ens hem aixecat de la mesa que s’havia de celebrar avui al Departament d’Educació. No acceptem els punts de l'ordre del dia (confecció de plantilles) a una setmana de la vaga.

Per tant, hem fet una prèvia del punt de l'ordre del dia, abans que parlés el Departament,  exigint la retirada d'aquest document i la inclusió de tots els càlculs amb un horari lectiu de 18 hores a SEC i 23 a PRI.

Davant la negativa del Departament, ens hem aixecat i hem marxat. 

Volem fer tres constatacions:

1. No hem entrat a negociar i per tant no hem deixat exposar al Departament res sobre aquest punt ni del torn obert. A partir d’ara la negociació es reprendrà demà, 10 de maig, a les 10.30 hores, en la mediació del Departament de Treball entre el Departament i el Comitè de Vaga , que se celebrarà a la seu del departament de Treball, al carrer Sepúlveda 148-150 

2. Després de reunir-nos amb els grups parlamentaris, fins i tot amb els que donen suport al govern, va quedar clar que els diners hi són, i que hi ha mecanismes tècnico-jurícs per habilitar-los i fer possibles les nostres demandes.

3. De moment veiem que el govern diu una cosa de cara enfora, però fa la contrària en les negociacions amb un tancament absolut a unes propostes de mínims, de la part social, que són perfectament assumibles si hi ha voluntat política.

USTEC·STEs (IAC)  CCOO  ASPEPC·SPS  UGT


7 Maig 2019

COMUNICAT UNITARI

Avui els sindicats d’educació ens hem reunit amb tots els grups parlamentaris. Hem exposat la necessitat del retorn de l’horari lectiu com a punt irrenunciable i la resta de reivindicacions que donen lloc a la convocatòria de vaga del 16 de maig.

Tots els grups parlamentaris han coincidit amb la viabilitat tècnica d’un decret-llei per aplicar les nostres demandes pel curs vinent. També han coincidit què hi ha  disponibilitat pressupostària per fer-ho possible.

Tenim la garantia del parlament que no seran un obstacle i que donaran suport en cas que el govern tiri endavant el decret-llei que exigim.

Demanem al govern, ara més que mai, que actuï en conseqüència i l’agilitat necessària per tal que el dia 1 de setembre aquestes reivindicacions siguin una realitat.

Si no hi ha resposta positiva per part del govern, cridem al professorat a la vaga convocada pel 16 de maig i a la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania a donar-hi suport.

Per una educació pública i de qualitat!

#VagaEducació16M
Full informatiu:
3 Maig 2019

CCOO Educació amb amb la resta de sindicats ha registrat al Departament d'Educació el comunicat de la convocatòria de Vaga pel 16 de maig de 2019:

2 Maig 2019

Els sindicats ens tanquem al Departament d’Educació

Davant la negativa a una negociació real per millorar l’ensenyament públic
Avui, 2 de maig, a la Mesa Sectorial del Personal Docent No Universitari, tots els sindicats representants dels i les treballadores de l’educació pública hem decidit tancar-nos a la seu del Departament d’Educació per mostrar el nostre rebuig a l’immobilisme de la Conselleria.

Després de sis anys de creixement econòmic encara no han estat revertides les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, afectant de forma greu tant a les nostres condicions laborals com al dret bàsic a una educació pública de qualitat.

No podem iniciar el curs 2019/2020 en les mateixes condicions que hem iniciat aquest. És urgent:

  • El restabliment irrenunciable de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal.
  • La reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grups a la Pública.
  • L’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades.

La Conselleria d’Educació i el Govern de la Generalitat semblen no ser conscients de la necessitat de prendre mesures urgents per atendre a l’alumnat com mereix i garantir-ne les condicions d’aprenentatge i de fer-ho negociant amb les legítimes representants del personal docent. Enfront d’aquesta passivitat no ens queda més camí que la mobilització; avui l’encetem amb aquesta tancada i continuarem avançant cap a una vaga de tot l’ensenyament públic el pròxim 16 de maig.

Demanem l’aprovació amb caràcter urgent d’un Decret Llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades.

Queden pocs dies per fer possible un canvi d’actitud dels responsables polítics, que prioritzi l’acord per sobre del conflicte. La totalitat dels sindicats representatius fem una crida a totes les docents i al conjunt de la ciutadania perquè ens ajudin a fer-ho possible, en defensa de l’ensenyament públic i d’unes condicions laborals dignes.

Fem una crida a tot el personal docent i a la ciutadania a concentrar-se durant la tancada davant el Departament d’Educació per fer valdre aquestes demandes.

CCOO, USTEC·STEs (IAC), I-CSC, ASPEC-SPS, CGT, UGT12 Abril 2019

VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

El finançament de l’educació pública catalana està endèmicament infrafinançat. No acompleix ni de lluny el 6% establert per la LEC. Des del 2017 que el Govern no ha impulsat cap mesura a l’educació pública que millori substancialment la seva qualitat. Les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, encara no han estat revertides després de sis anys de creixement econòmic. Això ha generat un greu deteriorament de les condicions laborals i, per tant, de la qualitat de l'ensenyament públic. 

Per tot això, volem la negociació del retorn d’aquestes retallades per poder treballar amb les condicions necessàries per una educació pública de qualitat. 

Així plantegem la següent plataforma reivindicativa:

1.- Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. Reducció de l'horari de permanència del professorat de Secundària.

2.- Reducció de les ràtios. Cap tancament a la Pública.

3.- Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut),retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc...

Si el Departament d’Educació es nega a negociar i acordar aquestes millores, els sindicats sotasignats emprendrem un seguit de mobilitzacions inclosa una vaga a mitjans de maig.

Fem una crida al conjunt dels treballadors i treballadores de l'Ensenyament Públic de Catalunya a debatre la necessitat de la vaga als centres, a organitzar-la i a secundar-la. 


USTEC·STEs (IAC) CCOO I-CSC ASPEPC·SPS  CGT      UGT


Petició de convocatòria de mesa signada pels sindicats:


Fotos de roda de premsa i del registre15 de maig de 2019

Debat: Eleccions municipals i educació a Santa Coloma
13 de maig de 2019

CAMPANYA ESCOLAR CONTRA LA LGBTI * fòbiaQUI PARLA MALAMENT DE TU, NECESSITA AIRES NOUS
CAMPANYA ESCOLAR CONTRA LA LGBTI * fòbia

Maig 17  Dia Mundial contra la LGBTI * fòbia

Com cada any la Federació d'Educació de CCOO seguim apostant per la diversitat en les nostres escoles. També com cada any animem als centres educatius a desenvolupar activitats per commemorar el dia 17 de maig contra les actituds de rebuig, discriminació i fins i tot assetjament cap a aquelles persones que viuen altres realitats.

Aquest any el lema de la nostra campanya escolar "Qui parla malament de tu, necessita aires nous" pretén posar l'accent en els i les qui agredeixen, discriminen, insulten o rebutgen a les persones LGBTI *

Han de comprendre que el problema no el tenim les persones LGBTI * o persones diverses sinó els que manifesten d'alguna o altra manera qualsevol idea, conducta, actitud o comportament de rebuig, indiferència i fins i tot violència verbal o física.

Aquestes actituds no tenen cabuda a l'escola i per tant és molt important mobilitzar-nos amb totes les nostres forces per eliminar del centre educatiu.
Avui dia, en ple segle XXI, encara es pressuposa l'heteronormativitat de totes les persones, sense tenir en compte la diversitat d'afectes i la llibertat individual d'elecció. Per això és tan important ser visibles, perquè suposa posar de manifest les diferents realitats existents. La invisibilització és una forma de LGBTI * fòbia.

Instem a les administracions educatives a posar en marxa de forma immediata protocols d'actuació a favor de les diversitats a les escoles, implementar les lleis aprovades per erradicar, garantir la visibilitat de totes les realitats en contextos educatius i afavorir una educació en igualtat procliu a les diversitats. És prioritari disposar d'un procés formatiu per al professorat en matèria LGBTI * i els i les treballadores del centre, desenvolupar propostes curriculars que impactin en una educació en la igualtat, que mitiguin el sexisme i el masclisme, posant com prioritat la coeducació.

Cap nena, nen o Nine, cap persona jove, ha de sentir-se exclosa, invisibilitzada, assetjada o violentada per motiu d'orientació sexual, expressió i identitat de gènere, o simplement semblar-ho i no seguir els patrons, estereotips i rols assignats al gènere socialment. Ser diversa i poder viure-ho en els centres educatius no és una qüestió menor, entra dins de la necessitat d'avançar en els drets humans, situar l'educació en el centre de la transformació social i la igualtat efectiva legal i social.

Política Educativa - Educació i participació


Aquí teniu l'article "Educació i participació" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

Feministes i diverxs: Resistència LGTBI en temps de Bolsonaro i Trump

Feministes i diverxs:

Resistència LGTBI en temps de Bolsonaro i Trump

Agenda d'activitats:

Dimecres 15 de maig

Xerrada de Monica Benicio
Barcelona, Seu CCOO, espai l'Assemblea, Via Laietana 16 (Soterrani) a les 12 hores.

Dissabte 18 de maig

Taula rodona
SABADELL, al Casal Pere Quart. Rambla, 69, a les 12 hores.

10 de maig de 2019

CCOO convoca movilitzacions contra la precarització del Conveni de Centres d'Assistència i Educació Infantil


CCOO convoca mobilitzacions contra la signatura del Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil

Demà dissabte, 11 de maig, a les 11.30 h, a la Pl. Sant Jaume de Barcelona


La Federació d’Educació de CCOO, com a sindicat majoritari al sector dels centres d’assistència i educació infantil, vol denunciar la situació de precarització que comportaria la signatura del XII Conveni de Centres d’Assistència i Educació Infantil.

Segons aquesta proposta acceptada per les patronals i pels sindicats USO i UGT, les educadores passarien, de cobrar un miserable salari brut de 837,66 euros i un complement específic de 43,54 euros, a cobrar una remuneració total de 930 euros.

CCOO no entén la decisió d’UGT d’avalar l’estancament de la precarietat en el sector. No entén que s’omplin la boca en defensa de l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC), que estableix que cap conveni estarà per sota dels 1.000 euros el 2020, i tot just començar renunciïn al que ells mateixos signen. No entén que convoquin jornades de vaga per al 8 de Març contra la precarietat laboral en sectors feminitzats i després acabin ajupint el cap davant la pressió patronal del sector més feminitzat de tots.

La Federació d’Educació de CCOO entén que la signatura del XII Conveni és una magnífica ocasió per a actuar conjuntament totes les organitzacions sindicals, especialment amb UGT i USO, en la cerca d’un gir que representés un canvi radical en les condicions laborals de milers de treballadores. Però no han sabut tenir altura de mires. No han sabut interpretar l’anhel de milers de treballadores de dir prou a una situació d’injustícia. Han preferit escoltar la veu d’una patronal que només defensa perpetuar els seus beneficis econòmics a costa de continuar mantenint la precarietat en el sector.

Plenament conscient de la dificultat del moment, CCOO ha decidit continuar tenint un paper cohesionador de les treballadores del sector posant en marxa una resposta contundent en defensa d’unes condicions laborals dignes del segle XXI. Des del convenciment que la mobilització és l’instrument que pot representar un punt d’inflexió en la situació actual, CCOO fa una crida al conjunt de treballadores a dir PROU PRECARIETAT! Per això, convoca concentració demà dissabte, 11 de maig, a les 11.30 hores, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona.

8 de maig de 2019

Stop a la precarització de l'Educació Infantil!


CCOO convoca mobilitzacions contra la signatura del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil a partir de l'11 de maig

Des del sindicat es fa una crida al conjunt de treballadores i treballadors (independentment de la seva afiliació sindical) perquè acudeixin a les concentracions en tot l'Estat.

En els últims anys, els treballadors i treballadores hem vist com les polítiques neoliberals erosionaven sense límits les nostres condicions laborals i l'Estat del benestar. Per si no fos suficient, en el primer cicle d'educació infantil les organitzacions patronals, amb la complicitat d'altres organitzacions sindicals amb representativitat en el sector, van marcar la senda a seguir en 2015 i, escudant-se en una “estafa-crisi” que les treballadores i els treballadors no van generar, van signar una congelació salarial que establia les línies mestres que perpetuen la precarietat laboral en l'etapa 0-3 anys.

CCOO, com a sindicat majoritari en el sector, assumeix la responsabilitat de defensar unes condicions laborals que dignifiquin l'encomiable labor que vénen desenvolupant milers d'educadores/és a canvi d'un miserable salari brut de 837,66 € i un complement específic de 43,54 €.

La pretensió de signar un nou conveni, després de més de set anys de congelació salarial i dues de negociació, suposa la constatació que aquest full de ruta patronal comença a donar els seus fruits. L'acord estableix una remuneració total de 930€ per a un col·lectiu que realitza activitats de docència en l'etapa preescolar, que coordina i avalua el procés d'aprenentatge dels més petits per a contribuir al seu desenvolupament cognitiu i potenciar les seves habilitats i destreses. Senzillament indignant.

Des de CCOO no entenem la decisió d'UGT d'avalar l'estancament de la precarietat en el sector. No entenem que s'omplin la boca en defensa de l'Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, que estableix que cap conveni estarà per sota dels 1.000 € en 2020, i, tot just començar, renunciïn al que ells mateixos signen. No entenem que convoquin jornades de vaga per al 8 de març contra la precarietat laboral en sectors feminitzats i després acabin ajupint el cap davant la pressió patronal del sector més feminitzat de tots.

Teníem una magnífica ocasió per a actuar conjuntament totes les organitzacions sindicals, especialment amb UGT, en la cerca d'un gir que representés un canvi radical en les condicions laborals de milers de treballadores.

Però no han tingut altura de mires. No han sabut interpretar l'anhel de milers de treballadores/és de dir basta a una situació d'injustícia. Han preferit escoltar la veu d'una patronal que només defensa perpetuar els seus beneficis econòmics a costa de continuar mantenint la precarietat en el sector.

Plenament conscient de la dificultat del moment, CCOO ha decidit continuar tenint un paper cohesionador de les treballadores i treballadors del sector posant en marxa una resposta contundent en defensa d'unes condicions laborals dignes del segle XXI.

Des del convenciment que la mobilització és l'instrument que pot representar un punt d'inflexió en la situació actual, CCOO fa una crida al conjunt de  treballadores i treballadors (independentment de la seva afiliació sindical) perquè acudeixin a les concentracions que a partir del pròxim dissabte dia 11 es duran a terme en tot l'Estat.


Reunió per tractar el tema del fibrociment


CCOO manté una reunió amb el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral per abordar el tema del fibrociment a Catalunya.


El passat dijous 2 de maig, CCOO vam mantenir una reunió per tractar el tema del fibrociment a Catalunya amb el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, l’Enric Vinaixa, i la directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, l’Elena Juanola. 

En el Consell de Relacions Laborals, un grup tècnic va elaborar una guia de recomanacions. CCOO creiem que no s'estan impulsant per part del govern de la Generalitat les mesures necessàries, no hi ha una planificació i es fan actuacions basant-se en les alarmes socials. CCOO volem intervenir-hi per demanar més compromís.

En aquesta reunió, la Federació d’Educació de CCOO, un cop més, vam denunciar l’incompliment de la resolució 522/XI del Parlament de Catalunya sobre la retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars del 7 de març de 2017. Aquesta resolució es va aconseguir gràcies a la pressió que vam exercir sobre els diferents grups parlamentaris. 

Tot i demanar-ho reiteradament, el Departament d’Educació no ens ha presentat un calendari per a la retirada del fibrociment ni el pressupost corresponent, tal com exposa la resolució citada anteriorment. Només s’ha limitat a presentar un inventari dels centres educatius amb instal·lacions amb fibrociment basant-se en l’any de construcció.

Com ja sabeu, fa temps que la Federació d’Educació de CCOO estem portant a terme una campanya per l’erradicació del fibrociment dels centres educatius que, entre d’altres, es basa en fer el seguiment de les actuacions per part del Departament, en fer mocions de retirada del fibrociment que hem presentat en alguns ajuntaments i la nostra feina de control en els diferents Comitès de Seguretat i salut laboral territorials.

Des de CCOO, sol·licitem la creació d’un grup de treball estable sobre el fibrociment a Catalunya: amb un calendari, una planificació i una partida pressupostària per retirar el fibrociment i que, davant de la negativa d’algunes empreses, es puguin realitzar actuacions més ràpides comptant amb la inspecció de treball.