31 de maig de 2019

El Síndic de Greuges continua treballant les denúncies de CCOO des del 2014

El Síndic de Greuges continua treballant les denúncies de CCOO des del 2014.

Continuarem lluitant per aconseguir personal sanitari a tots els centres educatius!CCOO insta el Govern a introduir la interlocució social al Decret

POSICIONAMENT FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO DE CATALUNYA DAVANT DECRET LLEI 10/2019, D’INTEGRACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS A LA TITULARITAT DE LA GENERALITAT.

Aquest 28 de maig, el Departament de Presidència ha publicat el citat Decret Llei com l’instrument legal a què es refereix l’article 45 de la LEC, per tal d’integrar centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

El Decret Llei no planteja cap voluntat política per part del Govern de fer un traspàs massiu de centres cap a la Generalitat. Únicament es faria aquesta integració quan concorrin necessitats d'escolarització i hi hagi la sol·licitud dels titulars del centre d'incorporar-se a la xarxa de titularitat de la Generalitat. La integració s'ha de dur a terme per acord del Govern. Ara mateix doncs, només servirà per a pocs centres educatius públics municipals i privats, tal i com ens ha confirmat la Generalitat aquestes últimes setmanes.

Pel que fa al traspàs del personal, que es defineix a l’article 5 del Decret Llei, les CCOO no podem estar satisfets. Ni la representació legal de les treballadores dels centres afectats, ni els sindicats representatius, tenim cap paper en aquest Decret Llei.

El Govern ha fet cas omís a les nostres demandes d’intervenció de les organitzacions que legítimament representem els i les treballadores, en una clara mostra de menyspreu cap a la interlocució social.

A l’espera d’analitzar jurídicament el Decret, i pel que fa al personal, ens preocupa la situació en la que podria quedar el personal no indefinit dels centres privats que passin a la titularitat pública. Així mateix, tenim també personal del lleure educatiu, o d’altres sectors, que no tenen una translació directa a personal de la Generalitat i què, amb aquest Decret Llei, no tenen garantida ni tan sols la negociació del seu futur laboral.

És per aquests motius que instem el Govern a modificar durant el tràmit parlamentari el Decret Llei, introduint la necessària interlocució social en aquests procediments.

30 de maig de 2019

Assemblea de professorat d’FP de 30 de maig de 2019


Per l’aturada de les modificacions curriculars pel pròxim curs i el rebuig a la pèrdua de plantilla
Celebrada l’assemblea de professorat d’FP, des de  la Federació d’Educació de CCOO, fem les següents consideracions:
Manifestem el nostre rebuig a les modificacions curriculars de cicles formatius imposades pel Departament d’Educació pel curs vinent. Tal imposició s’ha de desvincular de les convocatòries d’ajut econòmic als cicles formatius en alternança simple o dual, derivades de fons europeus, així com de les partides econòmiques de formació de professorat també finançades amb aquests mateixos fons.
Considerem no justificada la vinculació que fa el Departament, lligant la fidelització de l’alumnat amb el permanèixer en l’empresa més hores o que el treball per competències requereixi retallar hores de mòduls. Més aviat la qualitat i garantia de l’aprenentage de l’alumnat, s’hauria de basar en metodologies actives, amb una formació prèvia i adequada al professorat, i en la realització de pràctiques no curriculars a l’empresa, mitjançant plans de treball adequats, tutors de centre i d’empresa ben formats i en que s’asseguri la formció prèvia en prevenció de riscos laborals, dret laboral i gestió de persones.
Valorem l’afectació de la modificació curricular als centres públics, de titularitat municipal o concertats, i en cadascun dels supòsits s’haurà de treballar en l’àmbit de la  negociació corresponent, per garantir-ne les plantilles i les condicions de treball del professorat.
Rebem el Manifest que ens fa arribar l’Associació d’ensenyants d’economia i empresa de Catalunya (eee). Tal manifest inclou el rebuig a la implantació de la modificació dels currículums amb extracció d’hores d’uns mòduls per aportar-les a uns altres i concreta en l’àrea de Formació i orientació laboral ; exactament la UF1 d’Incorporació al treball del mòdul de FOL perd el 50% de les hores, de 66 es queda en 33 hores, absolutament insuficients per garantir el coneixement de l’alumnat  en  dret laboral prèviament a l’accés al món del treball. 
Per tot plegat Educació CCOO:
       Rebutja la implantació de la modificació curricular pel curs vinent, davant la publicació de les Orientacions d’organització dels nous cicles formatius al web del Departament, sense haver iniciat els tràmits legals previs per fer-la.
i
Estima:
       Urgent la celebració d’una mesa sectorial d’FP amb la documentació corresponent.
       Cadbal el manteniment de les 33 hores del mòdul FOL a la UF1 que els correspon. Al ser el mòdul FOL un mòdul de política educativa, és l’únic garant de la inserció de l’alumnat d’FP a l’empresa, tenint la garantia de que coneix la normativa laboral, d’altrament és abocar-lo a no saber ni reconéixer quines són bones pràctiques o males pràctiques laborals.
       Prioritari assegurar-se que la modificació curricular no tindrá afectació en les plantilles de professorat d’FP.
       Indispensable el conèixer la proposta de l’administració pel que fa a les noves funcions del professorat i la correspondència amb les condicions de treball (tutoria de pràctiques a l’empresa, tutoria de projectes, etc.).
       Que s’ha de garantir l’aprenentatge de l’alumnat a l’empresa amb qualitat,  amb els seguiments adequats i amb alta a la Seguretat Social, per evitar que les pràctiques no laborals es converteixin en feines precàries, no retribuïdes.
       Que cal convocar per part de l’administració una mesa de negociació per encetar la renovació de l’Acord d’FP de 1999.


28 de maig de 2019

CCOO ens aixequem de la taula

Com a conseqüència de la no aturada de la modificació curricular de la Formació Professional CCOO i la resta de sindicats presents a la Mesa de negociació de l'FP s'aixequen de la taula

Avui, 28 de maig, els sindicats presents a la negociació en la Mesa de Formació Professional (FP) s’han aixecat de la mesa de negociació sectorial d’FP davant la negativa del Departament d’Educació a aturar l’aplicació de la modificació curricular dels cicles formatius per al curs vinent.

Aquesta petició ha estat consensuada per tots els sindicats de la Mesa.

Alhora, des de CCOO reclamem que es resolguin problemes que considerem prioritaris per les condicions de treball del professorat d’FP, posant el focus en la urgent convocatòria d’una mesa per l’actualització de l’Acord d’FP de 1999 i en l’equiparació salarial de professorat tècnic (PT) i professorat de Secundària (PS).

Notícia a TV3:Ràdio Barberà 98.1: Entrevista a Rodrigo Plaza (coordinador de FP de CCOO Educació) on denuncia una reforma del Departament que consideren impulsa la "FP Low Cost" amb més pràctiques a empresa i menys hores lectives:


27 de maig de 2019

Exposició CCOOMICS2019

Exposició CCOOMICS2019

El proper dimarts 28 de maig a les 17.30 hores, a la sala d’actes Escola del  Treball de Barcelona (C/ Comte d’Urgell, 187, Barcelona), tindrà lloc l’acte d'inauguració de l'exposició CCOOMICS2019, vinyetes realitzades per part de l'alumnat de pràctiques de Còmic. A l'acte hi intervindran Irene Órtiz, coordinadora nacional d'Acció Jove, Marcos Prior, guionista i dibuixant de còmics i Noelia Sierra, autora de COOOMICS18.

Aquest és el resultat d'una experiència de col·laboració de CCOO de Catalunya amb diferents escoles d'art per la realització de les pràctiques de Còmic, de la que aquest any celebrem la tercera edició.

En aquest enllaç explica el projecte d'aquest curs.Més informació: http://ccoomics.blogspot.com

24 de maig de 2019

L'Assemblea d'FP rebutja la resolució de l'FP Dual i els canvis curriculars que planteja el Dept. d'Educació


L'Assemblea de professorat celebrada a la seu de CCOO rebutja la resolució de l'FP Dual que ha publicat el Departament d'Educació i els canvis curriculars que planteja pel proper curs

Fa una crida a un rebuig unitari a l'FP Dual low-cost que vol implantar la Generalitat


L’Assemblea de professorat que ha convocat avui CCOO ha manifestat el seu rebuig a les formes i al contingut de la reforma normativa, així com als canvis curriculars, que vol imposar el Departament d’Educació per al proper curs.

Aquests canvis neixen de la improvisació del Departament, i no compten amb el suport ni el consens de les parts implicades (professorat, organitzacions sindicals, estudiants o empreses).

El desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu el desenvolupament de la Formació Professional (FP) Dual, s’ha de fer en el marc de consens i diàleg social. També les millores necessàries a introduir s’han de fer per garantir un model estable i de qualitat. Les novetats que planteja el Departament no responen a aquest marc.

L’Assemblea ha valorat que aquests canvis, plantejats a corre-cuita, no donen resposta als problemes ni les necessitats reals de l’FP a Catalunya, entre d’altres:

 • Manca d’oferta pública. Cada any, només a la ciutat de Barcelona es queden sense plaça de primera opció més de 2.000 alumnes.
 • Manca d’inversió en centres i professorat (formació, recursos, dotacions, materials…). El pressupost en formació del professorat d’FP és 0 euros.
 • Lluita efectiva contra l’abandonament escolar prematur (AEP). El 4 0% de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) abandona els seus estudis. Enguany torna a créixer la taxa AEP fins el 17.4 %. 
 • Manca de diagnosi i avaluació del model d’FP Dual de Catalunya.
 • Negociació i actualització de les condicions de treball del professorat. Negociació d’un nou acord d’FP (l’acord vigent és del 1999).
 • La massificació de les aules (amb les ràtios més elevades de l’Estat).
 • La precarietat i manca d’estabilitat del professorat. Més de la meitat de les famílies professionals tenen un índex d’interinatge superior al 50 %.
 • L’FP Dual segrega a l’alumnat ja que selecciona segons el millor expedient acadèmic. Segrega per gènere: 3 de cada 4 persones que la cursen són homes.


L’Assemblea denuncia la manca de garanties i de credibilitat de l’Administració en l’aplicació d’aquesta reforma curricular i de la normativa de l’FP Dual:

 • Quan afirma que no hi haurà afectació a les plantilles.
 • Quan afirma que incrementar el nombre d’hores de pràctiques d’empresa millora la formació i la inserció.
 • Que solament el treball competencial de l’alumnat millora la fidelització de l’alumnat i l’AEP.


L’Assemblea exigeix l’aturada de la modificació curricular i la retirada de la resolució d’FP Dual. També emplaça al Departament a la urgent negociació d’un nou acord d’FP, que contempli la millora de les condicions de treball del professorat.

Per últim, convida a la resta de sindicats de la Mesa a acordar una concentració unitària el proper dimarts 28 de maig, de 10 a 12 hores, davant la seu del Departament (Via Augusta, 202, Barcelona), durant la celebració de la Mesa sectorial convocada pel Departament. Es convoca als mitjans de comunicació dimarts a les 10.45 hores davant el Departament per fer declaracions.

Escola d'Estiu de l'Educació de les Persones Adultes

EDUCADULTS '19
Escola d'Estiu de l'Educació de les Persones Adultes

L’Escola d’Estiu és un espai on ens trobem aquelles persones que en dediquem a l’educació al llarg de la vida des d’àmbits molt diversos per formar-nos, per compartir, per laborar propostes.  Aquest any les dates de l'escola d'estiu són del 1 al 15 de juliol. Els cursos són de 30 hores.


Els cursos presencial es faran al CFA Francesc Layret (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55, Barcelona) del 1 al 5 de juliol, en horari de matí, de 9h a 14h.


Teniu tota la informació en el següent enllaç:

https://www.educadults.com/?m=1.

22 de maig de 2019

Política Educativa - Acusacions d'adoctrinament


Aquí teniu l'article "Acusacions d'Adoctrinament" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

21 de maig: Vaga escoles bressol privades i municipals externalitzades

CCOO convoca per al dimarts 21 de maig una vaga d'escoles bressol privades i municipals externalitzades per un conveni just i digne
Les treballadores de les escoles bressol privades i municipals externalitzades porten set anys amb el salari congelat, cobren 837 euros i 43,75 euros de complement. Des de fa dos anys, els sindicats i la patronal estan negociant el XII Convenio de asistencia y de educación infantil de àmbito estatal. La proposta de la patronal és establir una remuneració de 930 euros com a salari base que absorbiria l’antic complement de 43,75. Això suposaria un increment efectiu de menys de 50 euros.


La Federació d’Educació de CCOO considera que aquesta proposta consolida la precarització del personal d’un sector educatiu molt feminitzat i que té cura d’un segment infantil tan delicat com el de les escoles bressol. És per això que denuncia l’aval que els altres dos sindicats presents a la mesa de negociació, UGT i USO, donen a la proposta patronal. No s’entén que convoquin jornades de vaga per al 8 de Març contra la precarietat laboral en sectors feminitzats i després acabin ajupint el cap davant la pressió patronal del sector més feminitzat de tots. Tampoc s’entén que acceptin retribucions per sota del que marca l’Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) signat pels sindicats i patronals. Aquest acord xifra un salari mínim de conveni de 14.000 euros l’any i increments salarials per aquest any del 3%.

No només es tracta d’una qüestió de condicions salarials sinó també de dignificar la tasca educativa d’un col·lectiu professional que té una jornada laboral més llarga que la resta del sector educatiu, que fa alguna cosa més que guardar infants i que treballa en un entorn econòmic complicat, amb moltes microempreses sovint subjectes a licitacions municipals canviants.

És per això que la Federació d’Educació de CCOO juntament amb la Federación de Enseñanza de CCOO fem una crida al conjunt de treballadores perquè se sumin a la VAGA del 21 de maig del sector d'escoles bressol municipals externalitzades i privades i a la concentració que es farà davant Foment del Treball el mateix dimarts 21 a les 11.30 hores.

20 de maig de 2019

DONA I TREBALL A PALESTINA


17 de maig de 2019

Llista provisional Oposicions Mestres Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 16 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Mestres a l'Ajuntement de Barcelona.


16 de maig de 2019

16 de Maig: Vaga Ensenyament Públic


13 Maig 2019

Malauradament, el Departament d’Educació, a la mediació al Departament de Treball, no ha presentat cap proposta per al professorat. Si el Govern no rectifica, i ho podria fer en el Consell de Govern de demà, dimarts 14 de maig, el professorat anirà a la vaga el proper dijous 16 de maig en la convocatòria amb més unitat sindical des de fa 6 anys.

 La situació és greu: respecte l’any 10 tenim 62.939 alumnes més i només 329 docents més. El pressupost de 2010 fou de 5.317 milions d’euros, mentre que l’any 18 va ser de 5.066 milions, això significa que la despesa per alumne encara està 303 euros per sota del que estava l’any 2010. Aquesta pèrdua de finançament ha comportat una pèrdua en la qualitat del servei, però també, de forma important, en les condicions laborals i en la moral del professorat.

Per tenir la mateixa capacitat de servei que teníem l’any 10 caldria contractar 7.200 docents més la qual cosa tindria un cost de 96 milions d’euros per al que queda d’any 19. Exigim al Govern que faci un decret llei, que el Parlament ja ens ha garantit que aprovaria en cas que el Govern el tiri endavant. Si no es dona aquest decret llei, atenent les demandes del professorat, no ens queda una altra sortida que anar a la vaga el proper dijous 16 de maig, per tal de fer veure al Govern que encara som a temps de rectificar per tenir un curs 19-20 millor del que ha estat enguany i no perdre un altre any, que ja en van massa.

El retorn de l'horari lectiu a 18 hores a secundària i 23 a primària, com a punt irrenunciable, i de l'horari de permanència a secundària, la millora de les ràtios i no tancar grups a la pública, també altres condicions laborals com la reducció de dues hores per als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, el retorn del primer estadi després de sis anys amb efectes retroactius, la consolidació del personal interí, la retirada del Decret de plantilles...

Barcelona, 13 de maig de 2019.

USTEC·STEs (IAC) CCOO I-CSC ASPEPC·SPS CGT UGT


CARTELL MANIFESTACIÓ BARCELONA10 Maig 2019

El que havia de ser un intent d'arribar a un acord per millorar l'educació pública i evitar la #Vaga16Maig es converteix en un tràmit perquè el Departament d'Educació no envia a cap representant amb capacitat per negociar.9 Maig 2019

Tots els sindicats de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari ens hem aixecat de la mesa que s’havia de celebrar avui al Departament d’Educació. No acceptem els punts de l'ordre del dia (confecció de plantilles) a una setmana de la vaga.

Per tant, hem fet una prèvia del punt de l'ordre del dia, abans que parlés el Departament,  exigint la retirada d'aquest document i la inclusió de tots els càlculs amb un horari lectiu de 18 hores a SEC i 23 a PRI.

Davant la negativa del Departament, ens hem aixecat i hem marxat. 

Volem fer tres constatacions:

1. No hem entrat a negociar i per tant no hem deixat exposar al Departament res sobre aquest punt ni del torn obert. A partir d’ara la negociació es reprendrà demà, 10 de maig, a les 10.30 hores, en la mediació del Departament de Treball entre el Departament i el Comitè de Vaga , que se celebrarà a la seu del departament de Treball, al carrer Sepúlveda 148-150 

2. Després de reunir-nos amb els grups parlamentaris, fins i tot amb els que donen suport al govern, va quedar clar que els diners hi són, i que hi ha mecanismes tècnico-jurícs per habilitar-los i fer possibles les nostres demandes.

3. De moment veiem que el govern diu una cosa de cara enfora, però fa la contrària en les negociacions amb un tancament absolut a unes propostes de mínims, de la part social, que són perfectament assumibles si hi ha voluntat política.

USTEC·STEs (IAC)  CCOO  ASPEPC·SPS  UGT


7 Maig 2019

COMUNICAT UNITARI

Avui els sindicats d’educació ens hem reunit amb tots els grups parlamentaris. Hem exposat la necessitat del retorn de l’horari lectiu com a punt irrenunciable i la resta de reivindicacions que donen lloc a la convocatòria de vaga del 16 de maig.

Tots els grups parlamentaris han coincidit amb la viabilitat tècnica d’un decret-llei per aplicar les nostres demandes pel curs vinent. També han coincidit què hi ha  disponibilitat pressupostària per fer-ho possible.

Tenim la garantia del parlament que no seran un obstacle i que donaran suport en cas que el govern tiri endavant el decret-llei que exigim.

Demanem al govern, ara més que mai, que actuï en conseqüència i l’agilitat necessària per tal que el dia 1 de setembre aquestes reivindicacions siguin una realitat.

Si no hi ha resposta positiva per part del govern, cridem al professorat a la vaga convocada pel 16 de maig i a la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania a donar-hi suport.

Per una educació pública i de qualitat!

#VagaEducació16M
Full informatiu:
3 Maig 2019

CCOO Educació amb amb la resta de sindicats ha registrat al Departament d'Educació el comunicat de la convocatòria de Vaga pel 16 de maig de 2019:

2 Maig 2019

Els sindicats ens tanquem al Departament d’Educació

Davant la negativa a una negociació real per millorar l’ensenyament públic
Avui, 2 de maig, a la Mesa Sectorial del Personal Docent No Universitari, tots els sindicats representants dels i les treballadores de l’educació pública hem decidit tancar-nos a la seu del Departament d’Educació per mostrar el nostre rebuig a l’immobilisme de la Conselleria.

Després de sis anys de creixement econòmic encara no han estat revertides les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, afectant de forma greu tant a les nostres condicions laborals com al dret bàsic a una educació pública de qualitat.

No podem iniciar el curs 2019/2020 en les mateixes condicions que hem iniciat aquest. És urgent:

 • El restabliment irrenunciable de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal.
 • La reducció de les ràtios i garantir cap tancament de grups a la Pública.
 • L’inici d’un veritable procés negociador per revertir la totalitat de les retallades.

La Conselleria d’Educació i el Govern de la Generalitat semblen no ser conscients de la necessitat de prendre mesures urgents per atendre a l’alumnat com mereix i garantir-ne les condicions d’aprenentatge i de fer-ho negociant amb les legítimes representants del personal docent. Enfront d’aquesta passivitat no ens queda més camí que la mobilització; avui l’encetem amb aquesta tancada i continuarem avançant cap a una vaga de tot l’ensenyament públic el pròxim 16 de maig.

Demanem l’aprovació amb caràcter urgent d’un Decret Llei que possibiliti la dotació pressupostària necessària per atendre les demandes presentades.

Queden pocs dies per fer possible un canvi d’actitud dels responsables polítics, que prioritzi l’acord per sobre del conflicte. La totalitat dels sindicats representatius fem una crida a totes les docents i al conjunt de la ciutadania perquè ens ajudin a fer-ho possible, en defensa de l’ensenyament públic i d’unes condicions laborals dignes.

Fem una crida a tot el personal docent i a la ciutadania a concentrar-se durant la tancada davant el Departament d’Educació per fer valdre aquestes demandes.

CCOO, USTEC·STEs (IAC), I-CSC, ASPEC-SPS, CGT, UGT12 Abril 2019

VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

El finançament de l’educació pública catalana està endèmicament infrafinançat. No acompleix ni de lluny el 6% establert per la LEC. Des del 2017 que el Govern no ha impulsat cap mesura a l’educació pública que millori substancialment la seva qualitat. Les retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la crisi, encara no han estat revertides després de sis anys de creixement econòmic. Això ha generat un greu deteriorament de les condicions laborals i, per tant, de la qualitat de l'ensenyament públic. 

Per tot això, volem la negociació del retorn d’aquestes retallades per poder treballar amb les condicions necessàries per una educació pública de qualitat. 

Així plantegem la següent plataforma reivindicativa:

1.- Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. Reducció de l'horari de permanència del professorat de Secundària.

2.- Reducció de les ràtios. Cap tancament a la Pública.

3.- Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut),retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc...

Si el Departament d’Educació es nega a negociar i acordar aquestes millores, els sindicats sotasignats emprendrem un seguit de mobilitzacions inclosa una vaga a mitjans de maig.

Fem una crida al conjunt dels treballadors i treballadores de l'Ensenyament Públic de Catalunya a debatre la necessitat de la vaga als centres, a organitzar-la i a secundar-la. 


USTEC·STEs (IAC) CCOO I-CSC ASPEPC·SPS  CGT      UGT


Petició de convocatòria de mesa signada pels sindicats:


Fotos de roda de premsa i del registre15 de maig de 2019

Debat: Eleccions municipals i educació a Santa Coloma
13 de maig de 2019

CAMPANYA ESCOLAR CONTRA LA LGBTI * fòbiaQUI PARLA MALAMENT DE TU, NECESSITA AIRES NOUS
CAMPANYA ESCOLAR CONTRA LA LGBTI * fòbia

Maig 17  Dia Mundial contra la LGBTI * fòbia

Com cada any la Federació d'Educació de CCOO seguim apostant per la diversitat en les nostres escoles. També com cada any animem als centres educatius a desenvolupar activitats per commemorar el dia 17 de maig contra les actituds de rebuig, discriminació i fins i tot assetjament cap a aquelles persones que viuen altres realitats.

Aquest any el lema de la nostra campanya escolar "Qui parla malament de tu, necessita aires nous" pretén posar l'accent en els i les qui agredeixen, discriminen, insulten o rebutgen a les persones LGBTI *

Han de comprendre que el problema no el tenim les persones LGBTI * o persones diverses sinó els que manifesten d'alguna o altra manera qualsevol idea, conducta, actitud o comportament de rebuig, indiferència i fins i tot violència verbal o física.

Aquestes actituds no tenen cabuda a l'escola i per tant és molt important mobilitzar-nos amb totes les nostres forces per eliminar del centre educatiu.
Avui dia, en ple segle XXI, encara es pressuposa l'heteronormativitat de totes les persones, sense tenir en compte la diversitat d'afectes i la llibertat individual d'elecció. Per això és tan important ser visibles, perquè suposa posar de manifest les diferents realitats existents. La invisibilització és una forma de LGBTI * fòbia.

Instem a les administracions educatives a posar en marxa de forma immediata protocols d'actuació a favor de les diversitats a les escoles, implementar les lleis aprovades per erradicar, garantir la visibilitat de totes les realitats en contextos educatius i afavorir una educació en igualtat procliu a les diversitats. És prioritari disposar d'un procés formatiu per al professorat en matèria LGBTI * i els i les treballadores del centre, desenvolupar propostes curriculars que impactin en una educació en la igualtat, que mitiguin el sexisme i el masclisme, posant com prioritat la coeducació.

Cap nena, nen o Nine, cap persona jove, ha de sentir-se exclosa, invisibilitzada, assetjada o violentada per motiu d'orientació sexual, expressió i identitat de gènere, o simplement semblar-ho i no seguir els patrons, estereotips i rols assignats al gènere socialment. Ser diversa i poder viure-ho en els centres educatius no és una qüestió menor, entra dins de la necessitat d'avançar en els drets humans, situar l'educació en el centre de la transformació social i la igualtat efectiva legal i social.

Política Educativa - Educació i participació


Aquí teniu l'article "Educació i participació" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

Feministes i diverxs: Resistència LGTBI en temps de Bolsonaro i Trump

Feministes i diverxs:

Resistència LGTBI en temps de Bolsonaro i Trump

Agenda d'activitats:

Dimecres 15 de maig

Xerrada de Monica Benicio
Barcelona, Seu CCOO, espai l'Assemblea, Via Laietana 16 (Soterrani) a les 12 hores.

Dissabte 18 de maig

Taula rodona
SABADELL, al Casal Pere Quart. Rambla, 69, a les 12 hores.