15 de juliol de 2019

El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


Aquesta setmana la Conselleria d'Educació ha anunciat que el Govern està ultimant un decret per retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les que cobrin quotes abusives. Entrarà en vigor el curs 2020-21.

Des de la Federació d'Educació de CCOO creiem que és un decret que arriba tard perquè ja molts anys que des de la Comunitat Educativa estem demanant una coeducació reali és per això que a més a més de retirar els concerts volem unes escoles i instituts on hi hagin més canvis, demanem que:

 • Tots els espais siguin inclusius, s'han de repensar els patis, els lavabos...
 • Ha d'haver-hi formació específica en coeducació per totes les professionals.
 • Necessitem una persona coordinadora de coeducació a cada centre, amb la dotació horària i el complement corresponent.
 • S'ha de promocionar l'educació afectivosexual com a matèria curricular a totes les etapes educatives.
 • Hem d'incloure continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores a totes les matèries en els llibres de text.
 • Hem d'utilitzar de llenguatge inclusiu i incloure totes les unitats familiars actuals.

Així i tot valorem positivament aquest decret, perquè "val més una mica que res" i és per aquest motiu que demanem, també, la retirada dels concerts als centres que no desenvolupin en el seu projecte educatiu (PEC) una educació democràtica o que les seves pràctiques no ho siguin.

Continuem defensant la necessitat d'una educació per a tothom, des de la nostra opció per a l'educació pública i la defensa dels drets de totes les treballadores i treballadors de tots els sectors educatius.

I exigim a tots els governs el replantejament de l'actual model de finançament a l'educació perquè no és una despesa sinó una inversió imprescindible pel nostre futur.


Amb uns altres ulls


Aquí teniu l'article "Amb uns altres ulls" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç10 de juliol de 2019

CCOO dona la cara pel professorat de FP


CCOO  dona la cara pel professorat de FP

Mesa tècnica del Departament d’Educació sobre la modificació dels currículums d’FP

Ahir, dia 8 de juliol, es celebrà la primera mesa sobre la modificació dels currículums actuals d’FP, després que el Departament es veiés obligat a retirar la modificació que plantejà aquest final de curs, vers la qual ens manifestàrem absolutament en desacord, tant en relació al contingut com amb les formes, i contra la qual lluitàrem fins a la seva retirada.En la reunió, el Departament manifestà la seva intenció de que la mesa sigui un espai d’interlocució i diàleg  i el desig de que es pugui arribar a consensos. Esperem que sigui així i que aquest consens es pugui materialitzar en el decurs de les meses que s’han de celebrar a partir del curs vinents.

Des de la Federació d’Educació de CCOO, manifestàrem que   a part de la interlocució sindical, cal obrir el debat de la reforma curricular i la interlocució als centres (claustres i  grups de treball per famílies professionals del mateix Departament d’Educació), a les entitats o associacions educatives, d’alumnat i famílies per poder confegir una proposta amb un ampli consens.

És necessària una reforma curricular de l’FP per adaptar-ne els continguts, fent-ne la deguda actualització, així com per atansar-la a la realitat del món del treball, alhora cal  revisar ineludiblement  les condicions de treball del professorat d’FP. El Departament no pot defugir el millorar les reduccions lectives actuals en les coordinacions i tutories, com tampoc continuar amb els desdoblaments actuals, cal  desdoblaments  del  100% de tots els mòduls professionals, sobretot en el cas de que s’emprin metodologies actives. Una reforma que afecti a tota la formació professional cal acompanyar-la del suport i recursos per implantar-la, cal aclarir-ne els objectius, fixar-ne els  indicadors i fer-ne l’avaluació i el seguiment corresponent.

També volem manifestar que l’enfocament de l’FP ordinària  és molt diferent del de l’FP Dual, per tant creiem que  un mateix currículum per les dues modalitats pot afectar negativament a totes dues. A la modalitat majoritària que cursa l’alumnat en un 95% que és l’FP ordinària forçant-la organitzativament a atansar-se a un model que no li correspon, alhora també a l’FP Dual com a model que encara  és poc conegut i que està poc consolidat, que podria quedar desvirtuada.

CCOO sempre amb l’objectiu de lluitar  per una millor FP, treballarem per aconseguir els millors models d’FP  en tots els àmbits en què tenim representació.  

En la interlocució en  les meses tècniques d’FP o en la negociació de les condicions de treball del professorat d’FP en les meses sectorials  del Departament d’Educació, i també en l’àmbit de la concertació vetllant per les bases d’un model  d’FP Dual general a Catalunya en aplicació de la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.


8 de juliol de 2019

40 anys

Aquí teniu l'article "40 anys" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

5 de juliol de 2019

Horaris saludables per millorar l’equitat del sistema educatiu

CCOO valora la proposta de modificació d’horaris escolars de la Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
La Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) acaben de presentar el treball realitzat per un grup d’experts al voltant dels horaris escolars. Des de CCOO de Catalunya compartim els objectius d’aquesta proposta de modificació: tenir uns horaris saludables, que millorin l’equitat del sistema educatiu i els aprenentatges de l’alumnat, tot i que aquests objectius no s’aconsegueixen únicament amb modificacions horàries.


CCOO considerem que la clau de l’èxit ha de ser el consens amb la comunitat educativa i la millora de les condicions laborals del conjunt de treballadores de l’educació: administració i serveis, lleure educatiu, docents i suport educatiu. Un dels nostres objectius sindicals ha de ser l’increment dels llocs de treball de tot aquest personal, per beneficiar el conjunt de la societat.

Així mateix, qualsevol canvi ha de tenir un marc territorial, evitant que l’horari serveixi per a la competència entre centres, que haurien de compartir un projecte territorial, amb la participació dels ajuntaments en el lideratge del mateix.

Malgrat les dificultats que comporta, hem d’incloure dins del projecte educatiu de centre al personal externalitzat, mentre es treballa per recuperar-los per l’administració pública.

Respecte la proposta concreta presentada, considerem absolutament imprescindible caminar cap a un menjador universal i gratuït al conjunt del sistema educatiu si volem avançar en la millora dels horaris.

Finalment, hem de recordar que aquesta és una proposta d’entitats privades. Si el Govern de la Generalitat decideix assumir-ho, serà necessari un increment de finançament de l’educació molt important i un gran esforç de consens i negociació col·lectiva. Malauradament, no sembla que l’actual Govern vagi en aquest camí.

2 de juliol de 2019

IN MEMORIAM Enric Seguró


Lamentem haver d'informar que el nostre company Enric Seguró i Capa va morir el passat diumenge 30 de juny. Enric va ser professor de la escola Betlem de Premià de Dalt durant gairebé 40 anys i delegat de la Federació d'Educació de CCOO durant mes de 10 anys. 

Ens sumen al condol a tota la gent que l'ha conegut i estimat i volem, en nom de totes les Comissions Obreres, retre-li un més que merescut homenatge.

Gràcies per tant, Enric!

Escola Inclusiva


Aquí teniu l'article "Escola Inclusiva" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç1 de juliol de 2019

CCOO defensa la gestió pública directa

CCOO defensa la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l'accés universal als serveis públics en condicions d'equitat a tota la ciutadania

Reunió de CCOO amb el secretari general de Vicepresidència i Economia i la Directora General de Contractació Pública, per tractar sobre la llei de contractes de serveis a les persones

CCOO de Catalunya ha mantingut una reunió amb el secretari general de Vicepresidència i Economia, Albert Castellanos i la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja, amb motiu de la llei de contractes de serveis a les persones. Per part de CCOO hi ha assistit Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció social, Barcelonès i Migracions i Joan Maria Sentís, coordinador de l’Àrea Pública.

CCOO hem manifestat la preocupació per la baixa inversió en despesa social destinada a mantenir els serveis públics per reduir la pobresa i la desigualtat. Ens oposem a fórmules de copagament (art 9) .

Hem defensat la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l’accés universal als serveis públics en condicions d’equitat a tota la ciutadania. Els serveis d’ocupació no han de ser externalitzats, i per tant, no han de ser objecte d’aquesta llei (art 31). Demanem a la Generalitat que treballi en processos d’internalització de serveis que pel seu caràcter públic han de ser prestats directament pel sector públic, com s’ha fet recentment amb la possibilitat de comprar escoles concertades. Per això és necessari millorar l’ocupació pública en les diferents administracions i serveis.

Què ha de garantir la llei de contractes de serveis a les persones?

En aquest moment, la Generalitat contracta quasi 17.000 empreses per a realitzar serveis. Per a CCOO, la llei que vol regular aquesta contractació ha de garantir:
 • la continuïtat i la qualitat de l’ocupació.
 • l’adopció de clàusules socials, en tota la contractació i en la compra públiques que estableixin mesures per posar fi a la discriminació per gènere, origen, edat, orientació sexual, creences o discapacitat. Les empreses que lo les respectin no han de poder accedir a la contractació pública.
 • Clàusules en les licitacions que assegurin que les condicions no seran inferiors a les del personal propi de l’administració pública. (Art 33)
 • Explicitar el conveni col·lectiu de referència en el plec de licitació. (Art 7)
 • Les condicions laborals han de ser acreditades per informe conjunt de la direcció i la Representació Legal dels Treballadors, i si no n’hi ha, per la comissió paritària del Conveni d’aplicació. (Art 7)
 • La subrogació ha de ser obligatòria i s’ha de explicitar el càlcul del seu cost en el plec de licitació.(Art 8)
 • El preu no pot ser l’únic criteri de valoració sinó l’expertesa dels equips, la qualitat de l’ocupació, la formació contínua, l’estabilitat laboral i les polítiques d’inserció laboral. (art, 10)
 • Cal fixar les mateixes ràtios d’usuaris que en la prestació pública perquè d’altra manera seria equivalent a una minoració de plantilla. (art 30)
 • Cal assegurar el compliment dels drets sindicals en les empreses contractades per l’administració, amb participació real. (Art 33) I la capacitat legal dels representants sindicals de l’empresa principal per realitzar les funcions de representació respecte de les plantilles de les empreses de la cadena de subcontractació i/o externalitzades que estiguin mancades de representació.