25 de juliol de 2019

El Decret de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en informació pública


Un projecte de Decret sense òrgan de participació i que perpetua condicions de treball inadequadesEl Departament d’Educació ha presentat a informació pública el projecte de Decret de l’IOC. Ara es poden fer al·legacions fins a l’1 d’agost i pots consultar el projecte de decret de l’IOC en aquest enllaç
Des de CCOO ens alegrem que finalment vegi la llum un Decret que fa 7 anys que legalment hauria d’haver estat aprovat. Aquest Decret ha de servir per regular el centre, les funcions, les responsabilitats, les condicions de treball i la participació de la societat en el seu govern, donada l’enorme importància que té l’educació a distància per a la classe treballadora.
En tots aquests anys hauríem d’haver avançat en aquest camí, però la proposta que es presenta avui queda massa lluny del que nosaltres voldríem:
  • Un òrgan de participació (Consell Escolar, Consell Participatiu,...) en el qual estiguin representats els membres de la comunitat educativa, professorat i alumnat, així com els agents socials.
  • Condicions adequades a l’especificitat d’un centre a distància, que contemplin el teletreball pel professorat en plantilla, i condicions dignes pel professorat col·laborador. De cap manera es pot perpetuar la situació actual, que s’ha anat repetint  al llarg dels cursos des de la seva creació.
  • Amb els recursos que li pertoquen, com a l’únic garant de la formació a distància pública de Catalunya i amb serveis informàtics propis, per tal de poder superar tots els problemes generats per l’externalització i la deslocalització de servidors i xarxa informàtica.

Un informe de l’any 2015 de la Sindicatura de comptes ja advertia de tot plegat, com ara de la necessitat de fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les tasques encomanades al professorat en plantilla, i de regular la figura del professorat col·laborador.
Per aconseguir un millor Decret, les CCOO de Catalunya presentarem al·legacions al projecte i estem treballant ja, dins del Consell Escolar de Catalunya, perquè el dictamen prescriptiu vagi en la línia del què estem defensant.
Darrer full d’actualitat de CCOO Educació sobre l’IOC: